"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Miasto, razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  dot. opieki wytchnieniowej - można się już do niego zgłaszać.         To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopnień niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W ramach Programu, rodziny lub opiekunowie otrzymują bezpłatną pomoc w opiece, dzięki czemu będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i  regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym miejscu - maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),
  • Fundacja PETRA senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ŚMIAŁEK (tel. 601 426 397, adres          e-mail: kd@smialek.org),
  • Fundacja Tak Dla Samodzielności (tel. 660 755 677, adres e-mail: kontakt@takdlasamodzielności.pl).

Organizacje: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak Dla Samodzielności zapewniają również usługi wytchnieniowe członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Druga propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami - maksymalnie do 14 dni pobytu.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z  orzeczeniem traktowanym na równi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W ramach Programu zostanie zapewnionych: 

  • 19 200 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  81 osób, w tym dla 11 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia),
  • 1 134 dni pobytu całodobowego dla 81 osób dorosłych.

Program realizowany jest od 10 maja 2023 r. do 27 grudnia 2023 r. Całość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 1 821 430,00 zł, z tego 1 652 000,00 zł - środki z  Funduszu Solidarnościowego, 169 430,00 zł - środki z budżetu Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej