Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast w tym Poznania i zpalanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawcze do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie.

Miejskie plany adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów. MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Wykonawcą dokumentów dla miasta Poznania był Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy wyłoniony w dtodze przetargu przez Ministerstwo Środowiska.

7 grudnia 2018  ruszają konsultacje społeczne Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta , których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania, w sprawie projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania.

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 28 grudnia 2018 r. a pisemne uwagi, propozycje i opinie można złożyć w:

- Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17,

- Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30,

lub przesłać na wskazany wyżej adres a także w formie elektronicznej na adres mailowy: kp@um.poznan.pl wpisując w tytule wiadomości: "uwagi do planu adaptacji do zmian klimatu" w określonym terminie konsultacji społecznych.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu wraz z formularzem konsultacyjnym znajdą Państwo poniżej jak również na www.poznan.pl/odnowa, a także w wersji papierowej w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, sekretatariat pok 350 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w terminie konsultacji społecznych 7 - 28.12.2018).

W ramach komsultacji społecznych zapraszamy na spotknie konsultacyjne, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 na ul. Garbary 82 (aula).

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Planu i wzięcia udziału w konsultacjach.

UWAGA!!!

Podczas spotkania w dniu 12 grudnia 2018 r. została przedstawiona Prezentacja Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, z którą możecie się Państwo zapoznać poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej