Kultura w Poznaniu

Teatry na planie Dodaj obiekt - Teatry

Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka

Opis

Fundacja Lecha Raczaka Orbis Tertius jest organizacją nastawioną na wspieranie, ochronę i propagowanie twórczości teatralnej w Polsce oraz za granicą. Celami Fundacji są m.in. popularyzowanie idei teatru wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, propagowanie aktywności kulturalnej, promowanie młodego pokolenia twórców teatralnych oraz wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury. Fundacja sprawuje również opiekę nad dorobkiem artystycznym Lecha Raczaka. Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na produkcji spektakli teatralnych oraz organizowaniu festiwali i innych wydarzeń kulturalnych związanych z promocją, upowszechnianiem oraz prezentacją kultury i sztuki. Fundacja działa również na polu edukacyjnym i wydawniczym.

Kasa czynna

Bilety do nabycia na stronie www.bilety24.pl lub bezpośrednio przed spektaklem.

Wróć do listy