Informacje dot. zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorco! Chcesz zawiesić działalność gospodarczą z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej czynności.

Zawieszenie DG - grafika artykułu
Zawieszenie DG

Żeby zawieszenie działalności gospodarczej było skuteczne musi trwać co najmniej 30 dni. Działalność można zawiesić bezterminowo!

Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia wniosku. Oznacza to brak konieczności wizyty w Urzędzie w okresie zagrożenia epidemicznego, ważne aby data zawieszenia była zgodna ze stanem faktycznym.

Na chwilę obecną działalność można zawiesić za pośrednictwem strony CEIDG, posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek można przesłać również pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej w Urzędzie, jednak w takim wypadku podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony notarialnie. W przeciwnym wypadku po odebraniu takiego wniosku, Urząd wezwie przedsiębiorcę do osobistego stawiennictwa i potwierdzenia swojej tożsamości i podpisu na wniosku.

Więcej szczegółowych informacji nt. zawieszenia działalności gospodarczej dostępne jest na stronie biznes.gov.pl.