Jak założyć organizację?

Założenie organizacji pozarządowej to decyzja, do której warto się dobrze przygotować. Obecnie często działania w III sektorze nie różnią się wiele od aktywności zawodowej w firmie czy instytucji samorządowej. Prowadzenie organizacji wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawnych. Doskonałe kompendium wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji można znaleźć na portalu ogólnopolskim ngo.pl w sekcji http://poradnik.ngo.pl/. W Poznańskim Centrum NGO przy ul. Chwaliszewo 75 realizowane są różnorodne działania wspierające poznański III sektor. Można tu skorzystać z porad i szkoleń na każdym etapie tworzenia i wdrażania działań własnej organizacji. Pełna informacja o ofercie Poznańskiego Centrum NGO znajduje się na stronie Poznańskiego Centrum NGO oraz na Facebooku.

Zapraszamy do korzystania z miejsc oferujących profesjonalną pomoc działaczkom i działaczom III sektora!