Zasady funkcjonowania giełdy pracy

 Szanowna Państwo,

na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego funkcjonuje giełda pracy, która zawiera oferty pracy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Publikowane są również ogłoszenia pedagogów poszukujących zatrudnienia w placówkach oświatowych.

Administratorem strony jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Za treść opublikowanych ofert pracy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły lub placówki, który wypełnił formularz on-line zgłoszenia oferty.

Ogłoszenie zostanie opublikowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia. Po upływie wyznaczonego terminu składania oferta jest automatycznie archiwizowana i usuwana z wyszukiwarki aktualnych ogłoszeń.

Od 28 września 2022r. na stronie internetowej https://www.poznan.pl/oswiata/ publikowane będą jedynie ogłoszenia placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań lub minister właściwy do prowadzenia danego typu szkoły, a placówka działa na terenie Miasta Poznania.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie bazę ogłoszeń na swojej stronie internetowej.    

Załączniki