Mały Poradnik dla Przechodnia

Każdy przypadek żebrania należy rozpatrywać indywidualnie.

W sytuacji spotkania się z osobą w jakikolwiek sposób proszącą o datki pieniężne nie należy ofiarowywać jej pieniędzy, raczej należy próbować zaoferować inną formę pomocy.

Kiedy dana osoba żebrze zbierając pieniądze na jedzenie można zaproponować jej podarowanie czegoś do jedzenia.

Można osobom żebrzącym wskazywać miejsca, w których różnego rodzaju pomoc będą mogły uzyskać - np. adresy jadłodajni, miejsc noclegowych czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (adresy w zakładce "Ważne adresy").

Każdorazowo w sytuacji spotkania osoby żebrzącej można zgłosić ten fakt pod bezpłatny numer infolinii 0800 440 450, gdzie będzie przyjęta interwencja lub przekazana zostanie informacja w jaki sposób danej osobie pomóc czy jak w konkretnej sytuacji zareagować.

Kiedy obserwowana sytuacja żebrania z jakiegokolwiek powodu nas niepokoi (np. uczestniczy w niej dziecko - w sposób czynny lub bierny, żebrząca osoba jest nachalna, agresywna, stwarza zagrożenie zdrowia czy życia swego i innych osób) należy również zgłaszać ten incydent Straży Miejskiej (986) czy Policji (997).

Jeżeli jednak chcemy wspierać finansowo to najlepiej czynić to w odniesieniu do znanych nam osób - znajomych, sąsiadów, kiedy znamy sytuację rodzinno-materialną tych osób i faktyczny powód trudnej sytuacji, w jakiej się te osoby znalazły.

Nie chcąc pozostawać obojętnym na potrzeby innych osób można również przekazywać pieniądze organizacjom (pozarządowym, kościelnym), które statutowo zajmują się pomocą świadczoną np. osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym czy w jakikolwiek inny sposób potrzebującym wsparcia.

Wspomniane organizacje często również przyjmują np. odzież czy sprzęty codziennego użytku, które przekazywane są osobom potrzebującym.