Jak założyć organizację?

Założenie organizacji pozarządowej to decyzja, do której warto się dobrze przygotować. Obecnie często działania w III sektorze nie różnią się wiele od aktywności zawodowej w firmie czy instytucji samorządowej. Prowadzenie organizacji wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawnych. Doskonałe kompendium wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji można znaleźć na portalu ogólnopolskim ngo.pl w sekcji http://poradnik.ngo.pl/. W Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska" realizowane są różnorodne działania wspierające poznański III sektor. Można tu skorzystać z porad i szkoleń na każdym etapie tworzenia i wdrażania działań własnej organizacji. Pełna informacja o ofercie Centrum Bukowska znajduje się na stronie http://centrumbukowska.pl/.

Zapraszamy do korzystania z miejsc oferujących profesjonalną pomoc działaczom III sektora.