Model 3D Miasta Poznania

Opis

Integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania jest Trójwymiarowy Model Miasta Poznania - 3D. Model uruchomiono w 2018 r.

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko 100 tys. budynków.

Wizualizacja 3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów realizowanych przez Miasto Poznań. Model będzie wspierał działania miasta w zakresie:

  • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony bezpieczeństwa publicznego,
  • wspierania procesów rewitalizacyjnych,
  • wspierania konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska,
  • wzbogacenia oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta,
  • ułatwienia tworzenia planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych.
Wróć do listy

sieci społecznościowe