Realizator: Aquanet S.A.

Ogólnym celem Projektu jest ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek, co podniesie stan czystości wody w rzece Warcie, jej dopływach i jeziorze Kierskim. Poprawie ulegnie jakość wody pitnej jak również klasa czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości. Da się to osiągnąć przez rozbudowę i modernizację technologiczną oczyszczalni ścieków: lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków (LOŚ) i centralnej oczyszczalni ścieków (COŚ) oraz systemu przesyłania ścieków w mieście i obszarach z nim sąsiadujących.

Wartość projektu: 104 400 000 EUR

Wysokość dofinansowania: 5 9508 000 EUR

Okres realizacj: 2005-2009

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej