Poznański Wolontariusz Roku 2021 - ruszyło głosowanie mieszkańców

Poznanianki i poznaniacy mogą już oddawać głosy na jedną z 65 zgłoszonych do konkursu osób, grup czy organizacji angażujących się w działania społeczne. Internetowy plebiscyt w ramach nagrody mieszkańców potrwa do 28 listopada.

Poznański Wolontariusz Roku 2021 - ruszyło głosowanie mieszkańców - grafika artykułu
Poznański Wolontariusz Roku 2021 - ruszyło głosowanie mieszkańców

Od ponad 20 lat Miasto Poznań docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariuszki i wolontariusze. 

- Konkurs ma na celu wyróżnienie osób czy organizacji angażujących się w działania społeczne, a także promowanie działań wolontaryjnych. Wzorem lat ubiegłych tytuł "Poznańskiego Wolontariusza Roku" przyznany zostanie w siedmiu kategoriach - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przewodnicząca kapituły konkursu. - O tym, kto zostanie uhonorowany w jednej z kategorii, zdecydują sami mieszkańcy. Zachęcam do głosowania. W ten sposób możemy okazać wolontariuszom wdzięczność za otrzymaną pomoc.

Nagroda mieszkańców trafi do jednej z 65 osób, grup czy organizacji. Poznanianki i poznaniacy do 28 listopada mogą głosować na swojego faworyta na stronie poznan.pl. Tam też znajdują się opisy zgłoszonych do tej edycji kandydatur. 

Kapituła konkursu wybierze laureatów w pozostałych kategoriach:

  • młodzieżowa - dla osób poniżej 19. roku życia;
  • indywidualna - dla osób między 19. a 60. rokiem życia;
  • senioralna - dla osób powyżej 60. roku życia;
  • zespołowa - dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny - dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy - dla programu wolontariatu pracowniczego.

Tytuł "Poznański Wolontariusz Roku" przyznawany jest osobom lub organizacjom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz: innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska.

Zwycięzców poznamy 8 grudnia. 

JZ