Spalanie odpadów - zgłoś to

Jeżeli podejrzewasz, że sąsiad spala odpady a rozmowa z nim nie przynosi skutku - zgłoś to. W całej Polsce, również w Poznaniu obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków.

Jednostki kontrolne

Jednostką uprawnioną do kontroli i egzekwowania przepisów w zakresie spalania odpadów jest Straż Miejska Miasta Poznania.

W przypadku spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą jednostką uprawniona do kontroli jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Co grozi za spalanie odpadów?

Kara to mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Możliwości zgłoszenia interwencji

Straż Miejska Miasta Poznania

- interwencję można złożyć korzystając z formularza online

- telefonicznie: 986

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: sm@um.poznan.pl

- listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

- całodobowy numer interwencyjny 61-827-05-00