Informacje o Miejskim Informatorze Multimedialnym

Miejski Informator Multimedialny - oficjalny informator Urzędu Miasta w Poznaniu

Miejski Informator Multimedialny jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta Poznania i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tworzony jest na podstawie materiałów udostępnianych przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki miejskie oraz współpracujące instytucje.

Technologia w serwisie

Strony serwisu zostały przygotowane z wykorzystaniem dobrych praktyk w dziedzinie budowania stron WWW i w zgodności z najnowszymi standardami wyznaczonymi przez W3C. Kod stron jest zgodny ze standardem XHTML 1.1 / HTML5  i wolny od elementów formatujących wygląd. Sam wygląd definują arkusze stylów zgodne ze standardem CSS 3.0. Dzięki przestrzeganiu standardów, strony prezentują się tak samo w każdej wspierającej je przeglądarce.

Układ strony nie bazuje na tabelach, lecz zachowuje elastyczność dzięki płynnemu ułożeniu elementów i skalowaniu ich rozmiaru względem wielkości fontu. Zapewnia to właściwą prezentację stron niezależnie od rozmiaru ekranu i daje użytkownikowi możliwość regulowania rozmiaru tekstu z zachowaniem układu elementów strony.

Dodatkowo strony serwisu badane są pod kątem kostępności cyfrowej (WCAG). Projektujemu oraz analizujemy nasze strony, tak aby były one dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wybrane treści serwisu dostępne są w postaci kanałów informacyjnych opartych o język XML zgodnych z dwoma popularnymi standardami RSS 2.0 i Atom 1.0. Informacje o dostępnych w serwisie kanałach informacyjnych umieszczone są na liście kanałów XML.


Redakcja Miejskiego Informatora Multimedialnego

Beata Skrzypczak, Kinga Kozłowska, Anna Kołtek, Kacper Stępień, Hanna Waligóra.
e-mail: mim@man.poznan.pl

Kontakt z redakcjami serwisów tematycznych


Partnerzy

Partner portalu, współpraca przy prowadzeniu i aktualizacji baz danych

Wydawnictwo Miejskie Posnania - Centrum Informacji Kulturalnej
e-mail: cik@wm.poznan.pl

Partner Urzędu Miasta - realizacja, rozwój i utrzymanie miejskich serwisów internetowych

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e-mail: office@man.poznan.pl