Park Kulturowy to wyjątkowa forma ochrony zabytków. Powołuje się go, by jak najlepiej zadbać o najcenniejsze kulturowo obszary. Takim miejscem w Poznaniu, zasługującym na szczególną opiekę i ochronę, jest niewątpliwie Stary Rynek wraz z otaczającym go Starym Miastem.

Stare Miasto jest wizytówką Poznania, miejscem ważnym zarówno mieszkańców, jak i dla turystów. Dzięki przygotowywanej przez Urząd Miasta uchwale możliwe będzie estetyczne uporządkowanie tego cennego obszaru: skuteczne uporanie się z reklamową samowolą, określenie reguł jednolitego wyglądu ogródków gastronomicznych, miejsc prowadzenia handlu czy zasad renowacji budynków znajdujących się na terenie Parku.

Wzrastające poczucie estetyki i tożsamości mieszkańców Poznania sprawia, że uporządkowana i zadbana przestrzeń poprawia jakość życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Powołując Park Kulturowy Stare Miasto dołączamy do grona miast, które zadbały o estetykę swoich reprezentacyjnych obszarów. Na ich przykładach widzimy, jak dobre skutki to przyniosło.

Park Kulturowy pozwoli wyeksponować piękne elewacje staromiejskich kamienic tak, jak na to zasługują. Jego powołanie bierze się z szacunku dla dziedzictwa i historycznej zabudowy Poznania, z szacunku dla miasta i jego mieszkańców.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Idea
  • Granica