Newsletter jest cyklicznie ukazującym się biuletynem informacyjnym, którego tematyka obejmuje:

  • informacje o szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Wydział oraz współpracujących z nim Partnerów,
  • informacje na temat doradztwa prowadzonego w Ośrodku Doradczo - Szkoleniowym WDGiR,
  • zaproszenia na ważne wydarzenia organizowane przez Miasto Poznań, a w szczególności Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
  • informacje na temat innych wydarzeń odbywających się w Poznaniu, związanych z przedsiębiorczością,
  • inne informacje ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących jej prowadzenie (np. sposoby finansowania działalności gospodarczej).

Biuletyn w wersji papierowej można znaleźć w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404. Jeśli natomiast jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem raz w miesiącu newslettera w wersji elektronicznej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.poznan.pl/mim/newsletter/subscribe/poznan-biznes-partner,30956/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej