Nagroda Sportowa Miasta Poznania oraz Stypendia Sportowe Miasta Poznania przyznawane są od 1999 roku. Od 2003 roku przyznawana jest również Nagroda Sportowa dla trenera. Nagrody przyznawane są wybitnym zawodnikom oraz trenerowi, którzy osiągnęli znaczące sukcesu na arenie krajowej i międzynarodowej, czym przyczynili się do promocji miasta Poznania.

Wyboru dokonuje 9-osobowa Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania powołana Uchwałą NR III/13/VIII/2018 w składzie:

1. Przewodniczący Kapituły - prof. Ryszard Wryk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2. prof. Ryszard Strzelczyk - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;

3. prof. Bogdan Sojkin - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

4. dr Ewa Bąk -  Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania;

5. Szymon Ziółkowski - Olimpijczyk;

6. Krzysztof Ratajczak - Dziennikarz sportowy;

7. Marek Łbik - Olimpijczyk;

8. Lidia Dudziak - Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania.

Nagrody wręczane są, każdego roku, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Patronów Miasta - Piotr i Pawła, tj. 29 czerwca.