Najczęściej zadawane pytania poznańskim inspektorom pracy. Znacznie więcej informacji znajduje się na stronach internetowych OIP w Poznaniu pod adresem www.oip.poznan.pl

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma już prawo wystąpić z wnioskiem o refundację z Funduszu Pracy wypłacanych im wynagrodzeń oraz opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań na rzecz podniesienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw zaprasza do składania wniosków o udzielenie "POŻYCZKI NA INNOWACJĘ"