Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek

Opis

Środowiskowy Dom Samopomocy "Śmiałek" powstał przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej w październiku 2006 r. Dedykowany jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia wsparcie 30 osobom.

Cele

  • zapewnienie psychologicznej opieki zdrowotnej m.in. konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego
  • zapewnienie opiekuńczych i specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia,
  • prowadzenie rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymanie i rozwijanie u podopiecznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową
  • prowadzenie specjalistycznych zajęć w tym edukacyjnych, manualnych oraz logopedycznych
  • prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych
  • zapewnienie terapii dla podopiecznych i ich rodzin
  • wspieranie rodzin podopiecznych w sprawowaniu jej podstawowych funkcji

Formy

Pracownie: plastyczna, kulinarna, krawiecko-hawciarska, malarska, muzykoterapii oraz rękodzieła artystycznego.

Wróć do listy

sieci społecznościowe