Niniejszy serwis poświęcony sprawom gospodarki energetycznej na terenie Poznania jest opracowywany przez:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

Adres: ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

e-mail: energia@um.poznan.pl