Kalendarium działań

2015

2 kwietnia 2015 - powołanie międzywydziałowego Zespołu zadaniowego do sprawy utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto, któremu przewodniczy Miejski Konserwator Zabytków

2016

15 marca 2016 - przyjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały Nr XXVI/370/VII/2016 w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto"

2017

20 czerwca 2017  - spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców na temat przygotowywanej uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego    

21 czerwca - 14 lipca 2017 - zbieranie wniosków do projektu uchwały         

sierpień/wrzesień 2017 - rozpatrzenie wniosków  

październik/listopad 2017 - konsultacje społeczne

15 września 2017 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 649/2017/P w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare  Miasto".

17 października 2017 - I spotkanie konsultacyjne

21 października 2017 - warsztaty projektowe w Galerii Miejskiej "Arsenał"

4-5 listopada 2017 -  punkt informacyjny na Starym Rynku

4 listopada 2017 - spacer po Starym Mieście z udziałem pracowników Biura MKZ

6 listopada 2017 - II spotkanie konsultacyjne

15 listopada 2017 - termin składania opinii na temat projektu uchwały

23 listopada 2017 - inauguracja wystawy (do 15 grudnia)

29 grudnia 2017 - po rozpatrzeniu opinii skierowanie projektu uchwały do Biura Rady Miasta

2018

11 stycznia 2018 - uzyskanie opinii WWKZ

27 lutego 2018 - przyjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie utworzenia "Park Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu

8 marca 2018 - publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

24 sierpnia 2018 - założenie profilu Park Kulturowy w mediach społecznościowych facebook.com/parkkulturowypoznan

13 września 2018 - spotkanie otwierające kampanię informacyjno-edukacyjną

wrzesień-listopad 2019 - indywidualne spotkania z właścicielami i najemcami lokali na terenie Parku Kulturowego

11 października 2018 - spacer po Parku Kulturowym Stare Miasto

20 listopada 2018 - spotkanie z Filipem Springerem

29 listopada 2018 - iluminacja świetlna na elewacji Ratusza

listopad 2018 - konkurs dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na projekt identyfikacji wizualnej wzorcowego lokalu na terenie Parku Kulturowego

2019

koniec marca 2019-koniec vacatio legis

1 kwietnia 2019 - rozpoczęcie kontroli przez Straż Miejską

czerwiec,wrzesień 2019  - otwarte konsultacje dla przedsiębiorców, przygotowanie ponad 50 wizualizacji witryn lokali "przed" i "po"

wrzesień 2019 - Certyfikaty Dobrych Praktyk, wyróżnienie 14-tu lokali

listopad 2019 - wystawa na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta

2020

lipiec 2020 - przyjęcie delegacji z Gdańska

grudzień 2020 - druga edycja przyznania Certyfikatów Dobrych Praktyk, wyróżnienie kolejnych 20 lokali

Załączniki