WARTOSTRADA to układ ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Warty. Projekt etapami realizowany jest od 2011 roku i docelowo w strefie śródmiejskiej ma mieć długość ok. 10 km. Nawierzchnia wykonana zostanie z asfaltu, a w niektórych miejscach będzie pobocze z naturalnego tłucznia dla biegaczy.

Założeniem projektu jest umożliwienie uprawiania sportów w sąsiedztwie rzeki Warty, ale również poprawa atrakcyjności terenów nadwarciańskich i ich dostępności.

Budowa układu została poprzedzona opracowaniem na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dokumentu pn. "Koncepcja i optymalizacja poprowadzenia układu pieszo-rowerowego (dróg pieszych i rowerowych) WARTOSTRADA w dolinie rzeki Warty na terenie zalewowym i na wałach wraz z układem włączeń do komunikacji poprzecznej".

Do końca 2014 roku wybudowano następujące odcinki WARTOSTRADY:

  1. wzdłuż Parku Szelągowskiego,
  2. wzdłuż ul. Nadbrzeże,
  3. wzdłuż ul. Ewangelickiej.

Wzdłuż przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej mógłby zostać utworzony szlak turystyczny, na którego trasie znalazłoby się m.in. Brama Poznania czy bezkolizyjny przejazd śluzą Cybińską - łącznik terenów nadwarciańskich z terenami jeziora Malta.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej