Inicjatory 2020 rozdane

Kapituła konkursowa wyłoniła najlepsze inicjatywy pozarządowe, zrealizowane na rzecz Poznania i jego mieszkańców w ubiegłym roku. Najważniejsza z nagród - Inicjator Roku - trafiła do Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Ponadto swoją statuetkę przyznali także sami poznaniacy w internetowym plebiscycie.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

- Kolejna edycja Inicjatorów pokazała, że w naszym mieście nie brakuje osób i organizacji, którym zależy na dobru innych. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad 50 inicjatyw. Wszystkie są cenne, jednak kapituła miała za zadanie wyłonić te najlepsze. Laureatom, a także nominowanym, serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie oraz wkład w rozwój miasta. Bez was stolica Wielkopolski nie byłaby tym samym miejscem - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Laureatów poznaliśmy w środę, 8 grudnia. Z uwagi na pandemię, która uniemożliwiła organizację uroczystej gali, ogłoszenie wyników odbyło się online.

- Po raz kolejny mieliśmy możliwość doświadczenia i zainspirowania się niezwykłymi inicjatywami społecznymi zgłoszonymi w ramach konkursu. Daje on możliwość wyrażenia uznania dla ponadstandardowego zaangażowania autorów i realizatorów inicjatyw, ich determinacji, kreatywnego myślenia, podejmowania niesamowitych wyzwań. Każda ze zgłoszonych inicjatyw jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, wywarła ważny wpływ na mieszkańców i mieszkanki Poznania i stanowi dla społeczności lokalnych inspirację do dalszego działania - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przewodnicząca kapituły konkursu. - W tym roku jurorzy wyłonili laureatów w czterech kategoriach - Inicjator Roku, Inicjator Wspierający, Inicjator Aktywizujący i Inicjator Nowatorski. Osobną kategorią był Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa. O jej przyznaniu decydowali poznaniacy i poznanianki - dodaje.

Kapituła konkursu za najlepszą inicjatywę 2020 r. uznała "Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego", przyznając jej statuetkę i tytuł Inicjatora Roku. Projekt realizowany przez fundację tej samej nazwie, to oddolne przedsięwzięcie, która ma na celu zapewnienie wsparcia osobom zmagającym się z problemami zdrowia psychicznego. W ramach sieci kilkaset osób w kraju otrzymało specjalistyczne przeszkolenie, aby móc wspierać (bez prowadzenia terapii) ludzi, którzy zmagają się różnego rodzaju z trudnościami. Osoby te występują w roli przyjaciół-opiekunów, którzy są gotowi pomóc swoim podopiecznym w nawet prostych czynnościach (jak np. załatwienie czegoś na uczelni, bądź umówienie wizyty u psychologa), służyć radą lub też po prostu towarzyszyć swoim podopiecznym, gdy ci czują się samotni. "Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego" działa na terenie całej Polski.

W kategorii Inicjator Wspierający kapituła doceniała działania ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska. Laureatem zostało Stowarzyszenie Zielona Grupa, niezrzeszeni aktywiści i mieszkańcy Poznania za inicjatywę "Długi Stół Poznań". Akcja miała na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności i pomaganie osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Wolontariusze i wolontariuszki zaangażowani w akcję od marca do września uratowali ponad 21 ton jedzenia. Żywność pozyskiwana była od sprzedawców wystawiających się na poznańskich rynkach. To, co się nie sprzedało, ale jest zdatne do przetworzenia i spożycia, trafia m.in. do seniorów, rodzin wielodzietnych, migrantów, osób w kryzysie bezdomności.

W kategorii Inicjator Aktywizujący kapituła oceniała przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem zostało Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury za społeczno-artystyczną inicjatywę "Projekt Off Opera - Głosy Miasta". Na to przedsięwzięcie składało się kilka elementów: "projekt taxi" - zebranie historii poznańskich taksówkarzy i stworzenie z nich utworów słowno-muzycznych; "poznańskie rewiry" - film oparty na historiach poznańskich restauratorów z kultowych miejsc; "projekt eki" - multimedialna narracja o poznańskich bikiniarzach z lat 50., a także cykl minikoncertów.

W kategorii Inicjator Nowatorski oceniane były inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności. Laureatem została Fundacja Ciszum za inicjatywę "Eksperci przez doświadczenie". Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na doświadczenie choroby, zaburzeń czy kryzysów psychicznych. Fundacja Ciszum jest pierwszą organizacją w Poznaniu i jedną z pierwszych w Polsce, która podjęła się tego typu szkoleń. Eksperci udzielali wsparcia osobom doświadczającym trudności ze względu na zaburzenia psychiczne lub ich bliskim.

Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa

W otwartym głosowaniu swoją nagrodę przyznali także poznaniacy. Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na wszystkie projekty, które zostały zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu. W głosowaniu za pośrednictwem strony poznan.pl wzięło blisko 5 tys. osób. Zwycięski projekt otrzymał aż 967 głosów. Statuetka Inicjatora Mieszkańców im. Andrzeja Białasa trafiła do nieformalnej grupy poznaniaków zarządzającej społecznie Wolnym Ogrodem Miejskim Bogdanka za inicjatywę "Wolny Ogród Miejski Bogdanka".

Ogród położony jest w centrum Poznania przy ogrodach działkowych ROD "Bogdanka". Graniczy z parkiem Wodziczki i jest integralną częścią zachodniego klina zieleni. To jeden z pierwszych otwartych i zarządzanych społecznie miejskich ogrodów. Prace nad przedsięwzięciem aktywizowały poznańskich urbanistów, architektów, rzemieślników i młodzież do działań na rzecz Poznania. Realizacja inicjatywy rozwija zainteresowanie przyrodą i angażuje lokalnych społeczników w ochronę unikalnego w skali Europy zachodniego klina zieleni, który pełni ważną rolę w retencji wody, chłodzenia temperatury na terenie miasta, a także w codziennej rekreacji poznaniaków.

Wzorem ubiegłego roku, patronem nagrody został po raz kolejny Andrzej Białas, który był społecznikiem i przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. W latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania. Następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężką chorobą nowotworową. Odszedł we wrześniu 2019 roku, w wieku 62 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu Inicjatora i statuetki otrzymali również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł.

Wyróżnienia

Kapituła konkursu przyznała także liczne wyróżnienia. W kategorii Inicjator Wspierający otrzymali je: Paulina Dawid, Anna Maria Majchrzycka i Monika Chabel za inicjatywę "Widzialna Ręka Poznań", Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik za projekt "Ta korona jest zbyt ciężka - wsparcie kobiet rodzących w czasie epidemii"; Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat" za "Realizację projektów w obszarze streetworkingu (pedagogiki ulicy) z dziećmi oraz młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych, narażonych szczególnie na wykluczenie społeczne z Poznania i Czerwonaka"; Olga Kotyk za przedsięwzięcie "Web-korki"; Stowarzyszenie Schron Kultury Europa za inicjatywę "Wildecki Klub Senioralny "Schron Trzeciego Wieku"; Fundacja Laba za projekt "Opieka Wytchnieniowa Dzienna"; Stowarzyszenie Zupa na głównym za przedsięwzięcie "Zupa na Głównym".

W kategorii Inicjator Aktywizujący wyróżnienia otrzymali: Fundacja Ratuj Ryby, za inicjatywę "VI Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia 2020"; Polish For You Karolina Sołtowska za projekt "Polish cafe"; Stowarzyszenie Zielona Grupa za przedsięwzięcie "Dom sąsiedzki z ogrodem"; Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju za inicjatywę "Kwadrans dla środowiska".

W kategorii Inicjator Nowatorski wyróżnienia otrzymali: Grupa nieformalna "Kejtersi - poznańskie psy" za inicjatywę "Poznańska sieć domów tymczasowych"; Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej za projekt "Zielono mi"; Oddolna grupa inicjatywna: Marcin Muth, Katarzyna Majer, Tomasz Dworek, Dariusz Zych, Anna Ryks za przekształcenie zaniedbanego przejścia bramnego w kamienicy przy Garbarach w galerię fotografii i ośrodek aktywności społecznej oraz kulturalnej Galeria w bramie;

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO za inicjatywę "Bierzemy sprawy w swoje ręce! Kampania promująca aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego"; Fundacja Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego za projekt "Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego".

W kapitule konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową - Inicjatory 2020 zasiedli przedstawiciele lokalnych mediów, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz Alicja Białas, córka Andrzeja Białasa.

sieci społecznościowe