Urząd Miasta Poznania

1. Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

telefon 61 646 33 44

Budynek za wyjątkiem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na dziedzińcu Urzędu Miasta: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze i I piętrze. W budynku mieszczą się dwie windy głośnomówiące z napisami w alfabecie brajla.


2. Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze, winda posiada napisy w alfabecie brajla.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury


3. Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia w głównym holu.

W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.

Dla klientów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze, w windzie są napisy w alfabecie brajla.

Biuro Kontroli

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Oświaty

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


4. Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

W wejściu od ul. Matejki zamontowana jest platforma przyschodowa.

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są przy ul. Wyspiańskiego.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach oraz winda znajduje się w przyziemiu budynku wejścia od ul. Wyspiańskiego.

Biuro Poznań Kontakt

Biuro Spraw Lokalowych


5. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22 A, 61-655 Poznań

W holu głównym po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze

W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska


6. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Winda wyposażona jest w napisy w alfabecie brajla.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy Sali Obsługi Klienta

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W deklaracji dostępności Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ opisano dostępność architektoniczną przy ulicy Gronowej 20.


7. Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r nr 404, 61-441 Poznań

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Winda wyposażona jest w napisy w alfabecie brajla.

Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych


8. Urząd Miasta Poznania, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się w podziemiu budynku.

Winda posiada napisy w alfabecie brajla.

W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Obsługi Inwestorów

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej