Logo

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce Intergrupa "Dolina Warty"

2020-04-16 ( czwartek ) – 2020-05-31 ( niedziela )
online

Istnieje możliwość kontaktu i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. W obecnej sytuacji osobom uzależnionym trudno jest znaleźć pomoc w tym zakresie. Wspólnota AA udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym możliwość spotkań telefonicznych oraz internetowych.

Informację na ten temat można uzyskać poprzez:

lista spotkań on-line na stronie http://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

Ulotka