Środowiskowy Dom Samopomocy KAMYK

Opis

Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk" powstał w lutym 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Downa (obecnie Stowarzyszenie Na Tak). Jest to dzienna placówka terapeutyczna dla dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi schorzeniami, typu: epilepsja, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce.

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe metodą: Sherborne, Knilla, Dobrego Startu, SI, Feldenkraisa, dogoterapii, muzyczno - rytmiczne, plastyczne, nauki samoobsługi, a także rehabilitację ruchową. Wybraliśmy tylko te metody, które są oparte na naturalnym rozwoju człowieka i są nieinwazyjne. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczestników. Prowadzimy pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczną i muzyczną. W ramach integracji społecznej wychodzimy do teatru, kina, filharmonii, kawiarni itp. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla rodziców i terapeutów.

Wróć do listy

sieci społecznościowe