"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1.     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoznacznym

Usługi asystencji osobistej polegać będą w szczególności na pomocy w:

1)      wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)      załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)      korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)      zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Informacje o aktualnym programie:  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Aktualności | Niepełnosprawność | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej