Nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na zadanie: Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019

Zachęcamy do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na zadanie: Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019

otwarty konkurs ofert - grafika artykułu
otwarty konkurs ofert

Ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na zadanie: Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty znajdą Państwo w linku.

W ramach oferty istnieje możliwość składania wniosków na następujące zadania:
- Realizacja i wzmacnianie wolontariatu poznańskiego - Celem zadania jest zwiększenie liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Poznania oraz oferty wsparcia wolontariuszy działających na rzecz Poznania.

- Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu

Termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2019 r. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 19 sierpnia 2019 r. 

MK

Załączniki

sieci społecznościowe