Środowiskowy Dom Samopomocy SOKOŁY

Opis

Środowiskowy Dom Samopomocy "Sokoły" istnieje od roku 2004 i prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły". Dedykowany jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia wsparcie 35 osobom.

Cele

1. Integracja społeczna.

2. Wzajemna pomoc i współpraca między uczestnikami.

3. Poprawa sprawności psychofizycznej i społecznej aktywności.

4. Utrzymanie i rozwój funkcji poznawczych.

5. Kompleksowe usprawnianie w zakresie rozwoju osobowości, aktywności twórczej i kontaktu z kulturą.

6. Rozwijanie umiejętności samoobsługi, zwiększanie zaradności życiowej, podnoszenie poziomu funkcjonowania w środowisku.

7. Wzmacnianie poczucia wartości i możliwości podopiecznych.

Formy

Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz pracowniach tematycznych.

Wróć do listy

sieci społecznościowe