Urząd Miasta Poznania

1.    Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Budynek jest dostępny, z wyjątkiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Sportu i Wydziału Organizacyjnego.

Oddział skarg, wniosków i petycji Wydziału Organizacyjnego (pok. 22 i 23 ) znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla klientów Urzędu Miasta Poznania.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

W holu budynku zlokalizowany jest Punkt Informacyjny oraz Biuro Podawcze.

Wejście do Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od razu za szlabanem prowadzącym na Dziedziniec - nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Nad drzwiami zamontowany jest znacznik nawigacyjno-informacyjnego Totupoint - urządzenie elektroniczne emitujące sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku są dwie windy głośnomówiące, z napisami w alfabecie Braille'a. Przed wejściami do wind umieszczono znacznik systemu Totupoint.

W głównym budynku Urzędu Miasta Poznania, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z czterech toalet. Jedna zlokalizowana jest na parterze, dwie (męska i damska) na pierwszym piętrze, a kolejna na parterze budynku od strony dziedzińca. Przy toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w wybrany sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl,
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112,
 • telefon: 61 646 33 44

Sala Biała na pierwszym piętrze Urzędu jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro Rady Miasta

Biuro Zamówień Publicznych

Gabinet Prezydenta

Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Wydział Finansowy

Wydział Informatyki

Wydział Prawny

Wydział Obsługi Urzędu

Wydział Organizacyjny

Wydział Sportu

Wydział Urbanistyki i Architektury


2. Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście nie ma progu, wchodzimy  bezpośrednio z poziomu chodnika. Przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W holu znajduje się Punkt Informacyjny oraz Biuro Podawcze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze, w Sali Obsługi.

W budynku jest winda, z napisami w alfabecie Braille'a, wyposażona w sygnały dźwiękowe. Umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w wybrany sposób:

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury


3. Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem Wydziału Spraw Obywatelskich, pok. 91-99, 100A i 100B oraz Kancelarii.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku klienci dostają się jednym, głównym wejściem, które jest dostępne z poziomu chodnika. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono znacznik nawigacyjno-informacyjny Totupoint. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

W holu głównym znajduje się Punkt Informacyjny wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.  W dalszej części holu usytuowana jest Sala Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego (wydawanie odpisów) oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (sprawy dowodów osobistych i meldunków). W holu są stanowiska do wypełniania dokumentów. Funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

W budynku jest winda. Przyciski w kabinie są wypukłe oraz oznaczone w alfabecie Braille'a. Dźwig wyposażony jest w sygnał dźwiękowy. Przed wejściem do windy na wszystkich kondygnacjach umieszczono znaczniki Totupoint.

Dostępne są 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna na parterze oraz damska i męska na II piętrze.

W holu w Punkcie Informacyjnym jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00. W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w innym terminie, należy dokonać zgłoszenia na trzy dni przed planowaną wizytą:

 • Pod numerem telefonu Poznań Kontakt 61 646 33 44
 • Na adres e-mail: or@um.poznan.pl
 • Faxem na numer 061 878 53 30

Biuro Kontroli

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Oświaty

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


4. Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

Wejście główne do budynku dostępne jest z poziomu chodnika, ale nie dla osób poruszających się na wózkach. Dostępne są wejścia zlokalizowane na poziomie przyziemia oraz parteru, gdzie umieszczono pochylnie. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Z wejścia na poziomie przyziemia można dostać się windą na kolejne kondygnacje budynku. Winda jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z napisami w alfabecie Braille'a.

Z dostępnego wejścia na poziomie parteru można dostać się jedynie do pomieszczenia nr 7.

Na parterze w pomieszczeniu nr 2 i 3 zlokalizowane jest Biuro Spraw Lokalowych - Biuro Obsługi Klienta, które są dostępne.

Drugie piętro jest niedostępne, ze względu na progi w drzwiach prowadzących do poszczególnych skrzydeł.

W budynku są 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami - na poziomie przyziemia, i na piętrach - I i II.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Taka potrzebę trzeba zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Biuro Poznań Kontakt

Biuro Spraw Lokalowych


5. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22 A, 61-655 Poznań

Do Urzędu prowadzi główne wejście, przy którym znajduje się pochylnia. Drugie wejście do Urzędu również z pochylnią, przeznaczone jest dla pracowników. W pobliżu głównego wejścia jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W Urzędzie jest system informacji wizualnej. W holu głównym znajdują się: Punkt Informacyjny, Poczekalnia, Punkt Ksero oraz Sala Obsługi. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy. Jednakże zastosowane w Urzędzie biletomaty systemu kolejkowego nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek ma dwie windy osobowe dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zapewniając dostęp do wszystkich kondygnacji. Dostęp do pomieszczeń Wydziału Ochrony Środowiska na 1 i 2 piętrze ograniczony jest przez Kontrolę Dostępu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tylko na parterze budynku. Na wyższych kondygnacjach są toalety, ale nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo znajdują się w miejscu, do którego można się dostać tylko z osobą uprawnioną (kontrola dostępu).

Pracownicy Punktu Informacyjnego nie posługują się językiem migowym, ale zostali przeszkoleni w zakresie kontaktu z osobami głuchymi i słabosłyszącymi.

Potrzebę tłumacza języka migowego należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą.

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska


6. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wchodzimy od ul. Gronowej 22 A, od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.

Do Urzędu prowadzi główne wejście, przy którym jest pochylnia. Drugie wejście również ma pochylnię, ale jest przeznaczone dla pracowników. W pobliżu głównego wejścia jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wizyta klienta odbywa się w Sali Obsługi (wyłącznie po uprzedniej rezerwacji) na I piętrze, ul. Gronowa 20, w godzinach: poniedziałek 9.00-16.00, od wtorku do piątku  8.00-15.00.

Winda z napisami w alfabecie Braille'a, oraz Sala Obsługi Klienta jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy Sali Obsługi Klienta.

W deklaracji dostępności Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ opisano dostępność architektoniczną przy ulicy Gronowej 20.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W deklaracji dostępności Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ opisano dostępność architektoniczną przy ulicy Gronowej 20.


7. Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r nr 404, 61-441 Poznań

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Winda wyposażona jest w napisy w alfabecie Braille'a.

Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych


8. Urząd Miasta Poznania, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się w podziemiu budynku.

Winda posiada napisy w alfabecie Braille'a.

W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić na trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą w następujący sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Obsługi Inwestorów

Biuro Nadzoru Właścicielskiego


9. Urząd Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

Osoby poruszające się na wózkach, chcące dostać się do budynku głównym wejściem z poziomu chodnika, mogą skorzystać z pochylni. Przesuwne drzwi otwierają się automatycznie.

W pobliżu wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W holu zlokalizowano Punkt Informacyjny. Na parter można dostać się za pomocą podnośnika schodowego. Na wyższe pietra dostaniemy się windą. Jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, ma napisy w alfabecie Braille'a oraz sygnały dźwiękowe.

Z chodnika do przyziemia, na którym zlokalizowano sale Biura Obsługi Klienta, osoba poruszająca się na wózku może się dostać korzystając z  podnośnika schodowego. Wizyta w Biurze Obsługi Klienta jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Osoba chcąca skorzystać, z któregoś z dwóch podnośników, musi zasygnalizować to dzwonkiem, by przywołać obsługę budynku, która uruchamia podnośnik za pomocą klucza.

W budynku zapewniono toalety dla osób z niepełnosprawnościami - w przyziemiu i na parterze.

Na III piętrze, w wejściach do pomieszczeń są progi.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić trzy dni wcześniej przed planowaną wizytą:

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112
 • telefon: 61 646 33 44

Wydział Podatków i Opłat


10. Urząd Miasta Poznania, ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań

Wejście główne, do części budynku zajmowanej przez Urząd, jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach - zamontowano pochylnie. W tej części nie ma schodów i wind.

Układ budynku jest dość prosty. Główne pomieszczenia - Punkt Obsługi Klienta oraz Czytelnia -  zlokalizowane są bezpośrednio przy wejściu głównym. Jest w nich przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach. W holu wejściowym wyznaczono wolne miejsce umożliwiające zaparkowanie wózka. W budynku zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie obiektu są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Należy zwrócić uwagę na ażurową kostkę brukową w obrębie miejsc parkingowych.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić, trzy dni przed planowaną wizytą, w wybrany sposób: 

 • mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl,
 • faks: 61 878 46 30
 • sms: 783 944 112,
 • telefon: 61 646 33 44

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej