Program Phare 2003

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania.

Wartość projektu:87 599,44 euro

Wysokość dofinansowania: 65 699,58 euro

Okres realizacj: 2006


Celem przedsięwzięcia jest zakup pomocy technodydaktycznych, sprzętu diagnostycznego, informatycznego (w tym oprogramowania) oraz sprzętu do opracowywania, prezentowania i powielania materiałów dydaktycznych w ramach realizowanego projektu.

Wartość projektu: 105 819,00 euro

Wysokość dofinansowania: 79 364,25 euro

Okres realizacj: 2006


Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 6

Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudniania absolwentów Zespołu Szkól Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb współczesnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu: 20 483,00 euro

Wysokość dofinansowania: 15 362,25 euro

Okres realizacj: 2006


Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia absolwentów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego w Szkole Policealnej przygotowującej do wykonania zawodu - technik środowiska

Wartość projektu: 59 580,12 euro

Wysokość dofinansowania: 33 942,41 euro

Okres realizacj: 2006


Realizator: Zespół Szkół Handlowych

Cele projektu jest podniesienie jakości kształcenia dla Liceum o profilu ekonomiczno - administracynym

Wartość projektu: 31 733 euro

Wysokość dofinansowania: 23 799,75 euro

Okres realizacj: 2006

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej