Działania w ramach projektu

Konferencja podsumowująca projekt

16 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt Healthy Boost. Ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa, byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia jej w formie online. Nasz partner wiodący - Miasto Turku - dołożył jednak wszelkich starań, by była ona interesująca i bardzo profesjonalnie przeprowadzona, pomimo niedogodności.

Plan konferencji prezentował się następująco.

09:00-09:05 Powitanie i informacje techniczne.

09:05-09:10 Wprowadzenie do projektu.

09:10-09:15 Powitanie przez zastępczynię Prezydenta Miasta Turku - Elinę Rantanen.

09:15-09:25 Punkty kluczowe przedstawione przez Dyrektorkę NDPHS Secretariat, PA Health coordinator - Ülla-Karin Nurm.

09:25-09:35 Punkty kluczowe przedstawione przez Dyrektorkę Innowacji Keynote by Innovation Director, Europejskiego Sojusz na Rzecz Połączonego Zdrowia - Karolinę Mackiewicz.

09:35-10:35 Prezentacja głównych efektów projektu - Model i pozostałe narzędzia (Matryca Samooceny oraz materiały treningowe).

10:35-11:15 Przedstawienie projektów pilotażowych cz. 1.

11:15-12:10 Networking i przerwa lunchowa. 

12:10-13:00 Przedstawienie projektów pilotażowych cz. 2.

13:00-14:00 "Wyciągnięta lekcja":

 • Znaczenie współpracy międzysektorowej;
 • Nowinki w warsztatach współtworzenia jako narzędzie rozwiązywania nieoczekiwanych problemów w obszarze zdrowia.

14:00-14:10 Przerwa.

14:10-14:25 Zalecenia dotyczące polityki.

14:25-14:35 Przedstawienie nowych możliwości pozyskiwania funduszy i przyszłe priorytety, kierowniczka projektów programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego - Laura Ligazzolo.

14:35-15:00 Wnioski i przyszłe kroki.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji, ale również obejrzeć klipy stworzone specjalnie na poczet projektu, które w wizualnej formie przedstawiają główne założenia projektu, ale również obrazują, jak dokładnie przebiegały 

Miasto Poznań nie tylko aktywnie włączyło się w przygotowanie agendy konferencji, ale również zadbało o jej właściwą promocję. Dzięki nam informacje o konferencji dotarły do 38 764 użytkowników Facebooka. Podczas samej konferencji zaprezentowaliśmy przebieg projektu pilotażowego w mieście, wraz z stworzonym przez nas modelem i aplikacją AR, a także przedstawiliśmy efekty warsztatów współtworzenia.

Żałujemy oczywiście, że nie mogliśmy spotkać się ponownie i na żywo opowiedzieć o wynikach projektu. Wiemy jednak, że sytuacja pandemiczna w dużej mierze wpłynęła na finalne efekty naszej współpracy i dlatego też taka forma konferencji wydaje się akuratnym podsumowaniem. 

Więcej informacji dotyczących konferencji można oczywiście znaleźć na stronie głównej projektu:
https://www.healthyboost.eu/news/cooperation-was-main-message-healthy-boost-final-event

Zachęcamy również do obejrzenia całej konferencji, którą znajdziecie na projektowym kanale YouTube.


Filmy podsumowujące projekt

Za sprawą naszego estońskiego partnera - Science Park Tehnopol - mamy ogromną przyjemność przedstawić filmy promujące i równocześnie podsumowujące prace nad projektem. 

Poprzez proste animacje, twórcy klipów wprowadzają nas w świat projektu, najpierw wskazując jego główne założenie, jakim jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej i prezentując model, za pomocą którego możemy ją lepiej budować. Kolejne klipy pokazują nam działania pilotażowe, które odbywały się w poszczególnych (9) miastach.

Patrząc na filmy, jako na pewną całość, zauważymy jak bardzo uniwersalnym narzędziem jest stworzony model współpracy międzysektorowej i do jak wielu zróżnicowanych przedsięwzięć można go używać. Same zaś projekty pilotażowe to przykłady dobrych praktyk międzysektorowych, ukazujące jak ogromną zaletą jest współpraca przy działaniach na rzecz miast i ich mieszkańców. 

Na kanale YouTube projektu niebawem pojawią się wszystkie filmy. W międzyczasie zachęcamy do zapoznania z klipem głównym oraz tym stworzonym dla Miasta Poznania i we współpracy z nim. Napisy do filmów są dostępne w dwóch wersjach językowych (oryginalnej angielskiej i tłumaczonej na język polski).

Klip główny

Klip Miasta Poznania


Model Współpracy Międzysektorowej

Finalny efekt prac projektowych, na które złożyło się przygotowanie Modelu Współpracy Międzysektorowej, jego testowanie w 9 miastach prowadzących projekty pilotażowe i przygotowanie ostatecznej wersji w oparciu o praktykę jest już gotowy do wykorzystania.

Przedstawiamy ostateczną wersję Modelu, który służy planowaniu i wdrażaniu projektów opartych na współpracy międzysektorowej. Model wyznacza ogólne ramy współpracy międzysektorowej, prowadząc korzystającego przez najlepsze praktyki i zachęcając do systematyczność we wdrażaniu działań. Może on być stosowany na różnych poziomach (przez liderów, koordynatorów projektów, pracowników, obywateli) i przez różnych partnerów (administrację, sektor pozarządowy, przedsiębiorstwa czy grupy nieformalne).

Model opisuje pięć dziedzin współpracy międzysektorowej:

 1. Określenie ryzyka,
 2. Kierownictwo,
 3. Komunikację,
 4. Koordynację,
 5. Motywacja.

Każda dziedzina jest opisana za pomocą czterech etapów międzysektorowej współpracy:

 1. Mapowanie,
 2. Planowanie,
 3. Realizację,
 4. Ocenę.

Kolejność korzystania z dziedzin i etapów nie jest określona i może być użyta dowolnie według potrzeb oraz zainteresowań.

Model można zastosować na wiele sposobów, analizując:

- wszystkie dziedziny i wszystkie etapy;

- jedną lub więcej z dziedzin, które spełniają potrzeby korzystającego;

- jeden lub więcej z etapów, które spełniają potrzeby korzystającego.

Model jest dostępny w wersji pdf do pobrania, jak również w wersji interaktywnej strony internetowej. Został stworzony w języku angielskim i przetłumaczony na wersje językowe wszystkich krajów partnerskich projektu, w tym oczywiście polskiej. Zachęcamy serdecznie do wykorzystywania modelu przy planowaniu i wdrażaniu wszelkiego rodzaju projektów - stanowi on świetny punkt wyjścia, jak również listę kontrolną, z której warto korzystać w trakcie ich realizacji.

Załączniki


Warsztaty współtworzenia - podsumowanie

Miasto Poznań, poza przeprowadzeniem projektu pilotażowego i przetestowaniem w praktyce Modelu Współpracy Międzysektorowej, było również liderem jednego z etapów projektu, dotyczącego warsztatów współtworzenia, czyli metody partycypacyjnej, mającej na celu wzmocnienie współprojektowania pomiędzy partnerami i zwiększenia zaangażowania mieszkańców reprezentujących różne grupy interesu w proces decyzyjny.

Reprezentacji z różnych sektorów (z wydziałów zajmujących się inną tematyką, organizacji pozarządowych, MŚP, nieformalnych grup, szkół i uniwersytetów) zostali zaproszeni przez urzędników miejskich do dyskusji, burzy mózgu, dzielenia się pomysłami i doświadczeniem podczas różnego rodzaju warsztatów. Ich spostrzeżenia i różnorodne perspektywy zostały wykorzystane do przekształcenia rozwiązań zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców pracujących w różnych sektorach, o różnych potrzebami, oczekiwaniach i punktach widzenia.

Każde z miast partnerskich miało za zadanie przeprowadzić co najmniej jeden dokładnie zaplanowany warsztat tego typu. W czasie warsztatów uczestnicy omawiali działania w ramach pilotaży (np. oceniali Model, plany i zmiany dotyczące projektu, proces komunikacji, itd.). Wnioski płynące z wykorzystania tej metody koordynatorzy przekazali do lidera (Miasta Poznania) przez ankietę online, w której podzielili się nie tylko ogólnymi przemyśleniami, ale również dobrymi praktykami, które zostały ubrane w formę gotowych do wykorzystania "przepisów na warsztaty".

Zachęcamy serdecznie do lektury (dokument dostępny jest zarówno w angielskiej jak i polskiej wersji językowej) i korzystania z wypracowanych rozwiązań.

Załączniki


Model komunikacji i planowania działań w sytuacjach kryzysowych

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że po miesiącach spotkań, w czasie których wymienialiśmy się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego jak lepiej współpracować w sytuacjach kryzysowych, po godzinach spędzonych na ubieraniu w przejrzystą i czytelną formę graficzną, możemy przedstawić ostateczną wersję Modelu komunikacji i planowania działań w sytuacjach kryzysowych. Rozpoczęliśmy już wewnętrzną promocję z nadzieją, że osoby odpowiedzialne za czołowe wydziały i biura Miasta Poznania będą mogły skorzystać z wniosków międzysektorowego zespołu.

              Stworzony model został podzielony na 3 części:

 1. Rozwiązania komunikacyjne - czyli propozycje tego, w jaki sposób i jakimi środkami zadbać o prawidłową i sprawną komunikację pomiędzy urzędami a mieszkańcami.
 2. Dobre praktyki - czyli zbiór przetestowanych rozwiązań współpracy zdalnej i wykorzystania dostępnych obecnie technologii. Znajdują się tutaj również wnioski dotyczące tego jak zmieniło się nasze podejście do pracy w czasie przymusowej izolacji.
 3. Model reagowania na sytuacje kryzysowe - podzielony na konkretne stadia przebiegu sytuacji kryzysowej plan wdrażania działań i sposobu ich komunikowania na zewnątrz.

Zachęcamy do lektury, a także przekazywania informacji dalej. Model swój początek ma w Poznaniu, ale mamy nadzieję, że dotrze daleko poza granice Miasta, a zawarte w nim koncepcje doczekają się wdrożenia w życie i sprawią, że wszyscy będziemy lepiej przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Załączniki


Aplikacja Kroniki C-19

Na cyfrowej mapie Poznania pojawiła się nowa przestrzeń, w którą można wejść dzięki technologii AR (ang. Augmented Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość). Mowa o nowej aplikacji -  Kroniki C-19 - która powstała na zlecenie Miasta Poznania w ramach projektu "Zdrowe Wzmocnienie" (ang. "Healthy Boost").

Aplikacja została stworzona przez firmę Setapp z.o.o. i ma umożliwić mieszkańcom Miasta Poznania podzielenie się refleksjami dotyczącymi okresu pandemii Covid-19. Wykorzystanie technologii AR ma zobrazować wielość osób, których życie uległo większym i mniejszym zmianom w związku z okresem izolacji oraz prostotę dotarcia do innych dzięki rozwojowi technologii.

Użytkownicy aplikacji będą mogą nie tylko posłuchać nagrań stanowiących odpowiedzi na jedno z 5 zagadnień, ale również podzielić się własnymi refleksjami dotyczącymi pandemii i wynikających z niej zmian. Aplikacja została zaprojektowana tak, by zapewnić maksymalną anonimowość: nie wymaga logowania i umożliwia zarządzanie dodawanymi przez użytkowników treściami.

Wybrane treści są dostępne dla osób niesłyszących w formie napisów (w ramach rozwoju aplikacji planowane jest zwiększenie liczby nagrań opatrzonych napisami). Nawigacja jest także dostosowana do standardu czytników ekranów dla osób niewidomych.

Aplikacja jest dostępna w Google Play i App Store, do których przekierowuje również strona główna https://kroniki-c19.pl/

Zachęcamy do pobrania, wysłuchania nagrań i podzielenia się własnymi refleksjami z tego nietypowego okresu, jakim jest pandemia.


Zakończenie warsztatów - przygotowanie modelu w toku

Po 5 spotkaniach grupy projektowej w formie warsztatów możemy z pewnością powiedzieć, że był to czas wzajemnej nauki i wytężonej pracy. Zebranie materiałów i przygotowanie ostatecznej wersji modelu trwa i mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli go pokazać światu w pełnej krasie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom z:

- Widzialnej Ręki Poznań,

- Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- IFMSA Poznań,

- Stowarzyszenia CREO,

- Stowarzyszenia Kibiców KOLEJORZ,

- Fundacji Firmy Rodzinne,

- Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

Oraz kolegom i koleżankom z Urzędu Miasta Poznania za poświęcony czas, przekazane uwagi i wnikliwe spostrzeżenia. Wspólne wypracowywanie propozycji pokazało nam jak bardzo potrzebna jest współpraca międzysektorowa, by na kwestie dotyczące Miasta spojrzeć szeroko i z możliwie największej liczby punków widzenia.

Dziękujemy!


Aplikacja AR w przygotowaniu

Od początku kwietnia trwają prace nad stworzeniem aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości, która będzie swojego rodzaju kronikami z czasu pandemii. Kroniki C-19, bo taką nazwę aplikacja będzie nosić, planujemy oddać do użytku mieszkańcom w lipcu.

W ramach aplikacji mieszkańcy miasta będą mogli posłuchać odpowiedzi na 5 pytań dotyczących zmian społecznych, jakie zaszły w życiu mieszkańców w okresie pandemii, a także podzielić się własnymi refleksjami.

Jedno z zagadnień planujemy poświęcić podziękowaniom dla służby medycznej.


Spotkania grupy projektowej

3 marca odbyło się inaugurujące spotkanie poznańskiej grupy projektowej mającej na celu podsumować współpracę międzysektorową w pandemii i opracować model działania w sytuacjach kryzysowych na przyszłość. W grupie znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, oddolnych inicjatyw mieszkańców, środowiska uniwersyteckiego, przedsiębiorców oraz pracownicy Urzędu Miasta Poznania, którzy w okresie pandemii włączali się w szereg działań mających na celu wspieranie mieszkańców, szpitali, organizacji pozarządowych, itp.

Planowane jest 5 spotkań online, w czasie których uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi komunikacji, dobrymi praktykami, a także odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób usprawnić działania Miasta Poznania, by lepiej reagować na sytuacje kryzysowe.


Podsumowanie roku 2020

2020 rok na pewno nie był dla naszego projektu taki, jak się spodziewaliśmy. Pandemia COVID-19 zmieniła wszystko: od formy naszych spotkań, przez konieczność przedłużenia projektu aż do zupełniej zmiany działań pilotażowych w naszym przypadku.

Pomimo tego, że był to czas mierzenia się z wyzwaniami, na które nie byliśmy gotowi, był to również czas nauki oraz odkrywania potencjału ludzi, technologii i konieczności kreatywnego myślenia. Jeszcze bardziej dostrzegliśmy jak istotną kwestią jest dobrze zaplanowana współpraca międzysektorowa, jak wspaniałe owoce może przynieść połączenie ludzi z różnych środowisk i jak wielkim potencjałem wspólnie dysponujemy.

Zmiana działań pilotażowych, jakkolwiek wymagająca niełatwego dostosowania rzeczywistości do założeń projektowych, umożliwiła nam sprawdzenie w praktyce Modelu Współpracy od samego początku, co dało nam szansę wypróbowania go w pełnym zakresie.

Odkryliśmy, że przeniesienie działalności online niesie ze sobą pewne trudności, ale nie jest aż tak wymagające, a często okazuje się bardziej efektywne. Od początku trwania projektu chcieliśmy próbować nowych dróg komunikacyjnych, czerpać z nowych technologii, ale dopiero zaistniała sytuacja zmusiła nas faktycznie do realizacji tych zamierzeń.

Droga, na którą wkroczyliśmy w marcu wydawała się bardzo skomplikowana, ale w ostatecznym rozrachunku doświadczenie tego niepowtarzalnego roku pozostaną z nami na długo i staną się źródłem, z którego będziemy czerpać w kolejnych latach.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam wiele okazji do owocnej współpracy.


Listopadowe spotkanie - wciąż w sieci

Kolejne dwudniowe spotkanie z partnerami odbyliśmy w listopadzie. Oczywiście odbyło się ono w formie online. Tym razem było w głównej mierze poświęcone zagadnieniom ewaluacji, nie tylko tej ogólnej, dotyczącej całego projektu, ale również tej, którą jako miasta pilotażowe powinniśmy przeprowadzić, by podsumować działania nad którymi pracujemy w ramach testowania Modelu Współpracy. Nasi partnerzy z Instytutu Nofera w Łodzi przygotowali dla nas szczegółową prezentację i poprowadzili dyskusję o naszych potrzebach dotyczących wsparcia w tym zakresie. Dyskutowaliśmy o tym również w mniejszych grupach.

Zadaniem Miasta Poznania w tym spotkaniu było stworzenie przydatnego i dostępnego dla wszystkich narzędzia planowania warsztatów współtworzenia, które każde miasto pilotażowe musi u siebie przeprowadzić. Dzięki interaktywnej tabeli każdy z partnerów ma nie tylko możliwość odpowiedzenia sobie na najważniejsze pytania związane z planowaniem działań, ale również sprawdzenia w jaki sposób inni dostosowują dostępne narzędzia do swoich potrzeb. W ten sposób powstało "miejsce" wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji, do którego w każdej chwili można zajrzeć.

Partnerzy z Tallina (Science Park Tehnopol) przedstawili nam plan stworzenia animowanego filmu promocyjnego i dalszego rozpowszechniania wypracowanych w projekcie efektów.

Dzięki zdobytej już wcześniej wiedzy spotkanie przebiegło sprawnie i przyniosło odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących dalszych działań projektowych.


Jak przenieść działania do Internetu? Warsztaty online

Warsztaty z zespołem Klientocentryczni były tak owocne, że postanowiliśmy przeprowadzić je w październiku dla NGO działających na terenie Miasta Poznania.

Okres pandemii, izolacja i konieczność zachowania reżimu sanitarnego wpłynęły poważnie na funkcjonowanie wszystkich sektorów. Dla organizacji pozarządowych dostosowanie się do nowej sytuacji wymagało dużej elastyczności i odnalezienia się w rzeczywistości, w której wiele z nich dotąd nie musiało funkcjonować. Nie wszystkie działania, oczywiście mogły zostać przeniesione 1:1 online.

Z przeprowadzonej ankiety i wielu dyskusji z przedstawicielami organizacji pozarządowych wynikało, że pomoc w tym zakresie jest potrzebna. W pierwszej kolejności chcieliśmy wspomóc organizacje, które w jakimś stopniu włączały się w działania projektowe. Przygotowaliśmy specjalna ankietę, na podstawie której przeprowadziliśmy rekrutację na spotkanie.

Warsztaty przebiegały w podobnej formie do tych, które eksperci przygotowali dla partnerów projektu. Poza pokazaniem dostępnych narzędzi w praktyce rozmawialiśmy o tym jak przygotować się do warsztatów i zajęć, w jaki sposób zachęcić odbiorców do uczestnictwa oraz jak reagować w czasie spotkania na ich reakcje. Warsztaty te dały nam możliwość poznania bardziej dogłębnie problemów, z jakimi III sektor mierzy się w czasie izolacji. Uczestnicy zaś zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia do pracy online i wiedzę, które na pewno usprawnią ich działania.


Poznańskie spotkanie przeniesione do sieci

Sytuacja pandemiczna COVID-19 wpłynęła nie tylko na działania projektowe prowadzone w Poznaniu, ale również na komunikację pomiędzy partnerami z różnych krajów. Comiesięczne spotkania online, do tej pory stanowiące alternatywną formę dyskusji, przeznaczoną do tematów prostszych i wymagających mniej czasu, stały się jedyną dostępną formą wymiany informacji w projekcie. W związku z wciąż zmieniająca się sytuacją postanowiliśmy zawiesić wszystkie podróże do końca trwania projektu, w tym odwołać spotkanie, które miało odbyć się w Poznaniu we wrześniu 2020 roku.

Możliwości zostały ograniczone, jednak potrzeba dokładnego omówienia ważniejszych tematów, wypracowania wspólnych zasad i wymiany doświadczeń pozostała niezmieniona. Musieliśmy przenieść nasze spotkania całkowicie do Internatu i tak, zamiast spotkać się w Poznaniu, zasiedliśmy przed ekranami we własnych domach i biurach. 

Dotychczasowe doświadczenia nauczyły nas, że spotkania w tej formie są o wiele trudniejsze, wymagają większej koncentracji i muszą być maksymalnie skondensowane. Znając potrzeby, z którymi mierzą się partnerzy nie tylko podczas spotkań projektowych, ale również organizowania warsztatów niezbędnych do przeprowadzenia pilotaży, zaprosiliśmy na spotkanie zespół Klientocentryczni z Łodzi. Dwoje profesjonalistów w dziedzinie przeprowadzania szkoleń i design thinking, korzystając z własnego, półrocznego doświadczenia funkcjonowania wyłącznie online, pokazało nam jak ciekawe, interaktywne i efektywne mogą być spotkania na odległość. Poznaliśmy tajniki tworzenia przestrzeni najbardziej przybliżonej do spotkań w rzeczywistości (i staramy się od tego czasu mieć kamerki zawsze włączone!), odkryliśmy programy online, które pobudzają uczestników do aktywnego włączenia się w zadania, pozwalają na dyskusje w grupach, dają szansę na zapisywanie spostrzeżeń i dzielenie się nimi. Warsztaty kompletnie zmieniły nasze spojrzenie na współpracę w sieci.

W czasie spotkania poruszyliśmy też temat ewaluacji, wykorzystywania Modelu Współpracy w działaniach pilotażowych oraz tego, w jaki sposób będziemy promować efekty projektu. Chociaż był to jedynie substytut faktycznej możliwości spotkania, w ostatecznym rozrachunku było to spotkanie bardzo owocne i nauczyło nas wychodzenia z strefy komfortu wyuczonych przez lata sposobów pracy.


Wsparcie szpitali podczas drugiej fali pandemii

Pandemia trwa i po okresie letnim, w którym nastąpiło delikatne rozprężenie, wracamy z nową siłą do dalszych działań. Naszym priorytetem jest nadal wspieranie szpitala zakaźnego w Poznaniu.

Chęć pomocy ze strony mieszkańców jest nadal widoczna, ale po doświadczeniach pierwszej połowy roku, udało nam się bardziej skonkretyzować potrzeby, dlatego organizowanie wielkoskalowych zbiórek nie jest już tak potrzebne.

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją PETRA Senior oraz nieformalną grupą facebookową "Widzialna Ręka Poznań". Dzięki nim poznaniacy mogą przekazywać konkretne produkty w jednym miejscu skąd, dzięki wsparciu Fundacji Akceptacja, wyruszają do potrzebujących.

Jesteśmy również dostępni dla wszystkich przedsiębiorców, pomagamy w kontakcie z szpitalem, odbieramy maile i telefony. Powrót do "terenowej" pracy bardzo nas cieszy i mamy nadzieję, że chociaż trochę jesteśmy w stanie wesprzeć walczących z pandemią na pierwszym froncie.

Więcej informacji o zbiórkach znajduje się w aktualnościach na stronie głównej.


Szkolenia z realizacji zadań publicznych w dobie pandemii Covid-19

Odpowiadając na prośby organizacji pozarządowych dotyczących potrzeby uporządkowania informacji dotyczących wprowadzanych pod wpływem pandemii SARS-CoV-II przepisów (zwłaszcza kolejnych tarczach antykryzysowych), zorganizowaliśmy w czerwcu szkolenie, które poprowadził ekspert - Artur Gluziński.

W czasie szkoleń pojawiły się następujące zagadnienia:

 1. Co robić kiedy nie mam możliwości realizacji zadania zgodnie z zawartą umową?
 2. Czy możliwe jest zastąpienie pewnych działań innymi?
 3. Czy można część działań realizować zdalnie?
 4. Jak przygotować aktualizację kosztorysu, planu i harmonogramu?
 5. Jak wygląda i z czym wiąże się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
 6. Na jakie wsparcie można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej: zwolnienie z ZUS, wsparcie na utrzymanie miejsc pracy?
 7. Kolejne odmrożenia a realizacja zleconego zadania.
 8. Nabory wniosków na przeciwdziałanie COVID-19.
 9. Sprawozdawczość w czasie pandemii COVID-19.

Ze względu na zalecenia służb sanitarno-epidemilogicznych, szkolenia odbyły się w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Pierwsze spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, ale również z głosami o potrzebie dodatkowych szkoleń w godzina dostosowanych do osób pracujących. W ślad za tym oraz liczbą zgłoszeń, przeprowadziliśmy jeszcze dwa szkolenia.


Współpraca z NGO w czasie pandemii

Sytuacja epidemiologiczna w znacznej mierze wpłynęła na sytuację poznańskich organizacji pozarządowych, a także na współpracę pomiędzy Miastem z NGO w zakresie zlecanych zadań publicznych. Wiele podpisanych umów wymagało dostosowania, niektóre musiały zostać rozwiązane. W ramach prac nad rozwojem współpracy międzysektorowej, stworzyliśmy ankietę mająca na celu określić w jaki sposób zmieniała się sytuacja organizacji w Poznaniu i w jaki sposób można zminimalizować jej negatywne skutki. Otwarta ankieta była dostępna od 10-19 kwietnia,  a na jej podstawie powstał raport służący za podstawę do dalszych działań.

Posiłkując się wskazaniami z formularza oraz rozmowami z pracownikami Miasta stworzyliśmy rekomendacje dotyczące umów zawartych pomiędzy Miastem Poznań a organizacjami pozarządowymi oraz zaproponowaliśmy konkursy, które mogłyby wspomóc organizacje w tym czasie. Na tej podstawie ogłoszono 3 konkursy.

Zespół projektowy otworzył również infolinię dla organizacji, które potrzebowały pomocy w dotarciu do osób odpowiedzialnych za ich projekt w urzędzie lub mających jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zmian w umowach i szeroko pojętego wpływu pandemii na realizację zadań publicznych.

Załączniki


Zmiany w projekcie związane z sytuacją pandemiczną COVID-19

Wsparcie szpitali i nie tylko

Pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na działania projektowe, zwłaszcza przebieg pilotażu w Poznaniu. Zmiany, jakie zaszły w społeczności Miasta oraz utrudnienia w wykonaniu zaplanowanych działań przyczyniły się do decyzji o przekształcenia działań pilotażowych.

Od połowy marca rozpoczęliśmy koordynowanie z ramienia Miasta Poznania inicjatyw mających na celu wsparcie szpitali (zwłaszcza szpitala zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej), Pogotowia Ratunkowego, sanepidu czy DPSów. Oddolny ruch mieszkańców został skoordynowany dzięki wsparciu dwóch zbiórek:

1) Zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz na Stadionie Miejskim, gdzie można było przewozić wszelkiego rodzaju przydatny sprzęt, jedzenie, etc;

2) Zorganizowanej przez IFMSA Poland - Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbę Lekarską zbiórce materiałów ochrony osobistej.

W akcję włączyli się nie tylko pojedynczy mieszkańcy, ale również szereg mniejszych i większych przedsiębiorstw z Poznania i okolic (łącznie ponad 350 podmiotów).

W tym samym czasie z inicjatywą stworzenia strony internetowej zgłosiła się do nas S.C. UEP. Jej współpracownicy wolontariacko opracowali dla Poznania system mający na celu usprawnić prowadzenie zbiórek oraz komunikację między darczyńcami, koordynatorami a szpitalami i innymi jednostkami stojącymi na pierwszej linii frontu. Portal wsparciedlaszpitala.pl w szybkim czasie rozprzestrzenił się na cały kraj i wspomógł zbiórki we wszystkich zakątkach Polski.

Zarówno z organizatorami zbiórki na Stadionie Miejskim jak i S.C. UEP jesteśmy w stałym kontakcie i przygotowujemy się do dalszej współpracy przy zadaniach projektowych.


Spotkanie partnerów w Helsinkach - marzec 2020

Po raz pierwszy byliśmy częściowo odpowiedzialni za spotkanie. Pierwszego dnia mieliśmy okazję zaprezentować koncept warsztatów współtworzenia, opowiedzieć o tym w jaki sposób będą przebiegały prace ewaluacyjne tej części projektu i uzyskać informację zwrotną od partnerów na forum. Dotychczasowe warsztaty przeprowadzone w Poznaniu (nie tylko w ramach projektu) posłużyły jako przykład ciekawych rozwiązań i utworzyły wstępny katalog pomysłów do wykorzystania. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z reprezentantką Miasta Helsinki, która zajmuje się kontaktem z sektorem biznesowym, zwłaszcza z start-upami.

Drugi dzień miał charakter otwartej dyskusji. Miasta pilotażowe przedstawiały sposób, w jaki wykorzystują i planują wykorzystać model. Prezentacje były dyskutowane na forum, co dało przedstawiającym szersze spojrzenie, zaś pozostałym przykłady ciekawych praktyk.

Spotkanie odbyło się 3 i 4 marca.


Spotkanie partnerów w Tallinie - luty 2020

Spotkanie obejmowało grupę liderów odpowiedzialnych za 3 pakiet roboczy projektu (Poznań w tej fazie odpowiedzialny jest za wsparcie pozostałych partnerów w przeprowadzeniu warsztatów współtworzenia i wypracowanie dobrych praktyk na przyszłość). W czasie dwóch dni (17-18 lutego) przedstawiciele Uniwersytet Nauk Stosowanych Metropolia, Miasta Tartu, Miasta Poznania, Miasta Turku oraz Instytutu Medycyny Pracy Nofera stworzyli harmonogram działań, przygotowali plan spotkania partnerów w Helsinkach, ustalili najważniejsze definicje i metodykę pracy przy ewaluacji projektu. Wynikiem spotkania była również ankieta dotycząca działań pilotażowych we wszystkich miastach partnerskich, co zaowocowało ujednoliceniem przekazywanych informacji i poszerzeniem wiedzy o poszczególnych działaniach realizowanych przez partnerów.


Spotkanie partnerów w Kownie - listopad 2019

Spotkanie w Kownie organizowane przez litewskich partnerów było kluczowe dla tej fazy projektu. W czasie dwóch dni (12-13 listopada) mieliśmy okazję poznać ostateczną wersję testową modelu współpracy, na której będziemy bazować w czasie naszego projektu pilotażowego. Pierwszego dnia dowiedzieliśmy jak czytać model i mieliśmy okazję przećwiczyć go w trakcie kilkugodzinnego studium przypadku. Podzieleni na role przedstawicieli różnych sektorów, przeszliśmy przez wszystkie fazy projektu i mogliśmy w ekspresowym tempie zobaczyć jak model odnosi się do całego cyklu projektowego. Drugiego dnia pracowaliśmy w grupach narodowych. Wybierając konkretne zagadnienie, z którym w tym momencie się mierzymy, mieliśmy okazję sprawdzić czy założenia modelu można wykorzystać w sytuacji prawnej w naszym kraju.

Spotkanie było bardzo wymagające, ale wiele kwestii zostało na nim ostatecznie ustalonych. Po powrocie zespół projektowy mógł ponownie przeanalizować projekt i ustalić ostateczny plan działania na następny rok.


Business speed dating

Pierwsze takie spotkanie międzysektorowe!

12 grudnia 2019 r. odbyło się dość niecodzienne spotkanie drugiego i trzeciego sektora w przyjaznej atmosferze restauracji Bajgle Króla Jana. Przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych zasiedli wspólnie przy stołach by w formacie speed datingu wymienić się informacjami na swój temat, przybliżyć swoją działalność, znaleźć wspólne punkty zaczepienia i z nadzieją wyglądać przyszłej współpracy. Intymna, kawiarniana atmosfera umożliwiła luźniejsze podejście do rozmówców, zaś liczba spotkań w tak krótkim czasie pozwoliła przybyłym nabrać pewnego doświadczenia w dyskusjach z osobami z nieco innego świata.

Po głównej części, wszyscy wspólnie wzięli udział w warsztacie tworzenia ozdób świątecznych w formie małych drewnianych choinek. Zajęcia techniczne otworzyły rozmówców jeszcze bardziej i stanowiły sympatyczne zwieńczenie wieczoru. 

Uczestnicy spotkania odnieśli się pozytywnie zarówno do samej idei spotkania, jak i do jego formy. Mamy nadzieję, że będzie to dobry krok w kierunku rozwijania współpracy międzysektorowej w mieście.


Spotkanie partnerów w Rydze - wrzesień 2019

17 i 18 września mieliśmy okazję odwiedzić naszych partnerów w Rydze, do której zaprosił nas Rigas Stradins University. Partnerzy tym razem postawili sobie za główny cel omówienie wypracowanego przez gospodarzy modelu współpracy międzysektorowej, który będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej części projektu i będzie testowany w czasie pilotaży przygotowanych przez miasta. W czasie licznych sesji warsztatowych, studium przypadku czy wykładu jednego z przedstawicieli uniwersytetu na temat antropologii współpracy międzyludzkiej, mieliśmy szansę bardziej wnikliwego wejścia w temat oraz skonfrontowania teoretycznych założeń z doiadczeniem praktycznym.


Warsztaty z planowania celów zasad i form współpracy między Miastem Poznań a NGO

W czerwcu i lipcu rozpoczęliśmy prace nad Rocznym Programem Współpracy.

Była to doskonała okazja do spotkania z bezpośrednio zainteresowanymi tym dokumentem Organizacjami Pozarządowymi i przedyskutowaniem bardziej dogłębnie założeń stojących u podstaw owej współpracy. W czasie trzech spotkań o warsztatowym charakterze pochyliliśmy się nad takimi zagadnieniem celów i form dobrej współpracy. Przedstawiciele poznańskich NGO nie tylko wskazali na luki w komunikacji pomiędzy pierwszym a trzecim sektorem, ale także zaproponowali interesujące rozwiązania, które będziemy starali się wdrożyć w życie.

W prowadzeniu warsztatów pomogła nam Ewa Gałka - wieloletnia działaczka na rzecz Miasta Poznania, przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2016-2019. Okazało się, że wielu przedstawicieli organizacji nie było świadomych istnienia Rocznego Programu Współpracy, dlatego prowadząca zarówno wprowadziła wszystkich w tematykę, jak i przedstawiła później inspirujące przykłady kooperacji międzysektorowej z innych miast w Polsce.

Spotkanie było owocne zarówno dla organizacji stale współpracujących z Miastem Poznań (ewaluacja jakości wzajemnych stosunków), jak i nowych, które dowiedziały się o istniejących formach współpracy, zwłaszcza o ciałach doradczych i zasadach, jakimi rządzi się udzielanie dotacji.

Efekty rozmów i konkluzje zostały spisane przez prowadząca i znajdują się w załączniku.

Załączniki


Spotkanie partnerów w Helsinkach - czerwiec 2019

Kolejne spotkanie projektowe odbyło się w Helsinkach w czerwcu (11-12) i było zorganizowane przez Metropolia UAS - lidera na tym etapie projektu. Głównymi tematami pierwszego dnia były: podsumowanie przeprowadzonej wśród pracowników gmin i miast samoceny jakości współpracy międzysektorowej oraz przygotowanie do złożenia raportu za pierwszy okres sprawozdawczy. W czasie pracy w grupach ustaliliśmy pewne wytyczne, które posłużą liderom kolejnego etapu projektowego w stworzeniu pierwszej wersji modelu współpracy międzysektorowej.

Drugi dzień upłynął na poznawaniu rozszerzonej rzeczywistości (XR) w Helsinki XR Center. Miało nas to zaznajomić z nowymi technologiami, które każde z miast będzie wykorzystywało w ramach swoich pilotażowych projektów. Spotkania z projektantami i programistami pozwoliły nam spojrzeć na zagadnienie z nowej perspektywy, a wspólne burze mózgów doprowadziły do powstania zalążków pomysłów, które każdy będzie rozwijał po powrocie do domu.

ZK


Warsztaty ewaluacyjne dla KDO

6 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty ewaluacyjne dla przedstawicieli poznańskich KDO.

Warsztaty miały na celu podsumować dotychczasowy przebieg prac Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy Urzędzie Miasta Poznania oraz dokonać ewaluacji na przyszłość. Nad przebiegiem warsztatów czuwał Paweł Szczyrski - od 1996 roku pracujący w Urzędzie Miasta Szczecin (początkowo jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, od 1997 jako Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych, następnie jako Dyrektor Biura do 2017 roku; obecnie Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych UM Szczecin).

Wspólne spotkanie przedstawicieli działających w różnych obszarach KDO umożliwiło wymianę dobrych praktyk, zwrócenie uwagi na trudności, z którymi na co dzień się borykają. Kilkugodzinna burza mózgów pod okiem moderatora przyniosła w efekcie wiele konkluzji, które znalazły się w załączonym podsumowaniu. 

Załączniki


Spotkanie partnerów w Kownie - luty 2019

Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy projektowej odbyło się 20 i 21 listopada 2019 roku w Kownie na Litwie. W spotkaniu wzięło udział 39 osób z 7 krajów nadbałtyckich.

W programie znalazły się takie zagadnienia jak:

- wprowadzenie do projektu,

- przedstawienie roli każdego z partnerów,

- ustalenie wspólnych definicji podstawowych pojęć, na których opiera się projekt, np. międzysektorowość, sektory, współpraca, lider, etc.,

- ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- konsultacje dotyczące elementów, które powinny pojawić się w ankiecie dotyczącej samooceny jakości współpracy w miastach partnerskich.