Odmień swoje podwórko 2020

Odmień swoje podwórko 2020 - zrealizowane projekty

Zakończył się etap terenowy 11 edycji akcji "Odmień swoje podwórko 2020". W efekcie współpracy mieszkańców i przedstawicieli miasta powstało wiele pięknych zielonych wnętrz i zakątków, tworzących miejsca rekreacji i wypoczynku dla lokalnych wspólnot.

W październiku zakończył się etap terenowy akcji "Odmień swoje podwórko" realizowanej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Celem prowadzonych już jedenasty rok z rzędu działań jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni a efektem poprawa jakości życia wspólnot poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. W tym roku akcja organizowana była pod hasłem "zielone podwórka" ponieważ szczególny nacisk położono na zwiększanie przestrzeni zielonych i powierzchni biologicznie czynnych.

W etapie terenowym uczestniczyło 11 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy ul. Głównej 42, ul. Kanałowej 13, ul. Karwowskiego 7, ul. Lodowej 16, ul. Łukaszewicza 25-27, al. Marcinkowskiego 24, ul. Matejki 56, ul. Młyńskiej 8-10, ul. Mottego 3, ul. Prusa 15 oraz ul. Siemiradzkiego 9. W tegorocznej edycji aż 8 z 11 podwórek biorących udział w akcji, zlokalizowanych było na Łazarzu.

Celem realizacji opracowanych w ramach etapu projektowego koncepcji zagospodarowania podwórek Miasto Poznań przekazało w formie nagród dla zespołów projektowych m. in.:

- 49 m3 ziemi do nasadzeń,

- 410 sztuk roślin 46 różnych gatunków, m.in.: pnączy, bylin, ziół, krzewów owocowych, krzewów iglastych i liściastych oraz krzewów o ozdobnych kwiatach,

- 27 donic zewnętrznych

- 92 szt. różnokolorowych gazonów

- 9 zbiorników na deszczówkę wraz z akcesoriami

- 4 ławki ogrodowe

- 9 budek dla ptaków - jerzyków, poidełko oraz karmnik dla ptaków a także narzędzia oraz akcesoria niezbędne przy pracach ogrodowych.

Ideą przedsięwzięcia jest zaangażowane osobiste mieszkańców w odmianę swoich podwórek. Mieszkańcy uczestniczą zarówno w pracach projektowych, porządkowych jak i samych nasadzeniach oraz montażu elementów małej architektury a wspólna praca przy upiększaniu przestrzeni wpływa na integrację i zacieśnianie więzów w ramach lokalnych społeczności. Działania mieszkańców wspierają profesjonalni projektanci zieleni z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.

Wartością dodaną tegorocznej akcji było wprowadzenie na wielu podwórkach rozwiązań opartych na naturze mających na celu m.in. zagospodarowanie wód opadowych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych czy utworzenie miejsc lęgowych dla jerzyków.


Odmień swoje podwórko 2020 - etap projektowy

Już po raz jedenasty odbywa się w Poznaniu akcja "Odmień swoje podwórko", realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym roku pod hasłem "Zielone podwórka". Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, etap projektowy akcji odbywał się w nowej, zmienionej formule konsultacji zdalnych.

W tegorocznej edycji bierze udział aż 12 zespołów projektowych, którzy reprezentują podwórka zlokalizowane przy al. Marcinkowskiego, ul. Chociszewskiego, ul. Głównej, ul. Kanałowej, ul. Karwowskiego, ul. Lodowej, ul. Łukaszewicza, ul. Matejki, ul. Młyńskiej, ul. Mottego, ul. Prusa i ul. Siemiradzkiego.

Od 13 czerwca do 7 lipca w ramach etapu projektowego, zespoły wspierane przez ekspertów z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu: mgr inż. Grażyna Naser i mgr inż. Mateusz Sowelo, przygotowały koncepcje zagospodarowania swoich podwórek.

Wszystkie przygotowane koncepcje wpisują się w założenia tegorocznej akcji realizowanej pod hasłem "Zielone podwórka" i przewidują takie rozwiązania jak: gromadzenie wód opadowych w specjalnych zbiornikach, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie czy tworzenie małych łąk kwietnych.

Etap realizacji przygotowanych przez zespoły projektów w terenie przewidziany został na wrzesień oraz październik br.


Miasto Poznań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zaprasza do udziału w 11. edycji akcji Odmień swoje podwórko, w tym roku pod hasłem "Zielone podwórka". Celem akcji, która realizowana jest od 2010 roku, jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną część projektowa akcji zaplanowana została w nowej formule konsultacji zdalnych.

W tym roku, w sposób szczególny założono, aby ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie, poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu.

Akcja niezmiennie skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja Odmień swoje podwórko 2020 składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego przygotowanie przez zespoły projektowe koncepcji zagospodarowania i ożywienia swoich lokalnych przestrzeni, z możliwością konsultowania pomysłów z ekspertami w zakresie kształtowania terenów zielonych w trybie zdalnym (czerwiec);

b) terenowego, który inicjuje wykonanie przez uczestników wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów (wrzesień - październik).

W ramach akcji Miasto zapewnia:

- pomoc ekspertów w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- materiały dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions),

- nagrody w konkursie projektów, stanowiące uzgodnione elementy powstałych koncepcji lub projektów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury itp., które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji, zgodnie z regulaminem akcji.

W tegorocznej edycji akcji rośliny, ziemia i inne elementy wspierające ekologiczne rozwiązania powinny stanowić ok. 70 % wartości nagrody przewidzianej dla każdego zespołu.

O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia;

- kolejność zgłoszenia;

- ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się w załącznikach oraz w zakładce "Odmień swoje podwórko".

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 7 czerwca 2020 r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej