Nowy Rok - zmiany dla naszych mieszkańców

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w zasadach ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny. Pojawiły się także nowe zapisy w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz planowane są rewolucje w komunikacji publicznej na terenie Miasta Poznania.

Zmiany w 2019
A_Zmiany w 2019

Zgodnie z nowym zapisem w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny - o jej przyznanie według nowych zasad będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców będzie wydawana bezterminowo (więcej: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny,221226/)

Od stycznia 2019 roku zmieniły się również zasady i możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Poznaniu (więcej: http://www.poznan.pl/mim/kontakt/news,1154/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-w-2019-roku,127607.html).

Zmiana numeracji autobusów, częstsze kursy linii tramwajowych i czytelniejsze rozkłady jazdy - to tylko niektóre ze zmian w transporcie publicznym, jakie zajdą po 1 stycznia 2019 roku (więcej: http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-sie-zmieni-w-2019-roku-w-komunikacji-publicznej,127499.html)

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji w POZnan*KONTAKT pod numerem 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-20:00.