Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

Miasto Poznań przy współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Fundacją Znanieckiego oraz Fundacją Rozwoju Miasta Poznania organizują kolejną edycję konkursu: "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" 

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Po raz czwarty od 1928 r. chcemy zachęcić osoby mieszkające lub związane z Poznaniem do refleksji na tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co jest w nim dla nich ważne i wreszcie nad tym jakiego miasta chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Konkursy pt. "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" ogłaszane są w Poznaniu cyklicznie od 1928 r.  Po prawie wieku od pierwszych badań o Poznaniu i jego mieszkańcach przeprowadzonych przez Floriana Znanieckiego, twórcę własnej szkoły socjologicznej, powtórzonych kilkadziesiąt lat później przez Janusza Ziółkowskiego, a następnie w latach 90. przez Ryszarda Cichockiego i Krzysztofa Podemskiego, przyszedł czas na kolejną edycję. Jest ona efektem współpracy międzysektorowej w ramach Szkoły Liderów Miasta Poznania.

Od ostatniego badania minęło sporo czasu. Miasto trwa i jednocześnie uległo przekształceniom. Jakie jest dzisiaj? Jak się zmieniło? Jakiego Poznania byśmy chcieli? Te i inne pytania kierujemy w stronę wszystkich poznanianek i poznaniaków.

Wyrazem nowych czasów jest poszerzenie formuły konkursowej o wypowiedzi mówione - nagrywane przez uczestników konkursu lub z pomocą adeptów socjologii. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego - to także nowość czwartej edycji - wszystkie wezmą udział w losowaniu nagród. Jednocześnie, zgodnie z tradycją, bo to przecież prawdziwy konkurs, nadesłane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursowej - osobno pisane i mówione. Jedynymi kryteriami będą szczerość, dokładność i szczegółowość, nie zaś prezentowane poglądy, poprawność językowa, styl, charakter pisma czy sposób wysławiania.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Termin nadsyłania zgłoszen upływa  18 lipca 2021

Załączniki