I Edycja Smart City Wielkopolska!

Dyrektor Biura Poznań Kontakt był moderatorem debaty I edycji Smart City Wielkopolska 2020.

I Edycja Smart City Wielkopolska! - grafika artykułu
I Edycja Smart City Wielkopolska!

Pomysł na to wydarzenie powstał dzięki współpracy Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji z Miastem Poznań. Miasta partnerskie, które współtworzyły konferencję, to Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski i Piła.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Aleksandra Orłowskiego, eksperta w dziedzinie zarządzania miastem i budowy Smart Cities, który swoją prelekcję poświęcił podejściu strategicznemu do Smart City w urzędach miejskich. Wydarzenie uświetnili swoimi prezentacjami przedstawiciele: IBM Poland & Baltics, PCSS, Sweco Consulting Sp. z o. o., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Konin oraz Urzędu Miasta Poznania.

Podczas konferencji poruszone zostały wątki transformacji cyfrowej, e-urzędu, otwartych danych, cyfrowych rozwiązań, partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, a także innowacyjnych metod gospodarowania zasobami wodnymi i zielonymi przestrzeniami oraz efektywności energetycznej i zarządzania fotowoltaiką.

Podczas debaty pt.: "Wymiana dobrych praktyk Smart City między miastami wielkopolskimi i realizacja wspólnych projektów", uczestnicy pierwszej edycji konferencji Smart City Wielkopolska 2020, dyskutowali na temat finansowania, partnerstwa oraz tego, aby podjęte w tym celu działania okazały się jak najbardziej owocne. Byli to Prezydent Miasta Piła - Piotr Głowski,  Joanna Olczak - Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury - Miasto Konin,  Mariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Ostrów Wielkopolski - Ewa Torzyńska oraz Dorota Wolna - Dyrektor
w PwC Poznań.

Moderatorem tej debaty był Dyrektor Biura Poznań Kontakt Konrad Zawadzki.

Źródło: Wielkopolska Smart City

Informacji na temat rozwoju i spraw bieżących Miasta Poznania udziela Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

  

MSz

sieci społecznościowe