Dodaj obiekt - Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy SOKOŁY

Opis

Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym "SOKOŁY".'

Na terenie domu działają:

 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pracownia multimedialna
 • Sala muzyczna
 • Gabinet psychologa
 • Gabinet lekarski
 • Pracownia plastyczna
 • Sala rehabilitacyjna

Cele

Celem działania warsztatu jest:

 1. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami
 2. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do osób niepełnosprawnych i ich spraw.
 3. Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego uczestnika
 4. Poprawy zaradności osobistej
 5. Poprawy sprawności psychofizycznej
Wróć do listy

sieci społecznościowe