I. Zagadnienia polityczno-społeczne i prawne

Zagadnienia ogólne

36
Roczniki wielkopolskie. Tłum.: Anna Pawlaczyk, Jacek Wiesiołowski. 1995 nr 2 s. 67-122, il.
37
Stępnik Tomasz: Baszta armatnia przy ul. Koziej. Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. 1966 nr 1 s. 261-263, il.
38
Stępnik Tomasz: Z badań nad osadnictwem w rejonie Starego Miasta w Poznaniu. 1993 nr 3/4 s. 336-342, szk.
39
Stępnik Tomasz: Zewnętrzny mur obronny miasta przy zbiegu ulic Stawnej i Garbary. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych. 1996 nr 1 s. 152-158, fot., il.
40
Wawrzyniak Piotr: Średniowieczna Brama Wrocławska w świetle najnowszych badań archeologicznych - doniesienie. 1996 nr 1 s. 234-242, fot., il.
41
Wiesiołowski Jacek: Poznańska próba walki z hazardem w połowie XV wieku. 1993 nr 1/2 s. 54-59.
42
Wiesiołowski Jacek: Przemysł - Lancelot, czyli Strażnica Radości nad Wartą. 1995 nr 2 s. 123-135, il.
43
Wiesiołowski Jacek: Pseudo-Warneńczykowie w Poznaniu. 1995 nr3 s. 241-255.
44
Wiesiołowski Jacek: Zabójstwo księżnej Ludgardy w 1283 roku. 1993 nr 1/2 s. 7-22.
45
Wojciechowska Marja: Dwa opisy litkupu z akt poznańskich. 1928 s. 360-365.
46
Zaleski Zygmunt: Statut prawa porządkowego z roku 1462. 1923 s.54-55, 68-79.
47
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Wsie miejskie z r. 1253. 1927 s. 96-98.
48
Zaremska Hanna: Poznański wykaz proskrybowanych (1418-1438). 1993 nr 1/2 s. 23-28.
49
Żak Jan: Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Ostrowie Poznańskim w Poznaniu w świetle badań wykopaliskowych w r. 1960. 1961 nr 2 s.45-55, fot., il., pl.

Załączniki


Czasy nowożytne

50
Bederski Antoni: Tryumf Poznański. [Jan Krajewski Tryumf Poznański na radosną victoryą K. Jego M. po wzięciu Smoleńska, który się odprawował 3dnia Lipca 1611. Poznań: Jan Wolrab 1611]. 1924 s. 118-120, 139-141.
51
Białkowski Leon: Neofici wśród dawnych mieszczan poznańskich [XVI-XVIII w.]. 1923 s. 15-16.
52
Gąsiorowski Antoni: Krąg fundatorów wielkopolskich płyt brązowych schyłku wieków średnich. 1991 nr 3/4 s. 9-32, 2 tabl.
53
Głowacki Witold Włodzimierz: Przynależność organizacyjna aptekarzy w dawnym Poznaniu. 1937 s. 133-171, tab.
54
Gumowski Marian: Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu. 1926 s.172-178, 193-196, 232-237, 255-258; 1927 s. 47-68, 190-201, 283-296; 1928 s.72-85.
55
Iwańczak Wojciech: Ksiądz Michał Polak - święty czy kat poznański? Aneks: O księdzu Michale w roku 1480. 1993 nr 1/2 s. 29-47.
56
Kaletka Adam Henryk: Poznań a Henryk Walezjusz. 1925 s. 89-117.
57
Kamler Marcin: Proces w marcu 1610 roku. 1993 nr 1/2 s. 94-109.
58
Kamler Marcin: Świat przestępczy i jego działania w Poznaniu drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII w. 1993 nr 1/2 s. 65-93, map.
59
Kantak Kamil: Poznańska książka w obronie czarownic. [Gamalski Serafin: Przestrogi duchowne sędziom, inwestygatorom y instygatorom Czarownic... Poznań: Drukarnia Akademicka 1742]. 1933 s. 268-277.
60
Karolczak Waldemar: O pieczęciach chwaliszewskich z XVI-XVIII wieku. 1995 nr 1 s. 18-20, fot.
61
Karpiński Andrzej: Prostytutki, złodziejki, czarownice. Z badań nad kobiecą przestępczością w Poznaniu w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. 1993 nr 1/2 s. 110-132.
62
Łukaszewicz Józef: Kronika czasów "Potopu". 1996 nr 1 s. 22-26.
63
Łukaszewicz Józef: Kronika wielkiej wojny północnej. 1996 nr 1 s.27-32, fot.
64
Łukaszewicz Józef: Kronika wojny siedmioletniej i czasów konfederacji barskiej. 1996 nr 1 s. 33-43.
65
Maisel Witold: Napad szlachty wielkopolskiej na ratusz poznański (1692). 1991 nr 1/2 s. 163-168.
66
Maisel Witold: Wieże więzienne w dawnym Poznaniu. 1993 nr 1/2 s.48-53, il.
67
Markwitzówna Aleksandra: Poznań w walce z żywiołem."Wielka powódź w r. 1736". 1949 s. 52-58, il.
68
Mika Marian J[ózef]: Burmistrzowie poznańscy wieku XVI. 1947 s.37-55.
69
Mika Marian J[ózef]: Chłopi w księgach obywatelstwa poznańskiego z XVI wieku. 1948 s. 130-133.


70
Mika Marian J[ózef]: Przyjęcia do prawa miejskiego w Poznaniu w latach 1576-1600. 1933 s. 207-230, tab., wykr. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.177-195, tab.
71
Pilichowski Czesław: O szkolnictwie elementarnym i średnim w Poznaniu u schyłku XVI w. 1947 s.138-159.
72
Pohorecki Feliks: O generałach wielkopolskich i poznańskich burmistrzach. 1931 s. 157-167.
73
Pohorecki Feliks: O mężu, co miał pięć żon. 1931 s. 156-157.
74
Pohorecki Feliks: Rokosz Lubomirskiego i trzy poznańskie armaty. 1931 s. 50-52.
75
Serwański Maciej: Poznańskie akcenty elekcji Henryka Walezego w Polsce. 1997 nr 3 s. 186-196, fot.
76
Skałkowski A[dam] M[ieczysław]: Echo homagji 1793 r. 1933 s. 397-404.
77
Szczygielski Wacław: Kazimierz Pułaski pod Poznaniem. 1929 s. 171-179.
78
[Wiesiołowski Jacek] J.W.: Poznańskie "Czarne Kruki" z 1709 roku. 1994 nr 1/2 s. 276-280, fot.
79
Wiesiołowski Jacek: Roch, Korsyn, Nepomucen i Benon - zapomniani patronowie miasta Poznania. 1994 nr 3/4 s. 104-127, fot.
80
Wiesiołowski Jacek: Święty Jacek na murach Poznania. 1994 nr 1/2 s.271-275.
81
[Wojciechowska Maria] Świeżawska Marja [nazwisko panieńskie]: Zatarg o mieszkanie w XVI wieku. 1924 s. 60-61. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 197.
82
Wojtkowski A[ndrzej]: Kazimierz Pułaski pod Poznaniem. 1931 s.389-390.
83
Wojtkowski Andrzej: "Tryumf Poznański". [Jan Krajewski: Tryumf Poznański na radosną victoryą K. Jego M. po wzięciu Smoleńska, który się odprawował 3dnia Lipca 1611. Poznań: Jan Wolrab 1611]. 1926 s. 79-80.
84
Zdziech Teresa: Piwo śródeckie przed rzymskim trybunałem. 1997 nr 1 s. 53-55.


Pod pruskim zaborem i w czasie I wojny światowej

85
Brosig Alfred: Tabliczki z trumien [na cmentarzach pozn., pochodzące z XVI-XVII w.]. 1930 s. 327-334.
86
Bulzacki Zygmunt: Lotnictwo w Powstaniu Wielkopolskim 1918- -1919 r. 1969 nr 1 s. 21-40, fot., szk.
87
Czasz Stanisław: Uwag kilka do historii Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu. 1923 s. 112-115.
88
Czubiński Antoni: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle najnowszych badań. 1983 nr 4 s. 21-47, il.
89
Dolczewski Zygmunt: "Salonik damski" i "pokój męski w tyrolskim gotyku". Wyposażenie domów z poznańskich wytwórni w XIX w. 1994 nr1/2 s. 143-183, fot.
90
Dworecki Zbigniew: Fakty i wydarzenia z walk o niepodległość w latach 1918-1919 w Poznaniu. (Część pierwsza). 1978 nr 4 s. 19-27, 1 tabl. (Część druga). 1979 nr 1 s. 45-54, il.
91
Dworecki Zbigniew: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. (chronologia). 1968 nr 4 s. 29-45, fot.
92
Dworecki Zbigniew: Rada Ludowa na miasto Poznań 1918-1919. Część pierwsza. 1980 nr 4 s. 25-34. Dokończenie. Aneks: Rada Ludowa na miasto Poznań. 1981 nr 1 s. 29-38.
93
Erzepki Róża: "Teki Wielkopolskie" [Bolesława Erzepkiego]. 1936 s. 498-502.
94
Frieske Józef: 27 grudnia [1918 r.]. 1945 nr 2 s. 3-6.
95
Grot Zdzisław: Powstanie wielkopolskie. Chronologiczne zestawienie wypadków. 1948 s. 257-278, szk., 1tabl.
96
Grot Zdz[isław]: Szubienica poznańska z r. 1831 i Platen. 1931 s.167-168.
97
Jakóbczyk Witold: "Bazar" do 1938 roku. Sto dwadzieścia pięć lat "Bazaru". 1967 nr 4 s. 33-41, fot.
98
Jakóbczyk Witold: Kartka z dziejów Poznania. [Memoriał prezydium policji poznańskiej do Królewskiej Regencji w Poznaniu z dn. 6 II 1901]. 1946 s. 140-142, tab.
99
Jakóbczyk Witold: Rząd Narodowy w 1848 r. 1948 s. 1-18, fot.
100
Janicki Kazimierz: Służba zdrowia Legii Poznańskiej wojsk Księstwa Warszawskiego. Aneks: Notki biograficzne lekarzy poznańskich w Legii Poznańskiej. 1997 nr 3 s. 125-142, map., sch.
101
Jeziorowski Tadeusz: "Swoim towarzyszom chwały ostatnią myśl poświęca" - Medal św. Heleny. 1997 nr3 s. 161-172, fot.
102
Kaczmarek Zygmunt: Sprawa Paula von Hindenburga. W 80. rocznicę nadania obywatelstwa honorowego miasta Poznania. 1995 nr 4 s. 377-388.
103
Karolczak Waldemar: Miejskie pijalnie mleka w Poznaniu w latach 1906-1914. 1996 nr 2 s. 275-292, fot.
104
Karolczak Waldemar: Pobyt Napoleona w Poznaniu wiosną 1812 roku w świetle zapomnianych pamiętników. 1997 nr 3 s. 143-148, fot.
105
Kirschbraun Arnold: Stosunek Mikołaja I i Paskiewicza do procesu poznańskiego 1846/47 r. 1928 s. 261-277, 336-356.
106
Koczy Leon: Studja nad dziejami gospodarczymi Żydów poznańskich przed połową wieku XVII. 1934 s. 257-299, tab.; 1934 s. 333-362; 1935 s.47-63, 171-231, tab.
107
Kondziela Henryk, Olszewski Marian: Miejsca pamiątkowe związane z dziejami ruchu robotniczego w Poznaniu z lat 1871-1948. 1966 nr 2 s. 37-49.
108
Kozłowski Jerzy: Poznańscy szwoleżerowie gwardii cesarza Napoleona. 1997 nr 3 s. 107-124, fot.
109
Matusik Przemysław: Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego. 1996 nr 3 s. 66-84, fot., il.


110
Matusik Przemysław: "Rzadki gość". Karol de Montalembert w Poznaniu, 1861. 1997 nr 3 s. 225-233, fot.
111
Mika Marjan J[ózef]: Car Aleksander I w Poznaniu. 1936 s. 495-498.
112
Olejnik Karol: Rok 1806 w Wielkopolsce. 1997 nr 3 s. 49-64, fot.
113
Paluszkiewicz Marian: Echa strajku szkolnego r. 1906/7 w Wielkopolsce. 1938 s. 221-222.
114
Paprocki Franciszek: Wykazy imienne członków powiatowych i lokalnych Komitetów Narodowych w Wielkopolsce w 1848 r. (Materiały do dziejów powstania 1848 r.). 1948 s.26-49.
115
Pohorecki Feliks: O dawnych strzelnicach i pieczęci bractwa strzeleckiego w Poznaniu. 1932 s. 404-413, fot., pl.
116
Polak Bogusław: Dowództwo Główne Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (28 XII 1918 - 15 I 1919). Aneks: Akt erekcyjny tablicy pamiątkowej. 1989 nr 4 s. 35-55, fot.
117
Polak Bogusław: Konspiracja polska w Poznaniu (1912-1918). 1984 nr 3/4 s. 81-96, fot.
118
Polak Bogusław: Walki powstańcze w Poznaniu (27 XII 1918 - 6 I 1919). Aneks: Formowanie pierwszych baterii artylerii polowej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (30 XII 1918 - 8 I 1919). 1986 nr 4 s. 33-51, fot.
119
Słowiński Lech: Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem. Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepackiej (1863-1916). 1994 nr 3/4 s. 437-455, fot.
120
S[taszewski] J[anusz]: Instrukcje z 1809 roku. 1928 s. 357-360.
121
Staszewski Janusz: Organizacja powstania poznańskiego w 1809 roku. 1928 s. 98-105.
122
Staszewski Janusz: Początki pułku jazdy poznańskiej 1831 r. 1930 s.315-326.
123
Staszewski Janusz: Powstanie Poznańskie 1809 r. 1930 s. 1-16, 160-180, 264-277.
124
Staszewski Janusz: Poznań jesienią 1806 roku. 1929 s. 291-308.
125
Staszewski Janusz: Poznań przed 125 laty. [Kampania 1809 r.]. 1934 s. 186- -201. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 219-230.
126
Staszewski Janusz: Poznań w początkach 1813 r. 1931 s. 364-377.
127
Staszewski Janusz: Poznańska gwardja narodowa [1811-1815]. 1931 s.107-123, 230-242.
128
Staszewski Janusz: Przemarsze wojsk przez Poznań w latach 1806- -1815. 1932 s. 59-69.
129
Staszewski Janusz: Przyjazd Dąbrowskiego do Poznania 1806 roku. 1938 s. 49-56.
130
Staszewski Janusz: Ranni powstańcy i Flottwell. 1929 s. 52-53.
131
Staszewski Janusz: Wybicki i prefektura poznańska wobec organizacji powstania 1809 roku. 1928 s. 179-190.
132
Staszewski Janusz: Z przeszłości garnizonu poznańskiego. 1933 s. 259-262.
133
Trzeciakowski Lech: Każdy pod sztandar swój bieży do walki za wolność i lud. 1994 nr 1/2 s. 445-453.
134
Trzeciakowski Lech: Poznań w dobie napoleońskiej. Pierwszy rok wolności. 1997 nr 3 s. 65-103, fot.
135
Trzeciakowski Lech: Wizerunek dziewiętnastowiecznego Poznaniaka. Stereotyp i rzeczywistość. 1982 nr 3/4 s. 11-20.
136
Tułodziecka Aniela: Dziennik więzienny. 1934 s. 119-126.
137
Wasylewski Stanisław: Kasper Miaskowski przed sądem pruskim w r.1856. 1932 s. 281-282.
138
Wasylewski Stanisław: Obóz powstańców w Rogalinie w roku 1848. 1936 s. 109-141, il.
139
Wietrzychowski B[ronisław]: Poznań z roku 1823, podług opisu pamiętnikarza niemieckiego [Friedricha Wilhelma Carla Wisselincka]. 1936 s.502-507.


140
Willaume Juliusz: Generał Amilkar Kosiński w Poznaniu (1807-1808). 1930 s. 88-95.
141
Willaume Juliusz: Mowa na zgon Kościuszki (1817). Mowa przy żałobnym obchodzie pamiątki Tadeusza Kościuszki, Naczelnika siły zbrojnej narodowej, w Poznaniu dnia 19 grudnia 1817 [wygłoszona przez generała Amilkara Kosińskiego w poznańskiej katedrze]. 1931 s. 390-396.
142
Willaume J[uliusz]: Rola Amilkara Kosińskiego w niedoszłej organizacji wojsk. W. K. Poznańskiego 1815-1821. 1931 s. 33-43, fot.
143
Wojtkowski A[ndrzej]: Ambitne plany b. nadburmistrza poznańskiego, Ryszarda Wittinga, w r. 1918. 1931 s. 280-284.
144
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Jak w Poznaniu r. 1875 obawiano się komunizmu. 1932 s. 287.
145
Wojtkowski Andrzej: Noc z 1 na 2 stycznia 1843 r. w kaplicy królów Mieczysława i Bolesława w Poznaniu. 1923 s. 178-190.
146
Wojtkowski Andrzej: Obchody ku czci Lelewela w Poznaniu i w Wielkopolsce r. 1861. 1929 s. 309-318.
147
Wojtkowski Andrzej: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego. [Część I]. 1927 s. 170-189, 256-282. Część II. 1928 s. 41-71.
148
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Poznań w niemieckich planach strategicznych 1914 r. 1932 s. 287-289.
149
Wojtkowski A[ndrzej]: Poznań w "Rozmaitościach Szkockich" z r. 1843. 1932 s. 420-423.
150
Wojtkowski Andrzej: Przyjęcie wojsk polskich w Poznaniu r. 1814. 1927 s. 69-79. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.231-238.
151
Wojtkowski A[ndrzej]: Rozruchy głodowe w Poznaniu [1 V 1847]. 1930 s. 278-279.
152
Wojtkowski Andrzej: Udział Poznania i Wielkopolski w powstaniu 1830/31 r. 1923 s. 21-29.
153
Wojtkowski Andrzej: Walka o język polski w Poznaniu i Wielkopolsce przed powstaniem listopadowem. I. 1926 s. 131-166. II. 178-190.
154
Wojtkowski Andrzej: Wilms [Ernst, nadburmistrz] a wywłaszczenie. 1936 s. 240-241.
155
Wojtkowski Andrzej: Z dziejów stosunku Poznania do zagadnień słowiańskich w wieku XIX. 1929 s. 195-206.
156
Wojtkowski A[ndrzej]: Znajomość języka niemieckiego w Poznaniu r. 1833. 1925 s. 265-267. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 253-255.
157
Zakrzewski Zbigniew: Fenomen pracy organicznej w Poznańskiem pod zaborem pruskim. 1987 nr 4 s. 5-13, fot.
158
Zaleski Zygmunt: Atak na twierdzę poznańską 3 marca 1846. 1923 s. 2-14.
159
Zaleski Zygmunt: Masonerja narodowa w Poznaniu. I. 1923 s. 145-150. II. 1923 s. 161-173.
160
Zaleski Zygmunt: Rezultaty rządów niemieckich w Poznaniu [1793-1918]. 1923 s. 209-215.
161
[Zaleski Zygmunt] Z.: Z ksiąg obywatelstwa. 1923 s. 205.


Dwudziestolecie międzywojenne

162
Brzeski Olgierd W.: Leona Brzeskiego (Bank Cukrownictwa) memoriał do wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. 1997 nr 2 s. 162-172, fot.
163
Dziamski Seweryn: Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w latach 1934-1939 w świetle sprawozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego. Część I. 1961 nr 1 s. 37-46. Część II. 1961 nr 3 s. 43-55.
164
Gulczyński Andrzej: Wizyty premiera i obrady rządu w Poznaniu w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej. 1993 nr 3/4 s. 224-244.
165
Gulczyński Andrzej: Zamek Cesarski w Poznaniu w świetle interpelacji poselskiej z 1921 r. 1996 nr 1 s.271-277.
167
Kaczmarek Zygmunt: Cyryl Ratajski i Ernst Wilms. Kulisy spotkania sprzed 60 laty. 1995 nr 1 s. 273-290.
168
Kolanowski Kajetan: Wybory do Sejmu - 4 marca 1928 roku w Poznaniu. Aneks: Referat o sytuacji przedwyborczej wygłoszony na konferencji starostów w Poznaniu w dniu 17 lutego 1928 r. 1972 nr 1 s. 31-52, tab.
169
Kowalski Ireneusz: Poznańska gmina żydowska w latach II Rzeczypospolitej. 1992 nr 1/2 s. 81-101, tab.
170
Leitgeber Sławomir: Rauty u Prezydenta [Poznania Cyryla Ratajskiego]. 1996 nr 4 s. 108-117, fot.
171
Makowski Edmund: Proces Alfreda Bema i towarzyszy w Poznaniu 1927 r. 1960 nr 3 s. 36-50, fot.
172
Makowski Edmund: Uniwersytet Robotniczy w Poznaniu 1923- -1926. 1961 nr 1 s. 47-54, fot.
173
Modrzejewski Józef: Tragiczna zima roku 1932. 1993 nr 1/2 s. 133-137.
174
Odznaka pułkowa 55. poznańskiego pułku piechoty dla miasta Poznania. 1924 s. 155-158.
175
Polak Bogusław: Wojsko Wielkopolskie w latach 1918-1920. Aneks: Wyjątki z rozkazów dziennych w sprawie podporządkowania Armii Wielkopolskiej. 1988 nr 4 s. 41-77, fot.
176
Prezydent Rzeczypospolitej w Poznaniu [Stanisław Wojciechowski]. 1924 s. 75-80.
177
Program regjonalizmu polskiego [oprac. przez Radę Naukową Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych]. 1926 s. 220-223.
178
Przeciw rozerwaniu Wielkopolski. [Sprawa odłączenia od woj. poznańskiego 6 powiatów]. 1924 s. 224-226.
179
Schramm Tomasz: Wizyta marszałka Ferdinanda Focha w Poznaniu. 1997 nr 3 s. 234-242, fot.


180
Szubański Rajmund: Poznańskie oddziały pancerne. Aneks: Bogusław Pawlak: Młodzież wielkopolska na pancernym szlaku. 1988 nr 3 s. 51-75, fot., map.
181
Śmiełowski Teodor: Morderstwo ks. Stanisława Streicha. 1993 nr1/2 s.138-141, fot.
182
Świtała Tadeusz: Poznań od połowy czerwca 1925 r. 1988 nr 1 s. 61-81, fot.
183
Świtała Tadeusz: Poznań w 1926 roku. (Część pierwsza). 1988 nr 2 s. 19- -50, fot., il. (Część druga). Aneksy: Protokół Nr 1 z zebrania zwołanego przez p. prezydenta miasta z dnia 2VII 1926 r. w sprawie urządzenia w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929; Przemówienie budżetowe C. Ratajskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 15 XII 1926 r. (fragmenty). 1988 nr 3 s.89-113, fot.
184
Świtała Tadeusz: Poznań w 1927 r. (Część pierwsza). Aneksy: Odezwa Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego; Przemówienie C. Ratajskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa (1 V 1927); Statut Towarzystwa "Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929"; Rada Nadzorcza; Adam Grzymała-Siedlecki: "Haussa na Wielkopolskę" (fragmenty). 1988 nr 4 s. 87-120, fot. Część druga. Aneks: Nowa dzielnica miasta powstanie na terenie PWK. 1989 nr 1 s. 57-79, fot., pl.
185
Waszak Stanisław: Kryzys w Poznaniu [1930 r.]. 1934 s. 421-437. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 325-336.
186
Wojtkowski A[ndrzej]: Ambasador angielski Edgar Vincent D'Abernon o przeniesieniu bazy operacyjnej do Poznania w r. 1920. 1932 s. 132-134.
187
Wojtkowski A[ndrzej]: Śmierć socjalisty poznańskiego na stokach cytadeli warszawskiej. 1932 s. 128-131.
188
Z pobytu generała Sikorskiego, prezesa Rady Ministrów w Poznaniu. 1923 s. 81-85.
189
Z pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej [Stanisława Wojciechowskiego] w Poznaniu. 1924 s. 120-122.
190
[Zaleski Zygmunt]: Uroczystości Bolesławowskie [ku czci Bolesława Chrobrego]. 1925 s. 187-193.
191
Zniesienie fortyfikacyj i ograniczeń w Ob[ozie] War[ownym] Poznań [Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 1923 p.44]. 1923 s. 34.


II wojna światowa

192
Bartkowiak Tadeusz: Nowe materiały z walk o Poznań w 1945 r. [Część pierwsza]. 1978 nr 1 s. 27-40, fot. (Część druga). 1980 nr 1 s. 5-12, fot., pl.
193
Böhm Tadeusz: Poznańskie bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku. 1993 nr 3/4 s.264-291, fot.
194
Bulzacki Zygmunt: Przeciwlotnicza osłona Poznania w roku 1945. 1976 nr 2 s. 39-49, fot.
195
Czepczyński Włodzimierz: Poznaniacy w okupowanej Warszawie. 1997 nr 3 s. 274-279, fot.
196
Dettloff Szczęsny: Jak i czym zamierzał okupant "zdobić" Poznań. 1946 nr 1 s. 50-57.
197
Gomolec Ludwik: Wspomnienia uczestników walk o Poznań w 1945 roku. 1970 nr 1 s. 41-50.
198
Jankowiak Feliks: W hitlerowskim zakładzie "naukowym". (Przyczynek do dziejów okupacji Poznania 1939-1945). 1976 nr 4 s. 49-53, fot.
199
Kaczmarek Ignacy: Na gruzach Poznania w roku 1945. 1958 nr 2 s. 49-53.
200
Kandziora Zdzisław: Epizody z tamtych lat. Aneks: Nauczycielski Teatr Lalek w Poznaniu. 1989 nr 4 s.77-94, fot.
201
Kluck Ludwik: Początki drugiej wojny światowej w Poznaniu. 1983 nr 3 s. 45-55, fot.
202
Kluck Ludwik: W registraturze. (Materiały do dziejów okupacji hitlerowskiej w Polsce). 1982 nr 3/4 s.75-79.
203
Krzeszczak Marian ("Margo"): Pamiętnik konspiratora [KPP i PPR] (fragmenty). 1979 nr 1 s. 55-62, fot.
204
Olachowski Edmund: Wspomnienia z czasów okupacji o sportowcach Poznania. 1960 nr 3 s. 51-54, fot.
205
Olszewski Marian: Lista polskich strat w walkach o poznańską cytadelę w dniach 21-23 lutego 1945 r. 1965 nr 2 s. 43-57, tab.
206
Olszewski Marian: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej. 1969 nr 4 s. 53-71, fot.
207
Olszewski Marian: Naloty bombowe zachodnich aliantów na Poznań w 1941 i 1944 roku. (Część pierwsza). 1967 nr 2 s. 19-33, fot., tab. Część druga. 1967 nr 3 s. 43-55, fot., tab.
208
"Pod pręgierzem czyli wspomnienia z czasów okupacji poznańskiej". Fragmenty wspomnień Marii Rataj opracował Artur Jazdon. 1993 nr 1/2 s. 142-155.
209
Szumowski Zbigniew: Przed decydującym szturmem."Twierdza" Poznań na tle wyzwoleńczej operacji wiślańsko-odrzańskiej w styczniu 1945 r. 1970 nr 1 s. 19-40, pl.


210
Szymankiewicz Zenon: Jeszcze o 1939 roku w Poznaniu. 1977 nr 2 s. 69-73.
211
Szymankiewicz Zenon: Niemieckie bombardowania Poznania 1września 1939 r. Przyczynek do badań wydarzeń wrześniowych 1939 r. w Poznaniu. 1964 nr 3 s. 17-34, fot.
212
Szymankiewicz Zenon: Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej w Poznaniu. (Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 10 do 14 września 1939 r.). 1972 nr 3 s.5-20, fot.
213
Szymankiewicz Zenon: Poznań w czasie wrześniowego odwrotu. Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 5 do 10 września 1939 r. 1971 nr 3 s. 17-38, fot.
214
Szymankiewicz Zenon: Przyczynek do wrześniowych dni Poznania w roku 1939. 1975 nr 3 s. 83-94, fot.
215
Szymankiewicz Zenon: W 30 rocznicę napaści na Polskę. Wrześniowe dni Poznania. (Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w dniach od 1 do 5 września 1939 r.). 1969 nr 3 s.27-43, fot.
216
Szymankiewicz Zenon: Z nieznanych kart poznańskiego Września 1939 r. Aneksy: Edward Pietrzykowski [biogram], Henryk Wysocki [biogram]; Baza lotnicza; Publikacje Zenona Szymankiewicza w "Kronice Miasta Poznania". 1989 nr 4 s. 57-75, fot.
217
Świtała Tadeusz: Styczeń 1945. Jak to się zaczęło? 1985 nr 1 s. 57-104, fot., pl.
218
Wiesiołowski Jacek: Relacje o ewakuacji PKO i innych banków poznańskich we wrześniu 1939 r. 1997 nr2 s. 203-218.
219
Zimowski Lech: Dyrekcja Kolei w Poznaniu w czasie działań wojennych w lutym 1945 r. 1958 nr 2 s. 54-61.


Polska Rzeczpospolita Ludowa

220
Andrzejewska Zofia: Bernard Głowiński mistrz - nauczyciel i wychowawca młodzieży [w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 61-66, fot.
221
Andrzejewska Zofia: Nikodem Spychalski - bohater zwyczajnego obowiązku [motorniczy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1970 nr 1 s. 117-122, fot.
222
Banaszkiewicz Grażyna: Marian Kołodziejczak - spawacz z "Alco". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 134-136, fot.
223
Banaszkiewicz Grażyna: Ślusarz z "Hydrobudowy-9" - Bolesław Ratajczak. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 85-88, fot.
224
Banaszkiewicz Grażyna, Kunze Olga: Władysław Mrozik z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 140-143, fot.
225
Bartkowiak Tadeusz: Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko- -Radzieckiej w Poznaniu w latach 1945- -1970. Aneks: Skład zarządów Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 1946-1970. A. Zarząd Wojewódzki. B. Zarząd Miejski (1948-1970). 1973 nr 1 s. 35-66, fot., tab., 2tabl.
226
Bartkowiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Pięćdziesiąta rocznica powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 1973 nr 3 s. 5- -22, fot.
227
Bartkowiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Trzydziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Aneks: Lista udekorowanych odznaczeniami państwowymi z okazji XXX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej (6stycznia 1972 r.). 1972 nr 4 s. 5-22.
228
Bartkowiak Wojciech: Poznańskie czerwce. 1996 nr 2 s. 212-227, fot., il.
229
Bauer Michał: Pomnik [Poznańskiego Czerwca 1956] się ostał. 1996 nr 2 s. 247-264, fot.
230
Bojarska Gracja: Stolarz Kazimierz Strużyński [w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 3]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 151-153, fot.
231
Brzeziński Alfons: Manifestacja studencka 13 maja 1946. Aneks: Wybrane fragmenty informacji umieszczonych na temat rocznicy 3 Maja w "Głosie Wielkopolskim" w maju 1946. 1996 nr 2 s. 229-232.
232
Bugowski Jan: Kronika obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (11VII - 24 VII 1969 r.). 1970 nr 1 s.143-168, fot.
233
Bugowski Jan: Uroczystości 50 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1969 nr 3 s. 140-157, fot.
234
Bugowski Stanisław: Brygadzista Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Marceli Tritt. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 119-121, fot.
235
Bugowski Stanisław: Centralne Dożynki w Poznaniu (8 września 1974). 1975 nr 1 s. 5-16, fot.
236
Bugowski Stanisław: Pięćdziesiąta piąta rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 1974 nr 2 s. 134- -143, fot.
237
Burkowa Anna: Brygadzistka Bronisława Lefik [w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa"]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 104-108, fot.
238
Burkowa Anna: Krystyna Ziemniak z "Modeny". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s.96-100, fot.
239
Choniawko Andrzej: Działalność Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu w latach 1948-1956. 1975 nr 2 s. 59-74, fot., tab.


240
Co to znaczy poznańskość? 1959 nr 4 s. 132-134.
241
Czamański Roman: Przygotowania do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. 1959 nr 1 s. 100-103.
242
Czubiński Antoni: W pięćdziesiątą rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. 1967 nr 4 s. 5-16, fot., 1 tabl.
243
Czyny Kongresowe w Poznaniu. [Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS 15 XII 1948]. 1949 s. 67-72.
244
Danecki Adam: O współzawodnictwie pracy. 1950 s. 60-66.
245
Danecki Adam: Współzawodnictwo a praca kulturalno-oświatowa. 1950 s. 173-179.
246
Dembski Janusz: Sesja popularnonaukowa poświęcona XX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej w Wielkopolsce. 1962 nr 4 s. 123-130.
247
Dembski Janusz: Środowiska naukowe i twórcze oraz instytucje kulturalne w obchodach 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 1979 nr 2 s.23-36, fot.
248
Deresiewicz Janusz: Niezwykła rocznica - niezwykłe przygotowania. (W sprawie Millenium). 1957 nr 3/4 s.79-82.
249
Deresiewicz Janusz: W sprawie problematyki milleniowej. 1958 nr1 s.5-10.
250
Engel Witold: Walka o wodę, gaz i elektryczność w Poznaniu w czasie krytycznych dni grudniowych 1959 r. 1960 nr 1/2 s. 141-146.
251
Feliczak Kazimierz: Czesław Kubacki - budowniczy targowego Poznania. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 96-99, fot.
252
Feliczak Kazimierz: Edward Pawłowski - współbudowniczy nowego Poznania. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 147- -150, fot.
253
Feliczak Kazimierz: Formierz z "Pometu" - Szczepan Hoffman. 1974 nr 1 s. 100-103, fot.
254
Filipiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Organizacja i działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację miasta Poznania. (W XX rocznicę zjednoczenia ruchu kombatanckiego). Aneks: Fragmenty uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację a jednostkami organizacyjnymi Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. 1970 nr 3 s. 5-19, fot., tab.
255
Francuziak Witold: Zlot byłych żołnierzy Armii "Poznań" (17 września 1967 r.). 1968 nr 3 s. 157-162, fot.
256
Genowefiak Marian: [Trzydziesta] 30 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. 1970 nr 1 s.168-181, fot.
257
Gierek Edward: Poznań udekorowany Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. Przemówienie... I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na centralnej akademii z okazji 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. (18 grudnia 1978 r.). 1979 nr 2 s. 5-9, fot., 1 tabl.
258
Głosy o "wypadkach poznańskich" (28 czerwca 1956 r.). Zebrał Antoni Gąsiorowski. 1957 nr 1/2 s. 170-186.
259
Graj Ludwik: Stanisław Wróblewski [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 85-86, fot.


260
Gronik Maryna: Obchód 14 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1959 nr 2 s. 70-72.
261
Gronik Maryna: Obchód 15 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1960 nr 1/2 s. 203-210, fot.
262
Gronik Maryna: Sztandar dla wielkopolskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego od społeczeństwa Poznania i Wielkopolski. 1963 nr 1 s. 90-92, fot.
263
Jabłoński Henryk: Przemówienie Przewodniczącego Rady Państwa... na uroczystości odsłonięcia pomnika Armii "Poznań" w dniu 1 września 1982 r. 1982 nr 3/4 s. 5-10, fot.
264
Jakubowicz Marian: [Sześćdziesiąta] 60 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 1979 nr 2 s. 11- -22, fot.
265
Jakubowicz Marian, Olszewski Marian: W Poznaniu stanął pomnik Powstańców Wielkopolskich. Aneks: Przemówienie Marszałka Polski Mariana Spychalskiego na uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 19 IX 1965 r. 1966 nr 1 s. 130-140, fot., 1 tabl.
266
Jantos Henryk, Soliński Ireneusz: Marcin Forycki [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Budowniczowie Polski Ludowej. 1965 nr 2 s. 86-92, fot.
267
Jantos Henryk, Świtała Tadeusz: Stanisław Andrzejak [brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Wacław Słowek [brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni przed Świętem Pracy. 1966 nr 4 s. 134- -140, fot.
268
[Jaśkowiak Franciszek] Fr. J.: Wybitny slawista angielski w Poznaniu [William Rose]. 1947 s. 84-86.
269
[Jaśkowiak Franciszek] Fr. J.: Zmiana na stanowisku konsula Francji. 1947 s. 88-89.
270
Kandziora Zdzisław: Porozmawiajmy o Poznaniu (1985-1986). 1987 nr 4 s. 15-32, fot.
271
Karpiński Zenon: Andrzej Drozdowski [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Roman Pawłowicz [inż. w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 81-82, fot.
272
Kłys Stanisław: Stulecie polskiego ruchu robotniczego. Źródła archiwalne do dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu oraz ich funkcje ideowo-wychowawcze. Aneksy: Odezwa Komitetu Robotniczego Partii Socjalno-Rewolucyjnej "Proletariat" z 1882 r. Rozdział I; [Odezwa] Do robotników Poznania; [Odezwa wyborcza z 1901 r.]; Sprawozdanie okresowe ze stanu bezpieczeństwa nr 24 za miesiąc listopad 1931 r. Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego (fragment). 1983 nr 1 s. 5-16.
273
Knoll Czesław: Budowa i odsłonięcie pomnika Armii "Poznań". Aneksy: Społeczny Komitet Budowy Pomnika; Przemówienie Jana Dynowskiego pułkownika rezerwy, byłego oficera Armii "Poznań". 1983 nr 1 s. 71- -85, fot., pl.
274
Knoll Czesław: Ochrona pomników walki i męczeństwa w Poznaniu w latach 1945-1985. Aneksy: Miejsca pamięci narodowej w Poznaniu (na dzień 9 V 1985 r.); Szkolne izby pamięci narodowej oraz izby tradycji i perspektyw. 1985 nr 4 s. 53-71, fot.
275
Kolasiński Edmund: Wspomnienia poznańskiego sapera z 1945 r. Aneks: mjr Edmund Dutkiewicz: Sprawozdanie z akcji odminowania st. m. Poznania (fragmenty). 1985 nr 2 s. 79- -84, fot.
276
Kondziela Henryk: Sprawozdanie z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatek: Sprawozdanie finansowe z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu za okres od 18.II.1957 do 31.III.1961 r. Zestawiła Stanisława Dykierska. 1961 nr 2 s. 115-119.
277
Kongres w obronie pokoju [Paryż, 20-25 IV 1949]. 1949 s. 159-163.


278
Konopiński Stefan: Marceli Tritt [brygadzista w ZNTK w Poznaniu]. Budowniczowie Polski Ludowej. 1972 nr 2 s. 109-116, fot.
279
Konopiński Stefan: Narodziny władzy ludowej w Wielkopolsce. 1965 nr 1 s. 105-106.
280
Kossakowska Zofia: Inżynier-elektryk Władysław Napierała. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 144-146, fot.
281
Kossakowska Zofia: Wychowawca i pedagog - Konrad Świtek. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 112-116, fot.
282
[Krokowski Stanisław] St. K.: Piąta rocznica wyzwolenia Poznania 23.II.1950. 1950 s. 38-41.
283
[Krokowski Stanisław]: Poznań na pierwszym miejscu. [Akcja "Miesiąc Odbudowy Warszawy"]. 1948 s. 331-334.
284
[Krokowski Stanisław] St. K.: Społeczeństwo poznańskie oddało hołd pamięci wielkiego bojownika o socjalizm Juliana Marchlewskiego. 1950 s. 41-42.
285
Kubiak Stanisław: Pierwsze kroki władzy ludowej w Poznaniu. 1962 nr 1 s. 39-52, fot., tab.
286
Kucza Hanna: Poznaniowi przybędą dwa nowe pomniki [Marcina Kasprzaka i Powstańców Wielkopolskich]. 1962 nr 1 s. 124-127, fot.
287
Kunze Olga: Kinga Moroz [pracownik administracyjny w Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu]. Odznaczeni. 1973 nr 1 s.122-126, fot.
288
Kusiak Jerzy: Bilans osiągnięć dwudziestopięciolecia Poznania. 1970 nr 1 s. 5-18, fot.
289
Kusiak Jerzy: Nasze dwudziestolecie. 1965 nr 1 s. 5-16, fot.
290
Kusiak Jerzy: Tysiąclecie [Państwa Polskiego] i dzieło na miarę pokoleń. 1966 nr 3 s. 5-14, fot., il.
291
Lempe Zygmunt: Kazimierz Kokociński ślusarz - monter z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 130-133, fot.
292
Lempe Zygmunt: Wiktor Kozłowski [wartownik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 73-76, fot.
293
Lezki Kamil: Jan Noga [ślusarz - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. 1970 nr 1 s. 81-85, fot.
294
Łangowski Jerzy, Zaus Jan: Rozwój gospodarczo-społeczny Poznania w świetle programu wyborczego Frontu Narodowego. 1956 s.141-145.
295
Łozowski Franciszek: Z działalności wielkopolskiej Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu w 1945 roku. 1968 nr 1 s. 69-71, fot.
296
Maroszek Bolesław: Przestępczość nieletnich i dorosłych oraz alkoholizm na terenie Poznania w 1957 roku. 1958 nr 3 s. 81-98, pl., tab.
297
Męczyński Jerzy: Wspomnienie o Czesławie Kończalu [przewodniczącym WRZZ w Poznaniu]. Zżałobnej karty. 1979 nr 3 s. 143- -144,fot.
298
Michniak Czesław: Tradycja czy postęp? (Za Tygodnikiem Zachodnim nr 198 z dnia 10 IX 1960 r.). 1960 nr4 s. 158-159.
299
Namysłowska Henryka: Czesław Szymański kierownik Zakładu Energetyczno-Remontowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Budowniczowie Polski Ludowej. 1975 nr 3 s. 107-111, fot.


300
Nawrocki Józef: Wspomnienia kierownika pierwszej szkoły w wyzwolonym Poznaniu (1945-1948). 1984 nr 1/2 s. 97-101, fot.
301
Nowak Aleksander: Wybory delegatów na III Zjazd PZPR z Poznania i Wielkopolski. 1959 nr 2 s. 73-76.
302
Nowak Cyryl: Masy pracujące Poznania manifestują wolę zacieśnienia braterskiej przyjaźni z narodem ZSRR. 1949 s. 293-297, fot.
303
Nowak Cyryl: Pierwszy Maj w Poznaniu. 1949 s. 114-124, fot.
304
Nowak Cyryl: Pokój zwycięży! 1950 s. 218-221.
305
Nowicka Katarzyna: Brygadzista-nastawiacz Stanisław Wierzejewski [w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych]. 1974 nr 4 s. 100-102, fot.
306
Nowicki Zdzisław: Dzwon Pokoju. Aneks: Akt erekcyjny. 1987 nr 4 s.33-58, fot., pl.
307
Obchód Święta Państwowego 1 Maja w Poznaniu. 1950 s. 146-152, fot.
308
Okęcki Stanisław: Wyzwolenie Poznania w r. 1945 w świetle najnowszych badań. 1965 nr 1 s. 17-26., 1 tabl. (Dokończenie). 1965 nr 2 s. 59-76, fot., pl., 1 tabl.
309
Olachowski Edmund: Stefan Szałata [działacz kultury fizycznej]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 92-96, fot.
310
Olszewski Marian: Julian Zboralski [pracownik KW PZPR w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1964 nr 2 s. 71- -73, fot.
311
Olszewski Marian: Sesja popularnonaukowa w XX rocznicę wyzwolenia Poznania i Wielkopolski. 1965 nr3 s. 116-118.
312
Olszewski Marian, Świtała Tadeusz: Zdzisław Cegłowski (1923- -1968) [przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1968 nr2 s. 113-123, fot.
313
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 21 rocznicy wyzwolenia miasta (18- -26 II 1966 r.). 1966 nr 3 s. 148-155, fot.
314
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 22 rocznicy wyzwolenia miasta (18- -26 II 1967 r.). 1967 nr 3 s. 127-135, fot.
315
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 23 rocznicy wyzwolenia miasta (14-26 lutego 1968 r.). 1968 nr 3 s. 141- -157, fot.
316
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 27 rocznicy wyzwolenia Poznania (18-28 lutego 1972 r.). 1972 nr 3 s. 127- -139, fot.
317
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 29 rocznicy wyzwolenia Poznania (20-27 lutego 1974 r.). 1974 nr 3 s. 140- -149, fot.
318
Orlik Tadeusz: [Ósma] VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. 1960 nr 1/2 s. 185-191, fot.
319
Orlik Tadeusz: [Pięćdziesiąta trzecia] 53 rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1972 nr 2 s. 177-185, fot.


320
Pabel Maria: Adam Kruzel [mistrz w "Wiepofamie"]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 74-79, fot.
321
Pabel Maria: Alfred Skubis [odlewnik w "Pomecie"]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 3 s. 109-116, fot.
322
Pabel Maria: Brygadzista narzędziowni Marian Świergiel [w ZNTK w Poznaniu]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr4 s. 93-96, fot.
323
Pabel Maria: Józef Strugarek [mistrz w Zakładzie Energetycznym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 2 s. 151-156, fot.
324
Pabel Maria: Kazimierz Mikulski [działacz związkowy w ZNTK w Poznaniu]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s.76-81, fot.
325
Pająk Kazimierz: Udział ludności Poznania i Wielkopolski w tworzeniu państwowości polskiej na Ziemiach Zachodnich w 1945 r. 1982 nr1/2 s. 23-30, tab.
326
Pajowa Katarzyna, Romiński Czesław: Poznajemy kulturę bratnich narodów. Dni Kultury Rosyjskiej (20- -30 października 1969 r.). Dekada Kultury Bułgarskiej (10-20 listopada 1969 r.). 1970 nr 3 s. 91-94.
327
Paprzycki Leszek: Ulica Kochanowskiego 28 czerwca 1956. Fotoreportaż. 1996 nr 2 s. 233-237, fot.
328
Paul Urszula: Budowa Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 1964- -1970. Aneks: Artyści-plastycy - autorzy rzeźb w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Uczestnicy pleneru (1968-1971). 1972 nr 1 s. 173-188, fot., 1 tabl.
329
Paulówna Urszula: Fort VII - Mauzoleum męczeństwa Wielkopolan. 1963 nr 4 s. 97-100, fot.
330
Paulówna Urszula: Poznaniacy swemu miastu. Czyny społeczne w Poznaniu w latach 1962-1963. 1964 nr 4 s. 134-144, fot., tab., 1 tabl.
331
Paulówna Urszula: Uroczystości 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 1959 nr 1 s. 95-99, fot.
332
[Pięćdziesiąta] 50 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1968 nr 4 s. 5-13, fot.
333
Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone realizacji programu społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i województwa na lata 1976-1980. Aneks: Odezwa. 1975 nr 2 s. 5-17, fot.
334
Podemski Krzysztof: Zachowania wyborcze w Wielkopolsce 1984-90. 1991 nr 1/2 s. 131-148, map., tab.
335
Pospieszalski Karol Marian: Pracownicy Instytutu Zachodniego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie 29 sierpnia 1950 r. 1997 nr 3 s. 288-296, fot.
336
Ratajski Tadeusz: Pomoc pilnie poszukiwana. [Spotkanie członków Prezydium Rady Narodowej m. Poznania i Komitetu Miejskiego PZPR z dyrektorami zakładów przemysłowych działających w Poznaniu; grudzień 1959]. 1960 nr 1/2 s. 118-122.
337
Rocznica oswobodzenia Poznania i 31 rocznica istnienia Armii Czerwonej (22. i 23.II.49). 1949 s. 64-66.
338
Rogalewski Wacław: Semafory Piotra Gellerta [kolejarza]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 2 s. 118-127, fot.
339
Rogalewski Wacław: [Czterdzieści] 40 lat pracy i walki Maksymiliana Bartza [działacza związkowego]. Jubileusze. 1962 nr 3 s. 89-95, fot.


340
Romanowski Zdzisław: Poznań i Tysiąclecie. 1966 nr 2 s. 5-16, il.
341
Siekierska Anna: Adam Nogaj [mistrz w ZNTK w Poznaniu]. Władysław Nowicki [technik w ZNTK w Poznaniu]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 86- -92, fot.
342
Siekierska Anna: Mechanik Henryk Komin [w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 93-96, fot.
343
Skład Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego, stan na dzień 1.11.1956 r. 1956 s. 283.
344
Soliński Ireneusz: Bronisław Szaj [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1970 nr 2 s. 94-100, fot.
345
Soliński Ireneusz: Budowniczy silników okrętowych Jan Noga. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 113-115, fot.
346
Soliński Ireneusz: Jubileusz 125-lecia "Bazaru" - hotelu Polskiego Biura Podróży "Orbis" w Poznaniu. 1968 nr 2 s. 109-112, fot.
347
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 24 rocznicy wyzwolenia miasta (16-28 lutego 1969 r.). 1969 nr 3 s.158-169, fot.
348
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 25 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1970 nr 3 s. 160-186, fot., il.
349
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 26 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-23 lutego 1971 r.). 1971 nr 3 s. 146-157, fot.
350
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 28 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-26 lutego 1973 r.). 1973 nr 3 s. 143-156, fot.
351
Soliński Ireneusz: Odsłonięcie Obelisku Zwycięstwa (8 maja 1968 r.). 1968 nr 4 s. 148-151, fot.
352
Soliński Ireneusz: Pomnik Naczelnika zwrócony Poznaniowi. Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki 30 września 1967 r. 1968 nr 1 s. 5-12, fot.
353
Soliński Ireneusz: Uroczysta inauguracja obchodów ostatniego roku Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu i Wielkopolsce. 1966 nr 3 s.126-132, fot.
354
Soliński Ireneusz: Uroczystości w Poznaniu 18 lipca 1966 r. [Oddanie do użytku nowej gazowni. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". Sprowadzenie do Poznania urny z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego]. 1967 nr 1 s. 5-23, fot., 1 tabl.
355
Soliński Ireneusz: W XX-lecie Polskiej Partii Robotniczej. Nadanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu imienia Franciszka Bartoszka. 1962 nr 3 s. 139-141, fot.
356
Soliński Ireneusz: Wizyta Marszałka Związku Radzieckiego Wasyla Czujkowa w Poznaniu (18 II - 21 II 1965 r.). 1965 nr 3 s. 108-116, fot., 2 tabl.
357
Strenk Marian: Maszynista elektrowozu Mieczysław Michalak. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 109-112, fot.
358
Strugarek Stanisław: Miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej w Poznaniu. 1948 s. 289-297.
359
Strugarek Stanisław: Pierwsze dni [po wyzwoleniu Poznania]. 1945 nr 1 s. 35-37.


360
Szulc Witold: Dwudziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej w pracach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1962 nr 2 s.104-105.
361
Święto Odrodzenia dniem radości i dalszej mobilizacji twórczych sił społeczeństwa poznańskiego. 1950 s.279-280.
362
Świtała Tadeusz: Antoni Paszkowiak - brygadzista z parowozowni "HCP". Mottyniana. 1966 nr 4 s. 147- -166, fot.
363
Świtała Tadeusz: Jan Bartkowiak - tokarz z "Wiepofamy". Mottyniana. 1964 nr 3 s. 81-101, fot.
364
Świtała Tadeusz: Józef Pieprzyk - pomocnik ślusarza z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Mottyniana. 1965 nr 2 s. 110-127, fot.
365
Świtała Tadeusz: Kwiaty dla mojego miasta. (W piętnastą rocznicę wyzwolenia). 1960 nr 1/2 s. 5-15, fot.
366
Świtała Tadeusz: Kwiecień 1945 r. w Poznaniu. 1986 nr 2 s. 21-49, fot.
367
Świtała Tadeusz: Luty 1945 w Poznaniu. (Część 1). 1985 nr 2 s. 25- -59, fot. (Dokończenie). 1985 nr 3 s. 57- -89, fot.
368
Świtała Tadeusz: Maj 1945 r. w Poznaniu. (Część pierwsza). 1986 nr3 s. 73-100, fot.
369
Świtała Tadeusz: Marian Nowaczyk - mistrz brukarski Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Mottyniana. Aneks: Poważniejsze prace przy budowie i wymianie linii tramwajowych wykonane pod kierunkiem Mariana Nowaczyka w latach 1946- -1961. 1967 nr 4 s. 102-125, fot.
370
Świtała Tadeusz: Marzec 1945 w Poznaniu (kalendarium wydarzeń). 1986 nr 1 s. 55-87, fot.
371
Świtała Tadeusz: Obchody 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu. 1962 nr 2 s. 97- -104, fot.
372
Świtała Tadeusz: Partia czynu i walki. (W 20-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej). 1962 nr 1 s. 5-15, fot.
373
Świtała Tadeusz: Pomnik generała Karola Świerczewskiego. Aneks: Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała Karola Świerczewskiego. 1976 nr 3 s. 139-145, fot.
374
Świtała Tadeusz: Poznań udekorowany Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Potężna manifestacja w Poznaniu 17 kwietnia 1966 r. 1966 nr4 s. 5-19, fot., 2 tabl.
375
Świtała Tadeusz: Poznań w latach 1971-1975. 1977 nr 1 s. 5-13, 2 tabl.
376
Świtała Tadeusz: Prochy działaczy podziemnej Polskiej Partii Robotniczej spoczęły na Cmentarzu Bohaterów. 1968 nr 2 s. 151-157, fot.
377
Świtała Tadeusz: Spawacz Stanisław Bukowski [w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Mottyniana. Aneks: Wyjątki z pracy Walki robotników Zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu w latach 1918-1939 r., opublikowanej w gazecie zakładowej "Nasza Trybuna" w miesiącach VII-IX 1963 r. przez Władysława Rogalę. 1964 nr 1 s. 77-98, fot.
378
Świtała Tadeusz: Stolarz z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - Stanisław Zapeński. Mottyniana. 1964 nr 4 s. 111-133, fot.
379
Świtała Tadeusz: Wizyta delegacji partyjno-rządowej ZSSR z premierem rządu ZSRR Nikitą Chruszczowem na czele w Poznaniu i Wielkopolsce. 1959 nr 3 s. 95-109, fot.


380
Tomiakowa Irena: Albin Babst [pracownik Poznańskich Zakładów Remontowych Maszyn Poligraficznych]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr2 s. 146-151, fot.
381
Tomiakowa Irena: Celina Kaczmarek [pracownik Fabryki Kosmetyków "Lechia"]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 67-72, fot.
382
Tomiakowa Irena: Czesław Janowski [drukarz w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka]. 1972 nr 1 s.66-73, fot.
383
Tomiakowa Irena: Danuta Wawrzyńczyk-Szplit [działacz związkowy]. Odznaczeni. 1970 nr 2 s. 101- -104, fot.
384
Tomiakowa Irena: Drukarz Henryk Wacławik [w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 120-124, fot.
385
Tomiakowa Irena: Franciszek Kasprowicz [tokarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1971 nr 1 s. 117- -121,fot.
386
Tomiakowa Irena: Ignacy Berchert [pracownik Zakładów "Alco"]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 3 s.103-109, fot.
387
Tomiakowa Irena: Ignacy Skrzypczak [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 4 s.109-113, fot.
388
Tomiakowa Irena: Inż. Henryk Boratyński [dyrektor Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych]. Ludwik Kocłajda [nastawiacz w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych]. Odznaczeni. 1970 nr 4 s. 119-127, fot.
389
Tomiakowa Irena: Maszynista - typograf Zygmunt Małecki. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 76-81, fot.
390
Tomiakowa Irena: Mieczysław Goetz [pracownik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1973 nr 1 s. 118-122, fot.
391
Tomiakowa Irena: Spawacz Bogdan Szał [w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s.115-118, fot.
392
Tomiakowa Irena: Stanisław Jurek [ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1971 nr 4 s. 113-116, fot.
393
Topolski Jerzy: Odbudowa państwa polskiego a Wielkopolska i jej stolica Poznań. 1979 nr 1 s. 5-11.
394
Trzydzieści lat rozwoju Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1975 nr 1 s. 17-22.
395
Uroczystość zawieszenia orła na nowej konstrukcji żelaznej wieży ratuszowej. [Przemówienie Ministra Kultury i Sztuki Stefana Dybowskiego. Przemówienie Prezydenta stoł. m. Poznania Stanisława Sroki]. 1948 s. 50- -72, fot.


396
Wawruch Krzysztof: Drugi poznański konkurs socjologiczny na "Życiorys własny robotnika". Aneksy: [Odezwa konkursowa]; Życiorys [Kazimierza Koteckiego] laureata I nagrody spisany własnoręcznie. 1983 nr 2 s.59-65, fot.
397
Więcławski Bronisław: Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954. Aneksy: Skład imienny Komisji Specjalnej Delegatury w Poznaniu 1946; 1946; 1949; Wykaz spraw prowadzonych przez delegatów i radców na dzień 15 sierpnia 1946 r.; Z posiedzenia Delegatury Komisji Specjalnej (z 10 IX 46 r.); Wykaz spraw załatwionych w miesiącu styczniu 1948 r. przez Delegaturę Komisji Specjalnej w Poznaniu poza posiedzeniami; Okólnik Nr 2; Do Przewodniczącego Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu; Okólnik Nr 5; Do Komitetu Wojewódzkiego PZPR Wydział Adm.-Samorządowy w Poznaniu; Do Komitetu Wojewódzkiego PZPR Wydział Administracyjno-Samorządowy w Poznaniu. 1995 nr 3 s.193-222.
398
Willa Henryk: Narkomania a reakcje społeczne. Aneksy: Informacja o podejmowanych krokach na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; Uchwała Nr XIX/139/87 Miejskiej Rady Narodowej; Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986-1990 (fragmenty). 1988 nr 4 s. 29-39, tab.
399
Wincenty Kraśko (1 VI 1916 - 10 VIII 1976). 1976 nr 4 s. 5-8, fot., 1tabl.
400
Wituski Andrzej: Poznań w czterdziestoleciu Polski Ludowej. 1985 nr 1 s. 5-12.
401
Wolniewicz Zygmunt: Piętnaście lat działalności Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy w Poznaniu. 1961 nr 2 s. 121-122.
402
Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 95-99, fot., il.
403
Wypowiedzi przedstawicieli poznańskiego świata nauki i sztuki na temat pokoju. 1950 s. 213-217.
404
Wysocki Tadeusz, Ziętek Henryk: Obchody 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Poznaniu i Wielkopolsce. 1968 nr 2 s. 5-16.
405
Wysocki Tadeusz, Ziętek Henryk: Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. 1967 nr 3 s. 5-14, tab.
406
Wystawa "Plan 6-letni". 1950 s.280.
407
Zaradzki Kazimierz: Brygadzista "Mostostalu" Edward Lisiecki. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 99-102, fot.
408
Zaradzki Kazimierz: Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Zgole [inżynierze w "Mostostalu"]. Zżałobnej karty. 1973 nr 4 s. 126-128, fot.
409
Zbitkowski Paweł: Zanim powstał Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu. (Wspomnienia). 1985 nr 1 s. 47-55, fot.
410
Zieleśkiewicz Stefan: Czy Poznań będzie miał pomnik Adama Mickiewicza? 1956 s. 248-253, fot.
411
Ziółek Bogumił: Niektóre elementy rozwoju gospodarczego Poznania w czterdziestoleciu Polski Ludowej. 1985 nr 3 s. 5-18, tab.
412
Ziółek Bogumił: Osiągnięcia Poznania w świetle dorobku 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 1969 nr 3 s. 5-12.
413
Życzenia i gratulacje na jubileusz 25-lecia Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1970 dodatek do nr 1 s. 1-16, fot.
414
Życzenia Ministra Handlu Zagranicznego [Witolda Trąmpczyńskiego]. 1961 nr 2 s. 5-6.


Rzeczpospolita Polska (od 1989 r.)

415
Bogaczyk Włodzimierz: Prezydent [Lech Wałęsa] i Premier [Hanna Suchocka] w Poznaniu. 1993 nr 1/2 s.259-266, fot.
416
Gulczyński Andrzej: Premier Hanna Suchocka i jej pierwsze wizyty w Poznaniu. 1992 nr 3/4 s. 253-259.
417
Kaczmarek Wojciech Szczęsny: [Przemówienie otwierające sesję ku czci Cyryla Ratajskiego]. 1993 nr 1/2 s. 234.
418
Podemski Krzysztof: Specyfika i wewnętrzne zróżnicowanie poznańskich wyborców w latach 1990-1995. Aneks: Okręgi wyborcze o poparciu dla najważniejszych kandydatów zdecydowanie wyższym lub zdecydowanie niższym od średniego dla Poznania. 1996 nr 3 s. 306-332, tab.
419
Podemski Krzysztof: Zróżnicowanie przestrzenne wyników wyborów do Rady Miejskiej 19 czerwca 1994 roku w Poznaniu. 1994 nr 3/4 s. 388- -403, tab., wykr.
420
Podemski Krzysztof: Zróżnicowanie wyników wyborczych w Poznaniu. Przyczynek do ekologii politycznej miasta. Aneks: Obwody wyborcze w poszczególnych dzielnicach Poznania, które znacząco różniły się od średnich wyników dla całej dzielnicy w 1993 roku. 1993 nr 3/4 s. 381-403, tab., wykr.
421
Sierżant Katarzyna: Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r. 1991 nr 3/4 s. 233-251.
422
Sierżant Katarzyna: Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1993 roku. 1994 nr 1/2 s. 454-477.
423
Suszka Paulina: Miłość na sprzedaż - o prostytucji w Poznaniu lat ostatnich. 1993 nr 1/2 s. 156-161.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej