Zawieranie umów o pracę, prawo pracy w 2021 roku

szkolenie online

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłątne szkolenie online pt.,,Zawieranie umów o pracę, prawo pracy w 2021 roku''

Termin: 31 marca 2021 r., godz. 09:00 - 12:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do początkujących przedsiębiorców zastanawiających się nad zatrudnieniem innych osób w ramach swojej działalności gospodarczej.

Program:

1) Najczęściej spotykane umowy "zatrudnieniowe".

2) Cechy odróżniające stosunek pracy od stosunków cywilnoprawnych, czyli prawne determinanty wyboru podstawy zatrudnienia.

3) Zawarcie umowy o pracę.

4) Wybrane ostatnie zmiany w przepisach prawa pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

szkolenie online

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Termin: 23 marca 2021 r., godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy

Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie - szkolenie online

szkolenie online

Poznań Biznes Partner oraz  PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne online szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym).

2. Porównanie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

3. Obrót ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

4. Ewidencje podatkowe:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja zryczłtowanego podatku dochodowego,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,

5. Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących.

6. Podstawowe zasady sporządzania umów

7. Rozliczanie wydatków na zakup i eksploatację samochodu w firmie.

8. Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy).

9. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach finansowo-księgowych.

10. Zlecanie prowadzenia spraw księgowych do biura rachunkowego. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i korzystania z usług biura rachunkowego?

Termin: 23-25 marca 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Porwadzący: Magdalena Smoleńska, Krzysztof Budasz

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

szkolenie online

Urząd Miasta Poznania i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu:

I. możliwości skorzystania z

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie"

Przez osoby nie uzyskujące żadnego dochodu na moment składania wniosku  :

- bezrobotne

- absolwentów szkół do czwartego roku po ukończeniu nauki poszukujących pracy,

-studentów ostatniego roku studiów

 • Kwota pożyczki: do 103 378,60 zł   (20-krotność średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS)
 • Okres karencji: do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie:
  • 0,03 %na warunkach pomocy de minimis
 • Brak innych opłat , prowizji i udziału własnego
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania: finansowanie wydatków związanych z otwarciem działalności, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu uruchomienie własnego biznesu

Program szkolenia:

1. omówienie grupy docelowej dla których dedykowany jest ww. program

2. możliwości przeznaczenia środków z pożyczki

3. warunki finansowania

4. omówienie przykładowego wniosku o pożyczkę

Termin: 17 marca 2021 r., godz. 09.00 - 10.30

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy

Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych

szkolenie online

Przedsiębiorcy w ramach tarcz antykryzysowych mogli skorzystać z różnych form wsparcia : pożyczek, dotacji, dofinansowań, ulg. Nie zawsze jednak jasne jest w jaki sposób otrzymane środki rozliczyć w rocznych zeznaniach podatkowych.

Poznań Biznes Partner Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Poznaniu zapraszają na bezpłatną konferencję online pt.,,Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych".

Termin: 16 marca 2021 r., godz. 10:00 - 13:30

Konferencja odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, który korzystali z pomocy w ramach tzw. tarcz antykryzysowych.

Program:

10:00 - 10:30 Tarcza 6.0 PFR2.0 - nowe wsparcie dla przedsiębiorców - szansa na pomoc i ograniczenia w stosowaniu

Prelegent: Pan dr inż. Paweł Małecki, doradca podatkowy

10:30 - 11:00 Odpowiedzialność karna za uzyskanie nienależnych środków wypłaconych na podstawie tarcz antykryzysowych

Prelegent: Pan Remigiusz Pytlik, Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, doradca podatkowy, adwokat

11:00 - 11:30 Zmiany terminów w ramach tzw. tarcz antykryzysowych

Prelegent: Pan Filip Siwek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, doradca podatkowy 

11:30 - 12:00 Zasady kumulacji pomocy w ramach tarcz antykryzysowych

Prelegent:  Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina - Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, doradca podatkowy

12:00 - 12:30Działania i interwencje Biura Rzecznika MŚP przy tworzeniu i stosowaniu tarcz antykryzysowych

Prelegent:  Pan Kamil Rybikowski - Radca Rzecznika MŚP

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Jak zaplanować efektywny biznes

online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Jak zaplanować efektywny biznes".

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

 1. Motywatory wpływające na decyzję dot. założenia firmy
 2. Od pomysłu do biznesu
 3. Biznes oparty na pasji, kompetencjach, trendach czy inwestycji kapitałowej?
 4. Określanie odbiorców docelowych biznesu
 5. Jakie problemy potencjalnych klientów mogę i chcę rozwiązywać
 6. Analiza opłacalności
 7. Możliwe źródła finansowania biznesu

Termin: 16-18 marca 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

WEBINAR: Jak budować zdrową firmę i przekraczać typowe bariery w jej rozwoju?

online

Zapraszamy na BEZPŁATNY WEBINARw trakcie którego poruszymy najważniejsze aspekty związane z tematem budowania zdrowych, dochodowych i efektywnych firm:

Zdrowe organizacje osiągają ponad przeciętne rezultaty. Jej pracownicy są bardziej zadowoleni i skoncentrowani na celach. Zarządzanie tego typu firmą przebiega płynnie. W ujęciu systemowym na zdrową organizacje składa się pięć poziomów:
1. Na pierwszym poziomie są czynności operacyjne wykonywane przez pracowników. Procesy, standardy, Które mają wnosić wartość dla firmy i dla klienta.
2. Na drugim poziomie jest nadzór nad tymi czynnościami poprzez pierwszy szczebel zarządzający jak również wskaźniki, które Pozwalają nam mierzyć aktualną sytuację we firmie.
3. Kolejny poziom zdrowia organizacyjnego to dobra współpraca pomiędzy częściami/osobami organizacji, czyli prawna komunikacja bez silosów.
4. Czwarty poziom to poziom strategii firmy, czyli jej wyznaczenie i sposób realizacji w praktyce.
5. Ostatni, piąty to poziom tożsamości firmy czyli na ile pracownicy organizacji utożsamiają się z firmą i jej strategią.

Termin: 10 marca 2021 r. godz. 11:00 - 12:30

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/bzo/

W trakcie webinaru przedstawię jak funkcjonują zdrowe organizacje i jak sprawdzić, czy firma ma trwałe fundamenty.

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do przedsiębiorców i managerów którzy chcą:

 • świadomie budować firmę i wykorzystać jej potencjał
 • lepiej angażować pracowników do rozwoju firmy

Kto poprowadzi webinar?

Maciej Sasin - konsultant rozwoju organizacji, trener, coach i przedsiębiorca

Prowadzi podcast Na zdrowie organizacji.

Konsultant rozwoju organizacji. Mistrz Praktyk NLP, ukończył kurs analizy transakcyjnej, zakończony testem 101. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną.

Autor książek Budowanie zaangażowania, Efektywny system pracy oraz Skuteczna sprzedaż. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników. Przeprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych i 800 godzin coachingu sprzedażowego, rozwojowego i managerskiego dla ponad 3000 uczestników. Wspierał w działaniach ponad 150 organizacji.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem organizacji: budowaniem zaangażowania pracowników, efektywnością pracy w organizacji i modelami skutecznej sprzedaży. Prywatnie pasjonuje się swoją pracą, a ponadto jest miłośnikiem malarstwa, jazzu nowoczesnego i dobrej książki. Biegacz.

Do zobaczenia i usłyszenia!

Maciej Sasin

Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce

szkolenie online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce".

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

 1. Myślenie projektowe - nowe wyzwanie dla biznesu
 2. Zasady Design Thinking
 3. Jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 4. Filozofia DT i kluczowe etapy przygotowujące do realizacji procesu
 5. Kreatywny zespół
 6. Etapy procesu DT
 7. Od wyzwania do prototypu - praktyczne podejście do tworzenia innowacji
 8. DT i co dalej?

Termin: 10-12 marca 2021 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Webinar: Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.

online

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatny webinar pt.,,Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.''

Termin: 4 marca 2021 r., godz. 10:00 - 11:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

webinarium w zakresie wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji dla mieszkańców powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego.

Program:

10:00 - 11:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ przez DGA S.A. w partnerstwie z WARP Sp. z o.o., w tym grupa docelowa, wysokość dofinansowania, szukanie usług w Bazie Usług Rozwojowych, wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:

Marta Juszczak - Kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji, Dział Koordynacji Projektów, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Bezpłatne webinaria z Berlitz

szkolenie online

#zostanwdomu i poszerzaj swoje kompetencje online!

Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami, ale nie pozwólmy się zatrzymać! Weź udział w bezpłatnym, motywującym webinarze łączącym naukę języka obcego z umiejętnościami miękkimi. Zapraszamy na bezpłatne webinaria prowadzone przez doświadczonych trenerów:

Wypróbuj jakość #Berlitz na "teaser" webinar prowadzonego przez jednego z naszych międzynarodowych trenerów.

Czas trwania (90 min.) w godz: 10:30-12:00

Tematy i terminy webinariów:   

02.03.2021, starts 10.30 Start and Finish with a Bang! Effective Presentations in English

04.03.2021, starts 10.30 Business Small Talk - The Social Side of Business

09.03.2021, starts 10.30 Start and Finish with a Bang! Effective Presentations in English

11.03.2021, starts 10.30,Business Communication in a Multi-Cultural Environment

16.03.2021, starts 10.30 Start and Finish with a Bang! Effective Presentations in English

18.03.2021, starts 10.30 Business Small Talk - The Social Side of Business

23.03.2021, starts 10.30 Business Communication in a Multi-Cultural Environment

Minimalny poziom językowy - B1

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim przez native speakera.

Zapraszamy serdecznie do zapisów!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

*Liczba miejsc jest ograniczona. Ze względu na duże zainteresowanie każda firma może być reprezentowana przez maksymalnie 1 osobę.

*Przy rejestracji na warsztat prosimy podać nazwę firmy! Jest to warunek konieczny do zapisu na warsztat.

Berlitz to nie tylko szkoła językowa, ale firma edukacyjno - szkoleniowa, obecna w 70 krajach. Od wielu lat jesteśmy światowym liderem na rynku szkoleń językowych, kulturowych i biznesowych. Przez ponad 140 lat działalności nasze dążenie do innowacji doprowadziło nas do stworzenia obszernej oferty, która pozwala naszym Klientom swobodnie komunikować się i osiągać sukces w międzynarodowym środowisku. Berlitz oferuje kursy w zakresie wszystkich języków obcych oraz szkolenia umiejętności międzykulturowych i dotyczących zarządzania w biznesie. Nauka może odbywać się za pośrednictwem wielu kanałów (szkoły językowe, lekcje indywidualne, lekcje grupowe,  przez Internet, mobilnie, studia za granicą) i w każdym możliwym formacie. Nasze programy są specjalnie dostosowane, aby spełniać specyficzne potrzeby naszych Klientów, niezależnie od tego, czy są to małe, czy duże korporacje, klienci indywidualni, studenci lub dzieci.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ przyjętą Uchwałą nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku, którym jest m.in. upowszechnianie wiedzy biznesowej i wspieranie rozwijania kompetencji biznesowych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz wśród osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych

 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 c) żądania usunięcia danych, gdy:

   · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   · osoby te kwestionują prawidłowość danych

   · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebnen osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.