Poznański pakiet Viva Senior

Informujemy o aktualnych usługach dla poznańskich Seniorów.

Poznański Pakiet Viva Senior - grafika artykułu
Poznański Pakiet Viva Senior

MASECZKA SENIORRO,
od tygodnia Seniorki i Seniorzy z Poznania, którzy ukończyli 70 lat, mogą otrzymać bezpłatnie bawełniane maseczki. Do tej pory zgłosiło się po nie blisko 1000 osób. Aby otrzymać maseczkę, wystarczy zadzwonić pod numer Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44 - telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00 - i zgłosić jeden raz zapotrzebowanie na maseczki. Osoba dzwoniąca będzie poproszona o podanie swoich danych: imienia, nazwiska, wieku, adresu i numeru telefonu. Senior lub seniorka może podać dane także innych osób zamieszkujących z nią, jeżeli spełniają kryteria akcji. Każdy senior, który ukończył 70 lat, może otrzymać tylko raz pakiet 2 maseczek.

KSIĄŻKA DLA SENIORA,
czyli akcja skierowana jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.
W ramach usługi seniorzy mogą - tak jak w poszczególnych filiach Biblioteki - wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo każdy czytelnik, wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni.
Pracownicy biblioteki odwiedzają czytelników raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 11.30-14.30. Każdy bibliotekarz będzie miał przy sobie identyfikator ze zdjęciem.

ZŁOTA RĄCZKA,
czyli program, który dedykowany jest w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym czy dysponującym niskim dochodem. Usługa polega na świadczeniu drobnych, bezpłatnych usług naprawczych, technicznych w domu Seniora i obejmuje: naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień oraz naprawy, które nie wymagają dużych nakładów finansowych na zakup materiałów.

MYCIE OKIEN,
czyli mycie okien w miejscu zamieszkania seniora. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.
Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.
Firma sprzątająca czy pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów.

USŁUGA PODOLOGICZNA,
czyli mobilna usługa pielęgnacji paznokci dla Seniorów. Mogą z niej skorzystać poznaniacy, którzy mają 75 lat (i więcej), prowadzą gospodarstwo domowe samotnie lub z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej. Umówić się na wizytę kosmetyczki mogą też osoby, które ukończyły 75 lat, są z niepełnosprawnościami lub długotrwale, przewlekle chorują.
Po przyjęciu zgłoszenia informacja zostanie przekazana koordynatorowi, który oddzwoni i umówi termin usługi ze specjalistą. Usługa ruszy 1 lipca i potrwa do końca roku.
Seniorzy mogą korzystać z usługi nie częściej niż co dwa miesiące. Podolog lub kosmetyczka będą odwiedzać Seniorów w ich domach od poniedziałku do piątku w godz. 10-18. Czas oczekiwania będzie uzależniony od aktualnej liczby zgłoszeń.

TAKSÓWKA DLA SENIORA,
czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę.
Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, którzy ukończyli 80 lat i więcej oraz samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują wspólnie z osobą, która spełnia kryteria wieku lub znajduje się w trudnej sytuacji życiowej
i posiada niskie dochodami.
Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji usługi.

MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO,
czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzaju niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania
w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

PORZĄDKOWANIE NAGROBKÓW OSÓB BLISKICH SENIOROM,
czyli mycie nagrobków oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 80 lat, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują
z osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora, lub niesamodzielna.

ZAKUPY DLA SENIORÓW,
czyli usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków do domu Seniora. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych,
w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.
Z usługi mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub zamieszkujące z osobą niepełnosprawną, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Akcja zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Zgłoszenia na usługi przeznaczone dla Seniorów oraz wszelkie informacje ich dotyczące przyjmuje Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

  

MSz

sieci społecznościowe