Czy to przemoc?

Jeśli czyjeś działania powodują Twoje cierpienie i ból, negatywnie wpływają na Twoje zdrowie fizyczne czy psychiczne, a osoba od której takich zachowań doznajesz, działa w zamierzony sposób, wykorzystuje swoją przewagę i narusza Twoje prawa oraz dobra osobiste, to bez wątpienia doświadczasz przemocy.

Osoba stosująca przemoc często deklaratywnie twierdzi, że ma dobre intencje i "robi to wszystko dla Twojego dobra". Manipuluje przekonując, że to Twoje działania, a nie jej są problemem. Twoje poczucie własnej wartości zastąpione zostaje poczuciem winy. Jednocześnie stałym elementem Waszych relacji jest dawanie kolejnej szansy czy odnajdywanie usprawiedliwienia dla zachowań przemocowych.

Pamiętaj, że kto za pomocą siły zmusza Cię do określonych zachowań - stosuje przemoc. 

Nie zawsze przemoc będzie związana z siłą fizyczną. Często przybiera formę znacznie trudniejszą do zauważenia. Upokorzenia, szantaże, groźby, oskarżenia, kontrolowanie czy izolowanie to przejawy przemocy psychicznej.

Pamiętaj, że przemoc ma szeroki wachlarz naruszeń. Przemocą będzie naruszenie nietykalności fizycznej (przemoc fizyczna), godności osobistej (przemoc psychiczna) czy intymności (przemoc seksualna). Przemoc to także naruszenie  własności (przemoc ekonomiczna) oraz obowiązku do opieki ze strony najbliższych (zaniedbywanie)

Przemoc w rodzinie to przestępstwo. Jednocześnie osoby, które się z nią zmagają, mają prawo otrzymać odpowiednią pomoc instytucjonalną.

Więcej o tym, czym jest przemoc, jak się objawia oraz jakie może mieć formy przeczytasz na stronach organizacji zawodowo zajmujących się wspieraniem w takich sytuacjach. 

PRZEMOC DOMOWA - NIEBIESKA LINIA

PRZEMOC WOBEC DZIECI - FDDS