Ochrona danych osobowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Miasto Poznań i Lipiński Mierzwicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Ochrona danych osobowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty praktyczne.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Szkolenie jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcieliby dowiedzieć

się, jak wdrożyć i stosować na co dzień regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Termin: 30 marca 2020 r., godz.17:00 - 20:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym:

 • Czym jest RODO? Jaki jest terytorialny i czasowy zakres jego obowiązywania? Czy oprócz RODO do przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują także inne przepisy prawa?
 • Co oznaczają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych - czym są dane osobowe, jakie są ich rodzaje, kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych, kim są: administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca danych, inspektor ochrony danych osobowych?
 • Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych?
 • Kiedy, i o czym, należy informować osoby, których dane przetwarzamy?
 • Jakie są uprawnienia osób, których dane przetwarzamy? Kiedy, i w jaki sposób osoby te mogą realizować przysługujące im uprawnienia?
 • Jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych? O czym powinien pamiętać? Jaką dokumentację powinien prowadzić?
 • W jaki sposób należy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych przy ich powierzeniu podmiotowi przetwarzającemu? Czy konieczne jest zawarcie umowy z takim podmiotem? Co powinno znaleźć się w takiej umowie?
 • Jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

Szkolenie poprowadzą:

adwokat Ewelina Mierzwicka

W swojej praktyce zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w transakcjach związanych z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek prawa handlowego, reprezentując zarówno zbywców, jak i nabywców aktywów. Doradzała w procesach związanych z przygotowaniem przedsiębiorstw rodzinnych do przejęcia zarządu przez kolejne pokolenie (sukcesja).

radca prawny Hubert Lipiński

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów - zarówno polskich, jak i zagranicznych - w negocjacjach oraz w sporach sądowych i w postępowaniach przed organami administracji. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania - rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników.

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Wraz z Urzędem Miasta Poznania  zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. " Unijne możliwości finansowania - otwarcia, rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji zawodowych".
Program spotkania:

1. 9.00 - 10.30

Dotacje na rzecz podniesienia umiejętności zawodowych. Dla kogo, ile i jak wnioskować.
Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - Kierownik - Zespół Usług Rozwojowych
2. 10.30- 11.00
Pożyczki unijne jeremie2 - dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.

Inwestuj pieniądze za darmo, bez wkładu własnego i twardych zabezpieczeń.
Spotkanie poprowadzi Agata Fierek-Dziurla - Koordynator ds. informacji i promocji.
3. 11.00 -12.15 

dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.
Rozwój firmy z Funduszami Europejskimi - ogólny przegląd możliwości dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.
Spotkanie poprowadzi:  Natalia Hewczuk - Specjalista ds. FE.
4. 12:15 dla MŚP
Przedstawienie Programu rozwoju dla Przedsiębiorców Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców - w jaki sposób program pomaga: zdobyć nowe kontakty międzynarodowe lub partnerów biznesowych, doświadczenie w byciu mentorem, niegenerujących kosztów współpracowników (program finansowany z KE z COSME) oraz nowe doświadczenie dla organizacji, które ma wymierny wpływ na rozwój biznesu.
Więcej o samym programie na https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.phphttps://ppnt.poznan.pl/erasmus
Spotkanie poprowadzi: Specjalista ds. kreowania innowacji Natalia Rymarczuk Dział Innowacji i Przedsiębiorczości Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Termin: 27 marca 2020 r., godz. 09:00 - 12:30
Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Zasady sporządzania biznesplanu

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 26 marca 2020 r., , godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Jak zwiększyć zysk firmy nie inwestując? Teoria Ograniczeń

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Poznań serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Jak zwiększyć zysk firmy nie inwestując? Poznaj skuteczne narzędzia Teorii Ograniczeń"
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Termin: 25 marca (środa) 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.45 

Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter) w Poznaniu.
Tematyka szkolenia:
1. Systemowe podejście do podnoszenia efektywności organizacji
- Integracja elementów systemu np. istota współpracy produkcja -
sprzedaż
2. Założenia i fundamenty Teorii Ograniczeń
- 4 filary TOC
- Fundamenty TOC
3. Rachunkowość przerobowa
- Mechanizm powstawania zysku w organizacji
- Pojęcie przerobu zgodnie z TOC
- Przerób, Koszty Operacyjne, Inwestycje, Zysk, ROI i ich wzajemne
powiązanie
- Sposób oceny opłacalności zleceń
- Scenariusze Managerskie - decyzje zarządcze w różnych
podejściach
- Wskaźniki KPI zgodne z TOC
4. 5 krokami ciągłego doskonalenia organizacji wg. TOC:
1. Znajdź ograniczenie
2. Zwiększ eksploatację ograniczenia
3. Podporządkuj wszystko pod ograniczenie
4. Wzmocnij ograniczenie
5. Wróć do początku
5. Rodzaje ograniczeń i sposób ich diagnozowania
6. Zakres zastosowania Teorii Ograniczeń - case study
Przykłady korzyści w produkcji, sprzedaży, dystrybucji i usługach

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

Szkolenie poprowadzi pani Lucyna Ławniczak - praktyk, Konsultant TOC, trener, psycholog, przedsiębiorca - właścicielka firmy Autonomia Consulting certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dzięki systemowemu podejściu do usprawniania dostosowuje rozwiązania
do potrzeb organizacji. Łączy psychologię rozwoju i zmiany kultury organizacji z twardymi rozwiązaniami Lean oraz TOC. Jako pasjonat rozwoju wdraża innowacyjne narzędzia wspierające organizacje w zmianie.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

9. Przedstawienie Programu Erasmus for Young Entrepreneurs, który przy współfinansowaniu z UE pomaga: przetestować pomysł biznesowy, pozyskać nowe kontakty międzynarodowe oraz zdobyć kompetencje i doświadczenia przedsiębiorcze, mające wymierny wpływ na rozwój biznesu.

Termin: 24 marca 2020 r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

5 najczęstszych błędów przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Miasto Poznań i Ozga Group zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "5 najczęstszych błędów przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa".

Bezpieczeństwo danych, chronienie naszej tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy tylko największych korporacji. Bez wątpienia jest to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy? 

Program szkolenia: 

- pokazanie na przykładach, jak ważna dla każdej firmy jest tajemnica przedsiębiorstwa? 

- jak należy ją chronić, abyśmy byli bezpieczni ? 

- utrata danych a konsekwencje finansowe? 

- czy problem wycieku informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa dotyczy tylko największych gigantów? 

Termin: 19 marca 2020 r., godz. 09:30 - 11:30
Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Szkolenie poprowadzi:

Marta Ozga - prawnik, LL.M, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa danych, tajemnicy przedsiębiorstwa. Właścicielka firm doradczych OZGA GROUP wspierających przedsiębiorców m.in. w kompleksowym wdrażaniu RODO, standardów bezpieczeństwa informacji na bazie norm ISO, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Członkini Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Fundacji Firm Rodzinnych oraz mentor w programie Early Warning Europe. Autorka bloga: rodowfirmie.com.pl oraz artykułów m.in. dla Production Manager oraz Harmonia. Twoje zdrowie, Twoja Odpowiedzialność

www.ozgagroup.com.pl

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresemods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu:

I. możliwości skorzystania z tzw.

Małej Pożyczki Inwestycyjnej z programu Jeremie2

przez polskie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego -

 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł  (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw)
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 1,87% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
  • od 2,47% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat , prowizji i udziału własnego
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania: finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności

Program szkolenia:

1. omówienie grupy docelowej dla których dedykowane są ww. programy

2. możliwości przeznaczenia środków

3. warunki finansowania

4. omówienie przykładowego wniosku o pożyczkę

Termin: 17 marca 2020 r., godz. 09.00 - 10.30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Serdecznie zapraszamy

Job Interviewing for Success

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala B (parter)

Poznań Biznes Partner and James de Lara JD Business Solutions invite you to a free workshop  "Job Interviewing for Success".

This workshop aims to assist professionals in their interviewing skills in English. Participants will learn, discuss, and share best practices to improve interviewing and communication skills in English. The workshops encourage cooperation in group activities. Topics covered during the workshop:

-             CV or LinkedIn?

-             Types of interviews

-             Preparing for the interview (+ mock interviews)

-             Asking and anticipating questions (+ mock interviews)

-             Do's and Don'ts after the interview

English Level: Minimum B1

Date: 10th March 2020 r., godz.10:30 - 14:00

Place: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406 room B (ground floor)

Information about the trainer

James de Lara MBA is originally from the Philippines. He had lived for over 20 years in the San Francisco Bay Area and later moved to the Czech Republic to complete his Master's Degree in Business Administration. Now he lives in Poznan working as an entrepreneur and business trainer. James enjoys reading Science Fiction novels, psychology books and playing the guitar.

James de Lara runs the company JD Business Solutions

JD Business Solutions provides custom training to professionals seeking to improve their business English communication skills. Training topics include; negotiations in an international environment, effective presentations, diversity at the workplace, employee development, and interviewing skills.

If you are interested in participating in the workshop, please contact us and register:

 • e-mail: ods@um.poznan.pl
 • phone: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Wybrane zmiany podatkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Urząd Miasta w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Wybrane zmiany podatkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku".

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zmian w przepisach podatkowych, wchodzących w życie w kilku etapach. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od ich wielkości czy statusu w podatku VAT, wprowadzają zaostrzenie "dyscypliny" podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć
lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie są skutki wynikające z ich nieprzestrzegania. Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. "białej listy" oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Omówione zostaną również prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika wynikające z wprowadzenia  od 1 stycznia 2020 r. ulgi na złe długi w obszar podatków dochodowych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o case study.

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu - zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek - praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

TERMIN: 4 marca 2020 r. (środa) GODZ: od 9.00 do 16.00  

MIEJSCE: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter) w Poznaniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

ZAPISZ SIĘ

W razie pytań, prosimy o kontakt z Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

                        

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania

Skuteczne prezentacje w języku angielskim - Effective presentations in English

u;. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania oraz Berlitz Poland zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. Skuteczne prezentacje w języku angielskim - Effective presentations in English.

Zakres tematyczny:

- wstęp do stylów komunikacji

- prezentacje w środowisku międzykulturowym

- dobre pierwsze wrażenie

- rozpoczęcie prezentacji

- korzystanie z pomocy wizualnych

- radzenie sobie z pytaniami

- komunikacja niewerbalna

- dobre praktyki prezentacyjne  

Dla kogo:

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, które na co dzień mają kontakt z prezentacjami w środowisku międzynarodowym (pracownicy działu marketingu, kadr, handlu, importu, eksportu, obsługi klienta, kadra zarządzająca, przedsiębiorcy itd.).

Przy rejestracji na warsztat prosimy podać nazwę firmy! Jest to warunek konieczny do zapisu na warsztat.

 *Liczba miejsc jest ograniczona. Ze względu na duże zainteresowanie każda firma może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Minimalny poziom językowy - B1

Termin: 3 marca 2020 r. godz. 10:30 - 14:00 

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim przez native speakera.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Berlitz Poland, podczas warsztatów będą losowane darmowe licencje do platformy e-learningowej Cyber Teachers do nauki języka angielskiego.

Berlitz to nie tylko szkoła językowa, ale firma edukacyjno - szkoleniowa, obecna w 70 krajach. Od wielu lat jesteśmy światowym liderem na rynku szkoleń językowych, kulturowych i biznesowych. Przez ponad 140 lat działalności nasze dążenie do innowacji doprowadziło nas do stworzenia obszernej oferty, która pozwala naszym Klientom swobodnie komunikować się i osiągać sukces w międzynarodowym środowisku. Berlitz oferuje kursy w zakresie wszystkich języków obcych oraz szkolenia umiejętności międzykulturowych i dotyczących zarządzania w biznesie. Nauka może odbywać się za pośrednictwem wielu kanałów (szkoły językowe, lekcje indywidualne, lekcje grupowe,  przez Internet, mobilnie, studia za granicą) i w każdym możliwym formacie. Nasze programy są specjalnie dostosowane, aby spełniać specyficzne potrzeby naszych Klientów, niezależnie od tego, czy są to małe, czy duże korporacje, klienci indywidualni, studenci lub dzieci.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. ,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne''.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej firmy, a także start-upów zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących powstania i sposobu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze szkolenia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy rozważają zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej i chcieliby dowiedzieć się, czy warto rozważać spółkę z o.o.

Termin: 27 luty 2020 r., godz. 17.00 - 20.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Program szkolenia

I.  Wprowadzenie

1)     Spółki osobowe, a spółki kapitałowe - podstawowe różnice

2)     Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1)     Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą i przekształcenie spółki

2)     Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od podstaw:

III.  Umowa spółki z o.o.

1)     forma i sposób zawarcia

2)     elementy obligatoryjne i fakultatywne - co trzeba, a co warto uregulować już na etapie zawierania umowy spółki w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości

3)     zmiana umowy spółki - podstawa i tryb

IV.  Wspólnicy i organy spółki z o.o. - kompetencje, sposób działania, zagadnienia praktyczne

1)     Wspólnicy spółki z o.o.

2)     Zgromadzenie Wspólników

3)     Zarząd

4)     Organy kontroli: Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna

V. Odpowiedzialność cywilnoprawna - odpowiedzialność członków organów spółki z o.o., zagadnienia praktyczne.

Prowadzący:

JOANNA LUBECKA

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Założycielka Kancelarii Adwokackiej Lubecka.Law. Autorka funkcjonującego od 2014 roku bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego sporom międzynarodowym.

Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontaktem z kontrahentami, analizą umów, kontraktów i obsługą bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Autorka publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorka książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie'', prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ przyjętą Uchwałą nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku, którym jest m.in. upowszechnianie wiedzy biznesowej i wspieranie rozwijania kompetencji biznesowych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz wśród osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych

 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 c) żądania usunięcia danych, gdy:

   · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   · osoby te kwestionują prawidłowość danych

   · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebnen osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.