Jak efektywnie zarządzać zespołem?

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt"Jak efektywnie zarządzać zespołem?"

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • Kiedy mówimy o zespole?
 • Jakie wyróżniamy etapy rozwoju zespołu?
 • Z jakimi dysfunkcjami pracy w zespole możesz się spotkać?
 • Jaka jest rola menedżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu?
 • Nauczysz się niezbędnych technik w pracy zespołowej.
 • Zaplanujesz działania wdrożeniowe.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • właścicieli małych i średnich firm,
 • wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Agenda szkolenia

 • 11:30 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
 • 11:30 Zespół - co to takiego?
 • 12:00 Fazy rozwoju zespołu
 • 12:15 Rola lidera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu
 • 12:30 Dysfunkcje pracy w zespole
 • 12:45 Techniki pracy z grupą
 • 13:15 Plan wdrożeniowy
 • 13:30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia

Termin: 15 grudnia 2022 r., godz. 11:30-13:30

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://tiny.pl/wf5z9

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Anna Dziwulska

Akademia Rozwoju Biznesu Anna Dziwulska

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim - Trener Biznesu Akademii SET, Certyfikowany Trener Extended Disc, Dyplomowany Coach Zespołowy, Certyfikowany Coach Grupowy, Superwizor Coachingu, Certyfikowany Trener Profesjonalnej Obsługi Klienta. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji menadżerskich, komunikacji opartej o model Extended Disc, coachingowym stylu kierowania, budowania zespołów, komunikacji w zespole oraz szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Jak rozwinąć biznes w sieci?

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt.: "Jak rozwinąć biznes w sieci?"

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • Jak rozwinąć biznes w sieci?
 • Od czego zacząć? - analiza trendów, rynku, konkurencji i partnerów
 • Jak działają kanały pośrednie, własne i partnerskie?
 • Jak strategicznie przygotować dystrybucję produktów i usług?
 • Jak wykorzystywać dostępne kanały dystrybucji do rozwoju biznesu w Internecie?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą,
 • osób, które chcą rozwijać biznes w sieci,
 • osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Agenda szkolenia

 • 09:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
 • 09:00 Rozwój biznesu w sieci
 • 09:30 Analiza trendów, rynku, konkurencji oraz partnerów
 • 10:00 Kanały dystrybucji i ich rodzaje
 • 10:15 Jak strategicznie przygotować dystrybucję produktów i usług z wykorzystaniem Internetu i Social Media?
 • 10:45 Jak wykorzystać dostępne kanały dystrybucji do rozwoju biznesu w Internecie?
 • 11:00 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia

Termin: 15 grudnia 2022 r., godz. 09:00-11:00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://tiny.pl/wf5bt

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Iwona Caputa

Black Cat Company Iwona Caputa

Przedsiębiorca, trener biznesu, akredytowany coach ICF, doradca biznesowy. Inspiruje ludzi i firmy do podążania własną ścieżką. Wspiera w budowaniu silnych i konkurencyjnych marek w oparciu o autentyczność, wartości i indywidualne potrzeby klientów. Szkoli, prowadzi warsztaty oraz webinary z kilku dziedzin: budowania marki, strategii rozwoju firmy, budowania marki pracodawcy, sztuki komunikacji, budowania wizerunku, autoprezentacji oraz budowania modeli biznesowych.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

Online

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy" 

Zapraszamy na szkolenie pt.: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

7. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

Termin:  14 grudnia 2022 r., godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/838689-169/

Wstęp do rachunkowości część III A: Ewidencja księgowa kosztów

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt.:"Wstęp do rachunkowości część III A: Ewidencja księgowa kosztów"

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • Jak księgować podstawowe koszty działalności gospodarczej?
 • Czym są nakłady inwestycyjne, jak je zaksięgować i rozliczyć oraz amortyzować?
 • Poznasz zasady ewidencji kosztów.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • przedsiębiorców prowadzących księgowość w oparciu o Ustawę o Rachunkowości,
 • pracowników działów księgowości zainteresowanych tematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pracowników działów finansowych.

Agenda szkolenia

 • 09:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
 • 09:00 Plan kont kosztowych a potrzeby sprawozdawcze
 • 09:15 Ewidencja księgowa podstawowych kosztów - zapisy na kontach
 • 09:30 Nakłady inwestycyjne i amortyzacja w księgach rachunkowych - zapisy na kontach
 • 10:00 Ewidencja kosztów - przepisy prawa podatkowego a przepisy prawa bilansowego
 • 10:30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia

Termin: 13 grudnia 2022 r., godz. 09:00-10:30

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://tiny.pl/wf58s

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Beata Kuśmierek

TAX DEAL Beata Kuśmierek

Doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowana księgowa z trzydziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

online

Poznań Biznes Partner i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu:

I. Możliwości skorzystania z

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie"

Przez osoby nie uzyskujące żadnego dochodu na moment składania wniosku :

- bezrobotne

- absolwentów szkół do czwartego roku po ukończeniu nauki poszukujących pracy,

-studentów ostatniego roku studiów

Kwota pożyczki (od 01.09.br.): 123.125,00 zł (20-krotność średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS)

Okres karencji: do 12 miesięcy

Oprocentowanie :od 0,68% na warunkach pomocy de minimis

Brak innych opłat, prowizji i udziału własnego

Okres spłaty: do 84 miesięcy

Cel finansowania: finansowanie wydatków związanych z otwarciem działalności, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu uruchomienie własnego biznesu

Program szkolenia:

1. Omówienie grupy docelowej dla których dedykowany jest ww. program

2. Możliwości przeznaczenia środków z pożyczki

3. Warunki finansowania

4. Omówienie przykładowego wniosku o pożyczkę

Termin: 13 grudnia 2022 r., godz. 09.00 - 10.30

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/wsparcie-w-starcie/

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp do rachunkowości - cz.II: Zasady ewidencji rozrachunków

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt.:"Wstęp do rachunkowości - cz.II: Zasady ewidencji rozrachunków"

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • Jak księgować rozrachunki z udziałowcami?
 • Jak zaksięgować i rozliczyć na kontach bilansowych należności i zobowiązania powstałe w wyniku transakcji gospodarczych?
 • Poznasz zasady dokonywania kompensaty rozrachunków
 • Jak księgować rozrachunki z pracownikami?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • przedsiębiorców prowadzących ewidencję w oparciu o Ustawę o Rachunkowości,
 • pracowników działów księgowości,
 • pracowników działów finansowych,
 • wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Agenda szkolenia

 • 11:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
 • 11:00 Księgowanie rozrachunków z udziałowcami
 • 11:15 Ewidencja należności i zobowiązań wynikających z transakcji gospodarczych
 • 11:30 Zasady kompensaty rozrachunków
 • 11:45 Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
 • 12:00 Pozostałe rozrachunki
 • 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia

Termin: 12 grudnia 2022 r., godz. 11:00-12:30

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://tiny.pl/wf5kh

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Beata Kuśmierek

TAX DEAL Beata Kuśmierek

Doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowana księgowa z trzydziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

Wstęp do rachunkowości cz. I

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt.:" Wstęp do rachunkowości cz. I"

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • Jaką wartość poznawczą w procesie podejmowania decyzji mają informacje gromadzone w "firmowej rachunkowości"?
 • Poznasz podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości.
 • Zrozumiesz sposób funkcjonowania konta księgowego.
 • Jak zaksięgować proste operacje gospodarcze?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • przedsiębiorców, których księgowość jest prowadzona w oparciu o Ustawę o Rachunkowości,
 • pracowników działów księgowości,
 • pracowników działów finansowych.

Agenda szkolenia

 • 09:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
 • 09:00 Rachunkowość jako źródło informacji o kondycji firmy
 • 09:15 Podstawowe pojęcia rachunkowości
 • 09:30 Zasady funkcjonowania konta księgowego
 • 10:00 Bilans jako "fotografia" stanu firmy i jej zasobów
 • 10:15 Przykłady prostych zapisów księgowych
 • 10:30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia

Termin: 12 grudnia  2022 r., godz. 09:00-10:30

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://tiny.pl/wf5kf

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Beata Kuśmierek

TAX DEAL Beata Kuśmierek

Doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowana księgowa z trzydziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

Budowanie tożsamości marki

online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne warsztaty online pt. "Budowanie tożsamości marki".

Program szkolenia:

 1. Fundamenty tożsamości marki
 2. Archetypy marki
 3. Określanie celów i kierunków działania
 4. Gdzie jestem i dokąd zmierzam?
 5. Pozycjonowanie marki
 6. Projektowanie tożsamości marki

Termin: 9 grudnia 2022 r. w godz. 16:30-20:00

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM. Link do szkolenia zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/838689-165/

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Jak odzyskać należności?

online

Poznań Biznes Partner oraz Firma Długi Info serdecznie zapraszają na bezpłatny webinar pt. "Jak odzyskać należności?" 

Termin: 8 grudnia 2022 w godz. 13:30-14:30 

Tematy, które będą omówione podczas szkolenia: 

 • prewencja- czyli jak uchronić się od nierzetelnych kontrahentów
 • ogólna charakterystyka rynku odzyskiwania wierzytelności (w pierwszym kwartale szacowano go na prawie 146 mld PLN )
 • analiza powstania zaległości 
 • temat kredytowania się kosztem swoich kontrahentów.
 • etapy odzyskiwania należności
 • podmioty biorące udział w odzyskiwaniu należności
 • terminy przedawnień- czyli jak długo "ważny" jest dług (jak długo można go odzyskiwać w drodze postępowania sądowego - w zależności od powodu powstania, termin może się znacznie różnić )
 • średni czas odzyskiwania wierzytelności
 • jak odpowiednio wycenić wierzytelność
 • możliwości odzyskania własnych pieniędzy (narzędzia umożliwiające dochodzenia należności)

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/jak-naleznosci/

Prowadząca: Paulina Urbaniak, wicedyrektor ds. handlu 

Serdecznie zapraszamy!

Jak wykorzystać chmurę w Twojej firmie? Wprowadzenie do rozwiązań chmurowych dla biznesu

online

Poznań Biznes Partner i Firmy Jutra zapraszają na bezpłatne szkolenie online pt. Jak wykorzystać chmurę w Twojej firmie? Wprowadzenie do rozwiązań chmurowych dla biznesu.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości poszukujemy sprawnych i ułatwiających rozwój firmy rozwiązań. 

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na usprawnienie pracy z zespołem i klientami, chcesz mieć profesjonalną skrzynkę mailową, a także zabezpieczone dane firmowe, planujesz rozwinąć swój biznes wykorzystując moc obliczeniową chmury, zapisz się na bezpłatne szkolenie prowadzone przez doświadczonego doradcę Google.

Termin szkolenia: 8 grudnia 2022 w godz. 11:00-12:30

Google, PFR i OChK zapraszają na szkolenie w ramach programu Firmy Jutra, w trakcie którego dowiesz się:

● czym jest chmura i jakie możliwości stwarza;

● z jakich usług w chmurze warto skorzystać;

● jak możesz wykorzystać podstawowy pakiet narzędzi biurowych do rozwoju swojego biznesu oraz optymalizacji kosztów w firmie;

● a także gdzie szukać dalszego wsparcia i rozwiązań.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, dzięki któremu dowiesz się, jak w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i chmury do rozwoju swojej firmy.

Co zyskujesz?

W trakcie spotkania doradca Google z programu Firmy Jutra koncentruje się na wytłumaczeniu podstawowych pojęć oraz praktycznym wykorzystaniu narzędzi, które pomogą w pełni wykorzystać potencjał chmury w twojej firmie. 

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może:

● skorzystać z indywidualnej konsultacji dotyczącej wdrożenia i wykorzystania chmury w twojej firmie;

● otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych.

Chmura to już nie tylko abstrakcyjne pojęcie związane z IT, ale realna szansa na rozwój twojej firmy w świecie błyskawicznych zmian i transformacji technologicznej. 

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/838689-166/

Prowadząca: 

Kamila Gąsior 

Doradca Google w programie Firmy Jutra

Zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym. Prowadzi w tym zakresie szkolenia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców. Przez 4 lata wspierała polskich przedsiębiorców, jako  doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje. Bogate doświadczenie zdobyła również na swoich poprzednich stanowiskach w agencjach marketingowych - m.in. w działach SoMe, PR czy w dziale eventowym. Absolwentka szkoły performance marketingu Marketing Masters.

Dołącz do nas!

Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów itp.

online

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt. "Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów itp."

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców (i ich pracowników) mających siedzibę lub oddział w firmy w mieście Poznań.

Termin: 7 grudnia 2022 r., godz. 09.00 - 10.30

Program spotkania:

9.00 - 10.30

1. kluczowe informacje o projekcie

2. obsługa generatora wniosku w praktyce

3. przydatne wskazówki dla uczestników

Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - Kierownik - Zespół Usług Rozwojowych

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/838689-167/

Własna firma dla obywatela Ukrainy

Online

szkolenie online w języku ukraińskim

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza obywateli Ukrainy na szkolenie pt.: "Własna firma dla obywatela Ukrainy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, obowiązujące polskie akty prawne,

2.Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy,

3.Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4.Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie
  i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

   5.Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

   6.Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

   7.Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 Termin: 7 grudnia 2022 r., godz. 11.30 - 14.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/838689-163/

Two steps to success - biznesplan dla początkujących

online

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie online pt. "Biznesplan dla początkujących w dwóch krokach"

Planujesz otworzyć działalność? Zastanawiasz się od czego zacząć? Zacznij od nas! Pomożemy Ci rozpocząć swoją pierwszą przygodę z biznesem! Podczas naszego szkolenia dowiesz się jak poprawnie stworzyć biznesplan niezbędny do rozwoju dobrze prosperującej firmy. To wyjątkowa okazja by otrzymać tak szeroką wiedzę bez kosztów.

Ponad 30% firm upada w pierwszym roku działalności. Bez wątpienia jednym z głównych powodów jest brak stworzonego wcześniej planu, który pozwoliłby ocenić szanse, ryzyko czy cele, które chciałby osiągnąć przedsiębiorca. To szkolenie powstało z myślą o wszystkich osobach, niezależnie od statusu na rynku pracy czy źródeł finansowania przedsięwzięcia. Chcemy pokazać, że biznesplan to niezwykle ważny element na początku drogi do sukcesu - mówi Marta Juszczak, która poprowadzi cykl szkoleń.

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie online pt. "Two steps to success - biznesplan dla początkujących"

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych, które chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Termin:

Krok I - 7 grudnia 2022 r., godz. 17:00 - 20:00

Krok II - 8 grudnia 2022r., godz. 17:00 - 20:00

Plan szkolenia:

Część I:

1. Zacznijmy od początku - po co nam biznesplan

2. Firma - nazwa, lokalizacja, cele krótko- i długoterminowe

3. Produkt - jak opisać i pogrupować nasze produkty/usługi

4. Klient - kim jest i gdzie go szukać

5. Rynek i konkurencja - kto i dlaczego nam zagraża, a może to my będziemy zagrożeniem

6. Analiza SWOT - czy jest niezbędna

7. Strategia marketingowa - czy reklama jest potrzebna i co to jest kanał dystrybucji

Część II:

1. Zasoby - kim jesteśmy, kogo zatrudnimy, co już posiadamy

2. Budżet przedsięwzięcia - ile potrzebuję na start

3. Harmonogram prac - czy warto planować działania

4. Przychody - ile, kiedy i za jaką cenę sprzedamy

5. Koszty - czy to wszystko musi tyle kosztować

6. Rachunek zysków i strat - ile mi zostanie w kieszeni

7. Wskaźniki - czym jest próg rentowności i zwrot z inwestycji

8. Jak pozyskać środki na rozwój?

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/twostepstosuccess/

Prowadząca szkolenie:

MARTA JUSZCZAK - od 18 lat zaangażowana w rozwój wielkopolskich przedsiębiorców i wdrażanie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Kierownik zespołu z kilkunastoletnim doświadczeniem, a także kierownik projektów skierowanych na rozwój kompetencji i przedsiębiorczości. Wykładowca WSB w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z dofinansowania projektów, ich rozliczania i wdrażania, a także przygotowywania biznesplanów. W sumie przeszkoliła ponad 1000 osób, w tym 300 w zakresie tworzenia biznesplanu.

Zapraszamy serdecznie!

Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie - szkolenie online

szkolenie online

Poznań Biznes Partner oraz PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne online szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym w zakresie podatku dochodowego).

2. Porównanie form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym zmiany wprowadzone od 2022 r. tzw. "Polskim Ładem".

3. Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - przepisy podatkowe (zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących), zwolnienia i limity, integracja terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online.

4. Podstawowe ewidencje podatkowe i zmiany obowiązujące w tym zakresie od 01.2022 r.:

- księga przychodów i rozchodów (KPiR),

- ewidencja przychodów w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,

- dzienne zestawienie faktur,

- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- zasady prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej (program komputerowy),

- rzetelność i niewadliwość prowadzonych ewidencji,

- ewidencjonowanie przychodów a ewidencja VAT.

5. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy i ustalanie wysokości składek zdrowotnych, różnice między rokiem podatkowym a rokiem "zusowskim" - zmiany wprowadzone od 01.2022 r.

Termin: 6 grudnia - 8 grudnia 2022 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy CLICK meeting. Link zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/838689-162/

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (procedura rejestracji spółki).

online

Poznań Biznes Partner i Wydział Prawny Urzędu Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (procedura rejestracji spółki).

Termin: 5 grudnia 2022r., godz. 10:00 - 13:00

Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM. Link do szkolenia zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/838689-164/

Zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu:

1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - czym/kim jest spółka z.o.o.?

2) Rejestracja spółki w systemie e-KRS

Przerwa ok. 15 minut.

3) Rejestracja spółki w systemie s24.

4) Pytania do prowadzącego szkolenie.

Wykładowca:

Aleksander Libera

Aleksander Libera jest radcą prawnym, prawnikiem Miasta Poznania. Prowadzi również własną kancelarię. W bieżącej pracy zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz rodzinnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego. Świadczy także pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych.

Do zobaczenia!

Team building - rozwijanie potencjału zespołu

Online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Team building - rozwijanie potencjału zespołu".

Termin: 30.11.2022 - 02.12. 2022  godz, 16:30 - 20:00

Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM. Link do szkolenia zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Program szkolenia:

1. Wspólny cel,  efektywna komunikacja, zaangażowanie i motywacja

2. Zespół - podobieństwa i różnice między członkami zespołu

3. Czynniki wpływające na sukcesy zespołu oraz demotywujące

4. Role zespołowe:

- Rzeczywiste potrzeby zespołu i organizacji

- Stereotypowe postrzeganie ról

5. Określenie tożsamości zespołowej

6. Zespół jako część organizacji uczącej się

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/838689-157/

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

KOMUNIKACJA W BIZNESIE - Negocjacje biznesowe

online

W imieniu Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz firmy PC-PAUL Paweł Szymkowiak zapraszamy na dwudniowe szkolenie: KOMUNIKACJA W BIZNESIE - Negocjacje biznesowe, które odędzie się w terminie 28-29 listopada 2022 r. w godz. 16.30 - 20.30.

Program (10 godz. lekcyjnych)
1. Negocjacje i ich etapy - podstawy psychologiczne i merytoryczne
- wprowadzenie do negocjacji
- podejścia do negocjacji
- cele negocjacyjne
- etapy negocjacji
- efektywna komunikacja w negocjacjach, błędy w negocjacjach
- nastawienie negocjacyjne i konflikt w negocjacjach
2. Style i techniki prowadzenia negocjacji
- strategie i zasady negocjacyjne
- parametry negocjowanej sytuacji
- emocje w negocjacjach
- style negocjowania
- rozpoznanie własnego stylu negocjacji
- przygotowanie do negocjacji
3.Sytuacje trudne i konfliktowe w negocjacjach. Warsztaty symulacyjne negocjacji biznesowych.
- ustalenie dolnej linii i pozycji otwarcia negocjacji
- baza argumentów i kontrargumentów
- określenie alternatywnych scenariuszy dochodzenia do porozumienia
- stosowanie trików negocjacyjnych
- zakładanie buforu negocjacyjnego
- blef w negocjacjach
- triki operujące na emocjach oraz stosowane przez klienta
- zasady ustępowania w negocjacjach i tzw. miękkie podejście w negocjacjach

Zapisy na szkolenie:
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie: POWP) prosimy przesłać na adres:
powp@poznan.praca.gov.pl

Zapraszamy

Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych

szkolenie online

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Miasto Poznań zapraszają do udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach:

"Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych".

DATA: 28.11.2022  (poniedziałek)

Czas szkolenia online: 9:00 - 13:00

Indywidualne doradztwo/praca indywidualna: 13:00 - 17:00

WAŻNE!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

 • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • arkusz Microsoft Word/ lub podobny - celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

PROGRAM:

1. Dlaczego warto eksportować

2. Metody poszukiwania kontrahentów na rynkach zagranicznych

3. Kryteria brane pod uwagę przy selekcji firm

4. Instytucje wspierające w zakresie poszukiwania kontrahentów na rynkach zagranicznych

5. Sposoby oceny partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

6. Budowanie relacji biznesowych na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem udziału w zagranicznych misjach gospodarczych, targach oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych.

REJESTRACJA: do 27.11.2022

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu: 

https://forms.gle/sN5kD66NtHgYmSyv8

UWAGA: 

Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia:

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji. Szkolenie ma pomóc przyszłym i obecnym eksporterom, gdzie i w jaki sposób skutecznie poszukiwać informacji o potencjalnych kontrahentach na rynkach zagranicznych. Jakie narzędzie można wykorzystywać, aby dotrzeć do nich ze swoją ofertą oraz jakie instytucje wpierają polskie firmy we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne wskazówki nt. tego, w jaki sposób przygotować się do misji gospodarczej i targów, by w jak najlepszy sposób wykorzystać te narzędzie dla celów marketingowych oraz pozyskania nowych klientów.

Sylwetka trenera:

Iwona Wesołek - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności stosunki międzynarodowe oraz marketing polityczny (mgr politologii), dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych związanych z rozwojem eksportu, tworzeniem strategii eksportowych, wprowadzaniem produktów na rynki zagraniczne, kojarzeniem partnerów. Wieloletni konsultant KSU PARP w zakresie usługi informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków publicznych, w tym z UE m.in. na rozwój eksportu. Organizowała szereg wyjazdów na targi i misje gospodarcze zagranicą. Odpowiedzialna za organizację szkoleń i konferencji, w tym międzynarodowych, związanych z tematyką eksportu.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Jak wzmacniać swój dobrostan. Czy w pracy można odnaleźć szczęście? Jak to robić?

online

Poznań Biznes Partner, Anna Agata Nowak oraz Drukarnia Edica zapraszają na trzeci webinar z cyklu o nazwie Pozytywna organizacja. Twoja organizacja - jak ją budować. pt.Jak wzmacniać swój dobrostan. Czy w pracy można odnaleźć szczęście? Jak to robić?

Podczas spotkania dowiemy się czym jest dobrostan i jak na nas wpływa.

Poznamy kilka skutecznych metod budowania dobrostanu własnego i organizacji.

Skupimy się na bezkosztowych narzędziach wzmacniających dobrostan ludzi w miejscu pracy.

Dowiemy się, jak samemu budować swój dobrostan, wykorzystując do tego książkę-kalendarz pn. Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Wskazywane praktyki będą wywodziły się z solidnych badań naukowych prowadzonych mi. przez B. Fredrickson, S. Anchora, E. Dienera, S. Loubomirski.

Dla kogo:

Tak, zapraszam Cię do bycia autorką/autorem Twojej pozytywnej organizacji. Zarówno Twojej osobistej, jak i pozytywnej organizacji pracy działu, którym kierujesz, a może całej organizacji, tej którą zarządzasz, będąc przełożonym albo zespołu, o którego organizację pracy dbasz czy osobą, której zależy na dobrej pracy.

Termin: 28 listopada 2022 r., godz. 18:00-19:00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu, korzystając ze stabilnego połączenia internetowego, najlepiej przewodowego.

W spotkaniach mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby z jednej firmy/organizacji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację: 

https://app.evenea.pl/event/twojapozytywnaorganizacjapracy/

Pozostałe webinary z cyklu Pozytywna organizacja. Twoja organizacja - jak ją budować.

19.09.2022 Kapitał psychologiczny. Czym jest, dlaczego warto i jak go pomnażać? /link/

17.10.2022 Czas ma znaczenie. Jak pozytywnie go organizować? /link/

Prowadząca:

ANNA AGATA NOWAK

- psycholog pracy i organizacji, trenerka, coach i konsultantka z 21-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych przydatnych w pracy. Przeprowadziła ponad 2500 dni szkoleniowych. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika dla słuchaczy szkół policealnych Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Autorka wideokursu Pozytywna organizacja dostępnego na stronie: Pozytywna-organizacja.edu.pl oraz książki-kalendarza Pozytywna organizacja.

Najważniejsze aspekty prawne biznesu internetowego

Online

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na szkolenie pt.: Najważniejsze aspekty prawne biznesu internetowego

Czego się dowiesz i nauczysz?

 • O katalogu najważniejszych aktów prawnych związanych z e-biznesem.
 • Jakie są podstawowe uprawnienia konsumentów w relacji z biznesem internetowym?
 • Czy regulamin to wszystko, co muszę umieścić na stronie internetowej? Podstawowe dokumenty w biznesie internetowym.
 • Istota i znaczenie klauzul niedozwolonych.
 • Dane osobowe i RODO w e-commerce.
 • O świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli dlaczego nie mogę zalewać wszystkich ofertami.
 • O własności intelektualnej i reklamie w internecie. Jak zabezpieczyć oferty kierowane do klientów?
 • Jakie są najważniejsze wytyczne dla biznesu internetowego?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • przedsiębiorców,
 • przedsiębiorców działających w szeroko pojętym sektorze e-commerce,
 • planujących rozpoczęcie działalności w e-commerce,
 • pracowników przedsiębiorstw.

Agenda szkolenia

 • 09:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia.
 • 09:00 O jakich obszarach prawnych należy pamiętać działając w sektorze e-commerce?
 • 09:15 Podstawowe uprawnienia konsumentów w relacji z biznesem internetowym.
 • 09:30 Czy regulamin to wszystko, co muszę umieścić na stronie internetowej? Podstawowe dokumenty w biznesie internetowym.
 • 09:45 Istota i znaczenie klauzul niedozwolonych.
 • 10:00 Dane osobowe i RODO w e-commerce.
 • 10:15 Świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli dlaczego nie mogę zalewać wszystkich ofertami.
 • 10:30 Własność intelektualna i reklama w internecie, jak zabezpieczyć oferty kierowane do klientów.
 • 10:45 Najważniejsze wytyczne dla biznesu internetowego.
 • 11:00 Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie szkolenia.

Termin: 25 listopada 2022 r., godz. 09:00-11:00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/najwazniejsze-aspekty-prawne-biznesu-internetowego/342/516?partner=7e13595a-3985-4cc1-9006-47c06517c771&utm_source=www&utm_medium=link&utm_campaign=PBP2511

Ważne informacje:

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.

Kafelek "dołącz" pojawi się 5 minut przed spotkaniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Prowadzący:

Maja Grzegorczyk

Kancelaria Prawna Maja Grzegorczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Humanistycznego Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Certyfikowany Compliance Officer, prawnik biznesowy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, trener i wykładowca akademicki. Niekwestionowana specjalistka prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa w obszarze HR i ochrony danych osobowych (RODO). Partner merytoryczny oraz autorka publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer i serwisu prawniczego LEX. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym także w obszarze ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, prawa gospodarczego, umów w obrocie gospodarczym, sukcesji i optymalizacji prowadzonej działalności, wdrożeń procedur compliance. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa informacji PN-ISO/IEC 27001. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Autorka i prelegent popularnych szkoleń prawniczych dedykowanych dla biznesu, podczas których w ciekawy i przystępny sposób oswaja zawiłości aktów prawnych. Prywatnie, zapalona triathlonistka.

Strona 1 2 7