Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Krypty, sarkofagi oraz groby przykościelne na terenie Poznania

Wyszukiwarka internetowa umożliwia wyszukanie zmarłych, którzy są pochowani w kryptach, sarkofagach oraz grobach znajdujących się przy kościołach na terenie miasta Poznania.

Krypta Zasłużonych przy kościele pw. Św. Wojciecha powstała w 1923 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Bogusława Kościelskiego. Wtedy to zaczęto przenosić do kościoła prochy zasłużonych Polaków między innymi: Józefa Wybickiego, Antoniego Kosińskiego, Heliodora Święcickiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Tadeusza Szeligowskiego.

Ponadto w kościele znajduje się sarkofag z prochami Karola Marcinkowskiego.

W podziemiach Katedry Poznańskiej znajduje się krypta, w której spoczywają między innymi poznańscy arcybiskupi: Jerzy Stroba, Walenty Dymek, Antoni Baraniak.

Przy kilku kościołach parafialnych znajdują się groby, w których spoczywają najczęściej księża, budowniczy tychże kościołów.

Informacje o zmarłych pochowanych w kryptach, sarkofagach i grobach przykościelnych są wzbogacone o linki do biogramów oraz fotografie.