Rozwiązania finansowe dla MŚP proponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

spotkanie online

Poznań Biznes Partner oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Rozwiązania finansowe dla MŚP proponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program spotkania:

 • 10:00 Przywitanie gości  
 • 10:10 Bank Gospodarstwa Krajowego- ogólne informacje
 • 10:20 Inicjatywa Jeremie2
 • 10:50 Gwarancje Biznesmax, Gwarancje  de minimis oraz Portfelowa linia gwarancyjna faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych
 • 11:20 Pytania i odpowiedzi
 • 11:30 Zakończenie spotkania

Termin: 9 listopada 2021 r. godz. 10:00 - 11:30

Prelegenci:

Katarzyna Dworska -Dyrektor Rozwoju Regionu

Paulina Urbaniak - specjalista ds. projektów rozwojowych

Piotr Natkański - Dyrektor ds. sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń

Agata Adamczewska- Ekspert ds. projektów unijnych

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Biznesplan - podstawowe zagadnienia

online

Poznań Biznes Partner oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Biznesplan - podstawowe zagadnienia.

Uczestnicy szkolenia pozyskają informacje w zakresie:

- pozyskiwania i selekcji informacji niezbędnych do sporządzenia biznes planu,

- korzyści z prawidłowo przygotowanego biznes planu,

- zasad prezentacji prognozowanych przychodów,

- identyfikacji kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia,

- ujęcia w prognozach finansowych zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia.

Termin: 28 października 2021 r., godz. 10.00 - 13.30

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia sporządzania biznes planu.

- istota, cel oraz korzyści z przygotowania biznes planu

2. Konstrukcja biznes planu.

- etapy tworzenia biznes planu, niezbędne elementy, źródła informacji

3. Zaprezentowanie informacji o pomysłodawcy przedsięwzięcia.

- informacje o dotychczasowym doświadczeniu i przebiegu kariery

4. Opis przedsięwzięcia.

- cel przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji, okres funkcjonowania

5. Prezentacja produktu / usługi oraz plan marketingowy.

- opis i charakterystyka produktu / usługi, rynek, docelowy klient, konkurencja, plan ilościowy sprzedaży, promocja, dystrybucja

6. Plan techniczno - organizacyjny przedsięwzięcia.

- lokalizacja, opis techniczny, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania, harmonogram realizacji

7. Plan finansowy.

- podstawowe założenia, zasady sporządzania prognoz finansowych, planowane wpływy i wydatki, ujęcie w prognozie finansowania zewnętrznego, analiza wrażliwości na wynik finansowy, próg rentowności

8. Szanse i zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia.

- mocne i słabe strony, czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne

9. Podsumowanie oraz wykorzystanie biznes planu po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami

szkolenie online

Poznań Biznes Partner, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zapraszają na bezpłatne szkolenie online dla osób z niepełnosprawnościami z zakładania działalności gospodarczej.

Szkolenie będzie na bieżąco tłumaczone przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego. 

Program szkolenia:

1. 10:00 - 11:40 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

 • aspekty formalno-prawne zakładania działalności gospodarczej. Omawiane zagadnienia: 
 • Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.
 • Działalność nierejestrowa.
 • Obowiązujące akty prawne.
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
 • Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, omówienie druku CEIDG-1
 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego

2. 11:50 - 12:30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Poznaniu

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami

3. 12:40 - 13:00 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania 

 • Zasady ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Poznania. 

Termin: 27 października 2021 r., godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą

Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Spraw Społecznych UMP.

Partnerzy wydarzenia:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biuro Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Mili Ludzie

Fundacja Aktywizacja

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy

Negocjacje biznesowe

warsztat online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Negocjacje biznesowe".

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

 1. Efektywne negocjacje
 2. Negocjacje miękkie - droga do polubownego rozwiązania
 3. Negocjacje twarde - jak skutecznie wywierać presję
 4. Scenariusze negocjacyjne - analiza technik i strategii negocjacyjnych
 5. Negocjacje w praktyce - gra negocjacyjna

Termin: 27-29 października 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Webinar: Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.

webinar online

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatny webinar pt. ,,Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.''

Termin: 26 października 2021 r., godz. 10:00 - 11:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

webinarium w zakresie wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji dla mieszkańców powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego.

Program:

10:00 - 11:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ przez DGA S.A. w partnerstwie z WARP Sp. z o.o., w tym grupa docelowa, wysokość dofinansowania, szukanie usług w Bazie Usług Rozwojowych, wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:

Marta Juszczak - Kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji, Dział Koordynacji Projektów, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację za pośrednictwem portalu Evenea:

Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów

online

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt. "Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów itp."

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców (i ich pracowników) mających siedzibę lub oddział w firmy w mieście Poznań.

Termin: 22 października 2021 r., godz. 09.00 - 10.30

Program spotkania:

9.00 - 10.30

1.    kluczowe informacje o projekcie

2.    obsługa generatora wniosku w praktyce

3.    przydatne wskazówki dla uczestników

Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - Kierownik - Zespół Usług Rozwojowych

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy

Strona mobilna - 11 elementów ważnych dla e-commerce

online

Poznań Biznes Partner i Firmy Jutra zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Strona mobilna - 11 elementów ważnych dla e-commerce? Popraw widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania

Coraz więcej twoich potencjalnych klientów korzysta z internetu używając w tym celu smartfona, dlatego też
bardzo ważne jest, aby wyjść tym użytkownikom naprzeciw. W trakcie webinaru realizowanego w ramach
programu Firmy Jutra, dowiesz się:

● o jakie elementy musisz zadbać na stronie, aby zrobić dobre wrażenie na użytkowniku;
● jak korzystać z analityki, aby zacząć sprzedawać więcej.

Dodatkowo opowiemy o:
● testach UX;
● szybkości ładowania strony - dlaczego jest ważna i jak ją mierzyć;
● jak zadbać o elementy strony aby usprawnić działanie strony;
● narzędziach i skryptach, które pomogą Ci usprawnić stronę mobilną;
● gdzie szukać wsparcia w ramach programu Google i PFR - Firmy Jutra.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych, a
po zapisaniu się do programu, także do kursu wideo, poświęconego analityce i reklamie w internecie oraz
możliwość wzięcia udziału w dyżurach eksperckich i indywidualnych konsultacjach z doradcą Google. Zapisz się!

Termin: 21 października 2021 r., 11:00 - 12:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Informacje o Prowadzącym:

Karolina Maj

MBA, Konsultant ds. marketingu internetowego

Doradca w programie Firmy Jutra

Trener oraz konsultant ds. marketingu internetowego, który z marketingiem ma do czynienia od 19 roku życia. Początkowo w mediach muzycznych jako redaktor naczelny oraz specjalista ds. PR, a następnie jako właściciel agencji marketingowej. Współpracowała z takimi firmami jak: 4fun.tv, VIVA Polska, Jetix Europe Ltd. (obecnie Disney). Uwielbia tworzyć nowe rozwiązania i wcielać je w życie - bawiąc się formą, kolorem i słowem.

Bogate doświadczenie podpiera obszerną wiedzą zdobytą na czterech kierunkach studiów oraz w trakcie licznych szkoleń. W 2016 roku odebrała dyplom Master of Business Administration, przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Od 2017 roku związana z projektami edukacyjnymi Google. W ramach Google Internetowe Rewolucje skonsultowała ponad 500 firm i przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń. Obecnie wspiera przedsiębiorców w rozwoju w ramach programu Firmy Jutra realizowanego przez Google oraz PFR. Dodatkowo również wykłada marketing na Akademii E-marketingu realizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/stronamobilna/

Zapraszamy serdecznie!

Zawieranie umów o pracę, prawo pracy w 2021 roku

szkolenie online

Poznań Biznes Partner zaprasza na bezpłątne szkolenie online pt.,,Zawieranie umów o pracę, prawo pracy w 2021 roku''

Termin: 20 października 2021 r., godz. 09:00 - 12:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do początkujących przedsiębiorców zastanawiających się nad zatrudnieniem innych osób w ramach swojej działalności gospodarczej.

Program:

1) Najczęściej spotykane umowy "zatrudnieniowe".

2) Cechy odróżniające stosunek pracy od stosunków cywilnoprawnych, czyli prawne determinanty wyboru podstawy zatrudnienia.

3) Zawarcie umowy o pracę.

4) Wybrane ostatnie zmiany w przepisach prawa pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/prawopracy2010/

Jak zaplanować efektywny biznes

online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Jak zaplanować efektywny biznes".

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

 1. Motywatory wpływające na decyzję dot. założenia firmy
 2. Od pomysłu do biznesu
 3. Biznes oparty na pasji, kompetencjach, trendach czy inwestycji kapitałowej?
 4. Określanie odbiorców docelowych biznesu
 5. Jakie problemy potencjalnych klientów mogę i chcę rozwiązywać
 6. Analiza opłacalności
 7. Możliwe źródła finansowania biznesu

Termin: 20-22 października 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

szkolenie online

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Termin: 19 października 2021 r., godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy

Strategie marketingowe w Internecie

Internet

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach  pt.: SZKOLENIE ONLINE: Strategie marketingowe w Internecie.

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Termin:  18-20.10.2021

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Imporetrów, Eksporterów i Kooperacji

Czas szkolenia online: 9:00 - 13:00

Mentoring / Indywidualne doradztwo: 13:00 - 15:00

Praca zdalna, indywidualna: 15:00-17:00

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

 • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • arkusz Microsoft Word/ lub podobny - celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Program:

1. Wybór i opracowanie strategii marketingowej online:

2. Skuteczność stron www - od projektu, wdrożenia po optymalizację

3. Monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych działań

4. Prowadzenie skutecznej kampanii Google Ads

5. Strategia skuteczności działań w mediach społecznościowych

5.1. Facebook

5.2. Instagram

5.3. YouTube

Pełny program dostępny jest w załączniku.

Rejestracja do 15.10.2021

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu https://forms.gle/bqr19MTtTiyx7z9XA

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia:

Szkolenie zapoznaje z możliwościami zwiększenia rozpoznawalności marki, sprzedaży i jej rentowności, dzięki wykorzystaniu strategii e-marketingu. Pokazuje obecne trendy w marketingu internetowym. Umożliwia nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii marketingowych opartych o Internet. Zapoznaje z narzędziami Google, Facebooka, Instagramu, YouTube do analizowania efektywności kampanii reklamowych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, gdzie stawiamy nacisk nie tylko na wykorzystanie i poznanie samych narzędzi, ale w szczególności prezentujemy możliwości wykorzystania ich w praktyce.

Trenerzy:

Magdalena Robaszkiewicz i Bartosz Robaszkiewicz

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych

online

Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych

Dla kogo:

Pracownicy i właściciele biur rachunkowych

Podczas spotkania dowiesz się:

- dlaczego każde biuro rachunkowe, od 31.07.2021 r., jest instytucją obowiązaną 

- czy każde biuro rachunkowe musi wypełnić takie same obowiązki wskazane w ustawie o AML,

- jak powinny postępować osoby prowadzące/pracujące w biurze rachunkowym, aby przestrzegać przepisów ustawy o AML, a tym samym ustrzec się kar administracyjnych,

- jak należy się przygotować na kolejne zmiany, które wejdą w życie od 31.10.2021 r.

Termin: 18 października 2021 r., godz. 11:00 - 12:00 

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo- doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Kobieca R-ewolucja czyli Jak skutecznie zwiększyć poczucie kobiecej wartości

online

Poznań Biznes Partner i Aneta Szewczyk zapraszają na spotkania dla kobiet pt. Kobieca R-ewolucja czyli Jak skutecznie zwiększyć poczucie kobiecej wartości

Dla kogo:

Spotkanie adresowane jest wyłącznie do kobiet!

Pierwsze spotkanie będzie szkoleniem, a drugie warsztatem na którym będzie można w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę.

Termin szkolenia: 7 października 2021 r. godz. 10:00 - 12:00

Termin praktycznego warsztatu: 8 października 2021 r., godz. 10:00 - 12:30

Szkolenie w dniu 8 października jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Program spotkań

1. Kobieca R-ewolucja
Jak wspólna IDEA łączy serca i zmienia następne pokolenia

- Korzyści z przeprowadzenia R-ewolucji w sferze prywatnej i zawodowej

2. Podróż ku poczuciu kobiecej wartości

- Jak poczucie wartości wpływa na miłość do siebie i innych

- Jak wysokie poczucie wartości wzmacnia rozwój zawodowy i pomaga kobietom zarabiać WIĘCEJ

3. Jesienne porządki kobiecego myślenia
- Co blokuje a co wspiera w rozwoju osobistym i biznesowym  

- Jak z Kopciuszka wskoczyć w buty Księżniczki Biznesu

4. Rozpoznanie i eliminacja wrogów
- Kto i co podcina skrzydła wysokiemu poczuciu wartości

- Jak owca zamienia się w wilczycę biznesu

5. Wewnętrzna siła trzech przyjaciółek (wewnętrzne dziecko)
- Jak pożegnać wszechobecnych doradców a przywitać trzy przyjaciółki ?

6. Klucz do tajemnicy wysokiego poczucia kobiecej wartości
- Sześć strategii aktywizujących wysoką wartość

- jak dzięki wysokiej wartości dostać wymarzoną pracę/ otworzyć własny biznes

7. Złote myśli Kobiecej Wartości

- Co myśleć i mówić, aby utrwalać kobiecą wartość dla następnych pokoleń

Szkolenie poprowadzi

Aneta Szewczyk 

- Wierzy w kobiety, w ich potencjał, siłę i moc jaką niosą w sobie. Wzmacnia rozwój i wiarę w siebie kobiet poprzez współpracę indywidualną, grupową i zespołową na każdym etapie ich życia zarówno prywatnego jak i zawodowego.
- Współtworzy wspierającą społeczność kobiet, które chcą przejść swój proces Kobiecej R-ewolucji oraz chcą swoją historią inspirować do tego również inne kobiety.
- Wykorzystuje metodę doradczą i coachingową - dającą najwyższy światowy wskaźnik motywacji i skuteczności ku realizacji ustalonych celów.

Certyfikowana PCC Coach - Leader Business Instutute, ACC Coach - International Coaching Federation, Dyplomowana Magister Uczelni Collegium Da Vinci kierunku Doradztwo i Coaching ze specjalizacją coaching kariery i przywództwo publiczne. 
www.anetaszewczyk.pl

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/kobiecarewolucja/

Zapraszamy serdecznie!

Podatek VAT

szkolenie online

Poznań Biznes Partner oraz KDM EDUKACJA S.C. Paweł Małecki, Elżbieta Tuszyńska zapraszają na bezpłatne szkolenie 3 dniowe online pt. "Podatek VAT".

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne - pojęcie i istota podatku VAT.

2. Podmiot opodatkowania.

3. Przedmiot opodatkowania:

 • czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport towarów,
 • import towarów.

4. Podstawa opodatkowania.

5. Obowiązek podatkowy:

 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
 • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.

6. Wysokość opodatkowania:

 • stawki podatku VAT,
 • szczególne przypadki zastosowania stawki 0%,
 • zwolnienia.

7. Zakres terytorialny opodatkowania - ustalenie miejsca opodatkowania:

 • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
 • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • miejsce świadczenia przy imporcie towarów,
 • miejsce świadczenia przy świadczeniu usług.

8. Rejestracja płatnika podatku VAT:

 • podmioty zobowiązane do rejestracji jako płatnicy podatku VAT,
 • podmioty zwolnione z płacenia podatku VAT,
 • dokonanie rejestracji: rejestracja jako podatnik czynny, rejestracja jako podatnik zwolniony,
 • kiedy warto być podatnikiem VAT, a kiedy wybrać zwolnienie?

9. Zasady obliczania podatku VAT. Odliczenia i zwroty podatku.

10. Zapłata podatku VAT - formy i terminy. Deklaracje podatkowe.

11. Fakturowanie:

 • elementy składowe faktury VAT,
 • rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania,
 • korygowanie błędów na fakturach - faktury i noty korygujące,
 • faktury w formie elektronicznej,
 • duplikaty faktur.

12. Obowiązki ewidencyjne podatnika:

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja zakupu.

Termin: 6-8 października 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Prowadzący: Paweł Małecki

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ przyjętą Uchwałą nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku, którym jest m.in. upowszechnianie wiedzy biznesowej i wspieranie rozwijania kompetencji biznesowych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz wśród osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych

 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 c) żądania usunięcia danych, gdy:

   · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   · osoby te kwestionują prawidłowość danych

   · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebnen osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.