Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na planie Dodaj obiekt - Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Opis

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu na lata 2015 - 2019 została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2015 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Prosimy o wyrażanie opinii na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym mieście pod podany adres e-mail: dorota_potejko@um.poznan.pl

Zakres działania

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
  • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ocena realizacji programów
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Skład

  • Konrad Kołbik - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Dorota Potejko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Katarzyna Glema- Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,
  • Andrzej Pospiech- Stowarzyszenie Przyjaciół Niweidomych i Słabowidzacych,
  • Mariusz Filewicz -Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury.
Wróć do listy