Konkurs plastyczny

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza najmłodszych poznaniaków do udziału w konkursie plastycznym pt. "Energicznie działamy - energię oszczędzamy". Akcja jest realizowana w ramach Poznańskiego Dnia Energii. 

To już piąta edycja konkursu. W tym roku jego tematem jest oszczędzanie energii w naszych domach. Udział w zabawie mogą wziąć uczniowie poznańskich szkół podstawowych i specjalnych.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych poznaniaków tematyką związaną z efektywnością energetyczną, racjonalnym wykorzystywaniem energii w domach oraz oszczędzaniem jej w życiu codziennym. Ponadto priorytetem jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie ochrony przyrody i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego, postaw proekologicznych oraz zwiększenia aktywności twórczej i kreatywności.

Konkurs odbywa się z podziałem na dwie kategorie wiekowe - dla uczniów klas 0-4 oraz klas 5-8.

Komisja konkursowa przyzna nagrody ufundowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania:

  • I miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta Poznania o wartości do 230 zł,
  • II miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta Poznania o wartości do 190 zł,
  • III miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta Poznania o wartości do 160 zł,
  • Wyróżnienie: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta Poznania o wartości do 100 zł.

Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach wiekowych.

Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, itp.) - obowiązuje format A4, nie może to być konstrukcja przestrzenna.

Prace konkursowe można składać do 30 listopada 2020 r. - drogą pocztową na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) lub osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie urzędu przy ul. 3 Maja.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Miasta. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej oraz dacie i sposobie przekazania nagród przez członka komisji konkursowej telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

AJ/ WGK

Załączniki


WYNIKI KONKURSU !!!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego "Energicznie działamy - energię oszczędzamy!".

Uczniowie poznańskich szkół podstawowych już po raz piąty wzięli udział w konkursie plastycznym pod patronatem Poznańskiego Dnia Energii. W tym roku tematem konkursu było oszczędzanie energii w naszych domach.

Wszystkie prace konkursowe cechowały się różnorodnością oraz ciekawymi technikami wykonania. Komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną.

Nadesłane prace pokazują, że najmłodsi poznaniacy doskonale wiedzą jak oszczędzać energię w swoich domach, pojęcie efektywności energetycznej nie jest im obce oraz mają świadomość jak ważna jest ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

Wysoki poziom prac stanowił spore wyzwanie dla Komisji Konkursowej i utrudnił jednomyślne podjęcie decyzji. Po burzliwych obradach, Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas 0 - 4:
I miejsce Gabriela Czernecka, klasa 1a, POSM I stopnia nr 1
II miejsce Alicja Bryłkowska, klasa 1a, Szkoła podstawowa nr 89
III miejsce Urszula Antoszczak, klasa 1b, Szkoła Podstawowa nr 64
Wyróżnienie Helena Hryniewicz, klasa 2, Szkoła Podstawowa nr 33

W kategorii klas 5 - 8:
I miejsce Maja Strawa, klasa 6c, Szkoła Podstawowa nr 89
II miejsce Stanisław Nowak, klasa 6b, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce Natalia Stasiak, klasa 6b, Szkoła Podstawowa nr 65
Wyróżnienie Antonina Gąsiorowska, klasa 7, Zespół Szkół nr 110

Zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Zapraszamy do wizyty w naszej wirtualnej galerii, w której prezentujemy wszystkie prawidłowo* nadesłane prace.

* do konkursu nie były dopuszczone prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, przedstawionym do zapoznania się uczestnikom konkursu i osobom je zgłaszającym oraz opiekunom prawnym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej