Telefony alarmowe

 • 112 - telefon alarmowy
 • Policja - 997
 • Państwowa Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999, 8 660 066
 • Straż Miejska - 986, 8 785 218
 • Pogotowie Energetyczne - 991, 8 520 252
 • Pogotowie Gazowe - 992
 • Pogotowie Ciepłownicze - 993, 8 613 542
 • Pogotowie techniczne firmy Aquanet - 994, 8 517 - 527
 • Pogotowie Weterynaryjne - 9283, 8 685 438
 • Pogotowie Interwencyjne MPGM - 6 579 608
 • Żandarmeria Wojskowa - 8 574 391
 • Remondis Sanitech - 8 310 733
 • Polski Czerwony Krzyż - 8 353 179
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 8 206 701
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 8 609 900
 • Bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 9287