Podsumowanie - 2013 rok

Wartość projektów realizowanych w ramach dotacji za 2013 rok wyniosła 73.486.426,34 zł, z czego 51.858.990,11 (70,57%) to środki pochodzące z budżetu Miasta, natomiast 21.627.436,23 zł (29,43%) to wkład własny organizacji pozarządowych. Zdecydowana większość wkładu własnego organizacji miała charakter finansowy - 19.913.805,83 zł (92,07%), z kolei wkład osobowy wyniósł 1.713.630,40 zł (7,93%).

Łącznie na 2013 rok 466 podmiotów złożyło do wydziałów Urzędu Miasta Poznania 1.152 oferty na realizację zadań publicznych (940 w otwartych konkursach ofert oraz 212 w trybie "małych grantów"). Po zakończeniu procedur udzielono 724 dotacji (579 - otwarte konkursy ofert, 145 małe granty).

Wykonanie dotacji (w stosunku do kwot przyznanych) wyniosło w 2013 roku 99,45%. Tym samym było o 0,75% wyższe niż w roku 2012 (98,70%), natomiast kwota zapisana w RPW na 2013 r. stanowi 1,92% wydatków przewidzianych w projekcie budżetu Miasta Poznania na 2013 r.

Analiza realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok pokazuje najistotniejsze z punktu widzenia stałej poprawy jakości współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi elementy, na które należy zwrócić uwagę i które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to wnioski wypływające z oceny realizacji Rocznego Programu wskazujące szczególnie istotne zagadnienia, a druga to rekomendacje mówiące o tym, jakie działania należy podjąć w roku 2014.

Zarówno wnioski jak i rekomendacje znajdziecie państwo w załączonym Sprawozdaniu. Zachęcamy do lektury!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej