Wsparcie psychologiczne w kryzysie

W związku z epidemią koronawirusa poznańskie środowisko psychologiczne zaoferowało bezpłatną, zdalną pomoc w kryzysie. Aby ułatwić dotarcie do specjalistów, Miasto Poznań stworzyło bazę kontaktową do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych gotowych do udzielania wsparcia psychologicznego osobom szczególnie tego potrzebującym. 

BAZA została podzielona na osiem kategorii:

  • dla seniorów, 
  • dla dzieci/młodzieży/rodziców, 
  • dla chorych/rodzin chorych, 
  • dla pracowników służb medycznych i ratowniczych, 
  • dla pracowników innych zawodów pomocowych, 
  • dla ogółu mieszkańców, 
  • dla osób niesłyszących,
  • dla osób obcojęzycznych. 

Baza znajduje się tutaj