Dodaj obiekt - Telefony zaufania i informacyjne

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Zarząd Okręgu w Poznaniu

Opis

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest organizacją pozarządową o ogólnopolskim zasięgu działania. Podstawowymi, statutowymi celami Towarzystwa są:

  • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką,
  • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,
  • działanie na rzecz ochrony środowiska.

Zakres działalności

edukacja humanitarna wśród dzieci i młodzieży szkolnej na rzecz zwierząt oraz ingerencja w złe traktowanie zwierząt, zgłaszanie przypadków złego traktowania zwierząt

Wróć do listy

sieci społecznościowe