Protokoły Poznańskiej Rady Działalności VII kadencji (2022-2025)

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji (2022-2025) rozpoczęła działalność uroczystym spotkaniem inauguracyjnym, które odbyło się 26 września 2022 roku, w Pracowni Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy", przy ul. św. Marcin 57 w Poznaniu. Spotkanie otworzył Pan Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Pan Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący Rady Miasta Poznania, którzy przywitali członkinie i członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wręczyli nominacje. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano skład prezydium PRDPP VII kadencji.

Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane będą poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej