Biuletyn Miejski to dwutygodnik informujący o pracach Rady Miasta, jej komisjach, pracach Zarządu Miasta i Urzędu Miasta. Znaleźć w nim można także przegląd wydarzeń miejskich, wiadomości o samorządach lokalnych.
Na łamach BM ukazują się teksty promujące przedsięwzięcia i inwestycje w mieście o charakterze gospodarczym, kulturalnym, rozrywkowym, turystycznym i sportowym.
tel. 061 851 86 01 wewn. 400, 410
e-mail: biuletyn@wm.poznan.pl