Gąsiorowski Antoni

(1901 - 1943) ps. "Ślepy", żołnierz WKZO.

Ur. 1 VI w Wierzenicy pow. poznański, s. Walentego i Marianny z d. Krüger. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Kobylnicy zmuszony był do podjęcia pracy zarobkowej. Do 1919 był robotnikiem sezonowym, następnie zatrudnił się jako woźnica w firmie przewozowej Hartwig w Poznaniu. Uchodził za zawadiakę i już w młodości mówiono o nim: "Ślepy Antek z Chwaliszewa". Służby wojskowej nie odbywał z racji utraty prawego oka w bójce. Nie brał też udziału w życiu politycznym i społecznym przedwojennego Poznania.

W połowie stycznia 1942 wszedł w kontakt z dowódcą plutonu dywersyjno-sabotażowego WKZO w Poznaniu st. sierż. M. Garczykiem. Poszukiwał on żołnierzy zdolnych do rozpoznania obiektów portu rzecznego w Poznaniu w związku z przygotowywaną akcją ich zniszczenia. Ok. 15 I 1942 G. został zaprzysiężony do ZWZ i podjął się zorganizowania sekcji rozpoznawczo-wykonawczej akcji "Bollwerk". Opracował szczegółowe wskazówki zajęcia magazynów, ułożenia lontów i wycofania żołnierzy po akcji. W odprawach organizacyjnych deklarował gotowość do poświęceń graniczących z bohaterstwem. Uważał swoje powołanie do ZWZ za największy zaszczyt, jaki spotkał go w życiu. W skład jego sekcji wchodzili: Władysław Gąsiorowski, Michał Śmigielski, Marian Anioła, Stanisław Kaliszan, Leonard Kolanek i Stanisław Sztukowski. 20 II 1942 rozprowadził żołnierzy WKZO po porcie rzecznym wykonując najcięższe prace związane z budową lontów. Brał także udział w podpaleniu magazynów. 22 i 23 II 1942, w czasie licznych aresztowań, odwiedzał wykonawców akcji "Bollwerk", wzywając ich do zachowania wobec Gestapo godności żołnierza. Aresztowany nagle 25 VI 1943 odmawiał wszelkich zeznań. W czasie próby przesłuchania w Domu Żołnierza rzucił się na przesłuchującego, raniąc go ciężko. Zginął w czasie tego ataku. W odwecie Gestapo aresztowało całą rodzinę, z której trzy osoby zginęły.

Żona Józefa z d. Tarczewska. Dzieci: Helena, Zenon, Stanisław.

FAK-V/298, Akta osobowe.

Marian Woźniak

"Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939 - 1945", Instytut Zachodni, Poznań 1998

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej