Most Lecha zostanie otwarty jeszcze w tym roku

Trwa budowa północnej części mostu Lecha. Prace idą szybciej niż zakładano i jeszcze w tym roku będzie on udostępniony dla kierowców. Planowana jest również wymiana nawierzchni na intensywnie użytkowanej przez ostatnie półtora roku południowej części.

Most Lecha zostanie otwarty jeszcze w tym roku - grafika artykułu
Most Lecha zostanie otwarty jeszcze w tym roku

- Cieszy postęp prac. Te zasadnicze są już wykonane. Kontraktowe uruchomienie ruchu zaplanowane jest na styczeń przyszłego roku, ale wszystko wskazuje, biorąc pod uwagę zaawansowanie prac, że jeszcze w grudniu ta nitka mostu zostanie uruchomiona. Tempo tej inwestycji jest istotne z punktu widzenia kolejnych działań w mieście, miedzy innymi zaplanowanej na przyszły rok przebudowy ronda Rataje - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Północna część mostu była bardzo w złym stanie. Powstała na początku lat 50 ubiegłego stulecia i przez ponad 40 lat przejeżdżały po niej samochody w obu kierunkach. Przez ponad 60 lat nie przeszła gruntownego remontu, a jedynie drobne naprawy i wymianę nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową. Część południowa została wybudowana pod koniec lat 90.

Nowy most, o długości niemal 236 metrów, będzie nie tylko dostosowany do większych obciążeń, ale też wyposażony w trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Do jej budowy zostanie użyte około 7 tys. m3 betonu, a także około 2,5 tys. ton stali.

Aktualnie trwają prace przy budowie elementów przyszłego chodnika, dylatacjach mostu oraz dróg dojazdowych po obu stronach mostu. Rozbierane są również stare podpory mostu w nurcie rzeki. Nowa konstrukcja jest mostem trójprzęsłowym z podporami na brzegach Warty.

Do wykonania będzie jeszcze: wybetonowanie chodników, izolacje na płycie mostu, położenie nawierzchni - warstwa asfaltowa oraz ścieralna, a także wyposażenie obiektu w bariery, balustrady i oświetlenie.

Przejezdność jeszcze w tym roku

W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na wykonanie prac. Konsorcjum zadeklarowało skrócenie terminów wykonania. Zgodnie z umową zakładano, że nowy most powinien być przejezdny na koniec stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych, niemających już wpływu na ruch samochodowy, planowane jest na koniec czerwca 2020 roku. Prace jednak szły szybciej niż pierwotnie zakładano, wobec czego przyspieszono otwarcie mostu dla samochodów. Ma to nastąpić jeszcze w grudniu tego roku.

Wcześniej, na przełomie listopada i grudnia, przeprowadzone będą próby obciążeniowe przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej pod nadzorem prof. Arkadiusza Madaja. Podobne były organizowane przy okazji budowy Estakady Katowickiej.

Po zakończeniu prac zasadniczych planowane jest wykonanie nowej nawierzchni na obecnie intensywnie użytkowanym moście południowym. Dodatkowo wymieniona będzie również nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.

Inwestycja jest częścią zadania "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu". Konsorcjum, które wygrało przetarg - sopocka spółka MOST oraz spółka KSH ze Śremu - zaoferowała wykonanie prac za 53 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania to 85 procent wartości inwestycji.

PIM, RB - UMP

sieci społecznościowe