Urząd Miasta Poznania

1.    Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Budynek jest dostępny, z wyjątkiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu i Wydziału Organizacyjnego.

Oddział skarg, wniosków i petycji Wydziału Organizacyjnego (pok. 22 ) znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla klientów Urzędu Miasta Poznania.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

W holu budynku zlokalizowany jest Punkt Informacyjny oraz Biuro Podawcze.

Wejście do Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od razu za szlabanem prowadzącym na Dziedziniec - nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Nad drzwiami zamontowany jest znacznik nawigacyjno-informacyjnego Totupoint - urządzenie elektroniczne emitujące sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku są dwie windy głośnomówiące, z napisami w alfabecie Braille'a. Przed wejściami do wind umieszczono znacznik systemu Totupoint.

W głównym budynku Urzędu Miasta Poznania, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z czterech toalet. Jedna zlokalizowana jest na parterze, dwie (męska i damska) na pierwszym piętrze, a kolejna na parterze budynku od strony dziedzińca. Przy toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

Przy salach sesyjnych oraz salach kolorowych zamontowano znaczniki Totupoint.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w wybrany sposób:

Sala Biała na pierwszym piętrze Urzędu jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro Rady Miasta

Gabinet Prezydenta

Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Wydział Finansowy

Wydział Informatyki

Wydział Prawny

Wydział Obsługi Urzędu

Wydział Organizacyjny

Wydział Urbanistyki i Architektury


2. Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście nie ma progu, wchodzimy  bezpośrednio z poziomu chodnika. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono znacznik nawigacyjno-informacyjny Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W holu znajduje się Punkt Informacyjny oraz Biuro Podawcze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze, w Sali Obsługi.

Na parterze zlokalizowana jest Sala Obsługi Wydziału Gospodarki Komunalnej, która jest dostępna, nad którą został umieszczony znacznik Totupoint.

W budynku jest winda, z napisami w alfabecie Braille'a, wyposażona w sygnały dźwiękowe. Umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w wybrany sposób:

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury

Wydział Sportu


3. Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, pok. 91-99, 100A i 100B oraz Kancelarii.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku klienci dostają się jednym, głównym wejściem, które jest dostępne z poziomu chodnika. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono znacznik nawigacyjno-informacyjny Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

W holu głównym znajduje się Punkt Informacyjny wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną. W dalszej części holu usytuowana jest Sala Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego (wydawanie odpisów) oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (sprawy dowodów osobistych i meldunków), do której kieruje znacznik Totupoint. W holu są stanowiska do wypełniania dokumentów. Funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

W budynku jest winda. Przyciski w kabinie są wypukłe oraz oznaczone w alfabecie Braille'a. Dźwig wyposażony jest w sygnał dźwiękowy. Przed wejściem do windy na wszystkich kondygnacjach umieszczono znaczniki Totupoint.

Na I piętrze - po wyjściu z windy znajduje się Sala Obsługi nr 140 nad którą umieszczono znacznik Totupoint (sprawy zmian w aktach stanu cywilnego).

Dostępne są 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna na parterze oraz damska i męska na II piętrze.

W holu w Punkcie Informacyjnym jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00. W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w innym terminie, należy dokonać zgłoszenia na trzy dni przed planowaną wizytą:

 • Pod numerem telefonu Poznań Kontakt 61 646 33 44
 • Na adres e-mail: or@um.poznan.pl
 • Faxem na numer 061 878 53 30

Biuro Kontroli

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Finansowy

Wydział Oświaty

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


4. Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

Wejście główne do budynku dostępne jest z poziomu chodnika, ale nie dla osób poruszających się na wózkach. Dostępne jest wejście zlokalizowane na poziomie przyziemia oraz parteru, od ul. Wyspiańskiego, gdzie umieszczono pochylnie. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono znacznik nawigacyjno-informacyjny Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością, znajduje się od ul. Wyspiańskiego.

Z wejścia na poziomie przyziemia można dostać się windą na kolejne kondygnacje budynku. Przed wejściem do windy z poziomu parteru, I i II piętra, umieszczono znaczniki Totupoint. Winda jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z napisami w alfabecie Braille'a.

Z dostępnego wejścia na poziomie parteru można dostać się jedynie do pomieszczenia nr 7 (od strony podwórza).

Na parterze w pomieszczeniu nr 2 i 3 zlokalizowane jest Biuro Spraw Lokalowych - Biuro Obsługi Klienta, które są dostępne. Nad wejściem do Sali umieszczony jest znacznik Totupoint.

Drugie piętro jest niedostępne, ze względu na progi w drzwiach prowadzących do poszczególnych skrzydeł.

W budynku są 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami - na poziomie przyziemia, i na piętrach - I i II.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Taka potrzebę trzeba zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Biuro Poznań Kontakt

Biuro Spraw Lokalowych

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta


5. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22 A, 61-655 Poznań

Do Urzędu prowadzi główne wejście, przy którym znajduje się pochylnia. Nad drzwiami wejściowymi oraz przed wejściem do windy na wszystkich kondygnacjach umieszczono znaczniki nawigacyjno-informacyjne Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. Drugie wejście do Urzędu również z pochylnią, przeznaczone jest dla pracowników. W pobliżu głównego wejścia jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W Urzędzie jest system informacji wizualnej. W holu głównym znajdują się: Punkt Informacyjny, Poczekalnia, Punkt Ksero oraz Sala Obsługi. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy. Jednakże zastosowane w Urzędzie biletomaty systemu kolejkowego nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek ma dwie windy osobowe dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zapewniając dostęp do wszystkich kondygnacji.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tylko na parterze budynku. Na wyższych kondygnacjach są toalety, ale nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy Punktu Informacyjnego nie posługują się językiem migowym, ale zostali przeszkoleni w zakresie kontaktu z osobami głuchymi i słabosłyszącymi.

Potrzebę tłumacza języka migowego należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą.

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wydział Klimatu i Środowiska


6. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wchodzimy od ul. Gronowej 22 A, od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.

Do Urzędu prowadzi główne wejście, przy którym jest pochylnia. Drugie wejście również ma pochylnię, ale jest przeznaczone dla pracowników, ograniczone systemem kontroli dostępu. W pobliżu głównego wejścia jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wizyta klienta odbywa się w Sali Obsługi (wyłącznie po uprzedniej rezerwacji) na I piętrze, ul. Gronowa 20, w godzinach: poniedziałek 9.00-16.00, od wtorku do piątku  8.00-15.00.

Winda z napisami w alfabecie Braille'a, oraz Sala Obsługi Klienta jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy Sali Obsługi Klienta.

W deklaracji dostępności Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ opisano dostępność architektoniczną przy ulicy Gronowej 20.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W deklaracji dostępności Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ opisano dostępność architektoniczną przy ulicy Gronowej 20.


7. Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r nr 404, 61-441 Poznań

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Nad drzwiami wejściowymi oraz przed wejściem do windy na wszystkich kondygnacjach umieszczono znaczniki nawigacyjno-informacyjne Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.

Winda wyposażona jest w napisy w alfabecie Braille'a.

Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą w następujący sposób:

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych


8. Urząd Miasta Poznania, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Wejście główne do budynku dostępne jest z poziomu chodnika, budynek bez barier architektonicznych.

Nad drzwiami wejściowymi oraz przed wejściem do windy na wszystkich kondygnacjach umieszczono znaczniki nawigacyjno-informacyjne Totupoint - system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze zlokalizowano sale Biura Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat. Wizyta w Biurze Obsługi Klienta jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się w podziemiu budynku.

Winda posiada napisy w alfabecie Braille'a.

W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44
 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Obsługi Inwestorów

Biuro Zamówień Publicznych

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej


9. Urząd Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

Osoby poruszające się na wózkach, chcące dostać się do budynku głównym wejściem z poziomu chodnika, mogą skorzystać z pochylni. Przesuwne drzwi otwierają się automatycznie.

W pobliżu wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W holu zlokalizowano Punkt Informacyjny. Na parter można dostać się za pomocą podnośnika schodowego. Osoba chcąca skorzystać, z podnośnika, musi zasygnalizować to dzwonkiem, by przywołać obsługę budynku, która uruchamia podnośnik za pomocą klucza. Na wyższe pietra dostaniemy się windą. Jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, ma napisy w alfabecie Braille'a oraz sygnały dźwiękowe.

W budynku zapewniono toalety dla osób z niepełnosprawnościami - w przyziemiu i na parterze.

Na III piętrze, w wejściach do pomieszczeń są progi.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą:

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Podatków i Opłat


10. Urząd Miasta Poznania, ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań

Wejście główne, do części budynku zajmowanej przez Urząd, jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach - zamontowano pochylnie. W tej części nie ma schodów i wind.

Układ budynku jest dość prosty. Główne pomieszczenia - Punkt Obsługi Klienta oraz Czytelnia -  zlokalizowane są bezpośrednio przy wejściu głównym. Jest w nich przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach. W holu wejściowym wyznaczono wolne miejsce umożliwiające zaparkowanie wózka. W budynku zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie obiektu są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Należy zwrócić uwagę na ażurową kostkę brukową w obrębie miejsc parkingowych.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić, trzy dni przed planowaną wizytą, w wybrany sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl,
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112,
 • telefon: 61 646 33 44

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej