Podsumowanie - 2014 rok

Wartość projektów realizowanych w 2014 roku wyniosła 86.396.659,04 zł, z czego 61.599.868,01 zł (71,3%) to środki pochodzące z budżetu Miasta Poznania, natomiast 24.796.789,03 zł (28,7%) to wkład własny organizacji pozarządowych. Zdecydowana większość wkładu własnego organizacji miała charakter finansowy - 22.767.830,05 zł (91,8%), z kolei wkład osobowy wyniósł 2.028.958,98 zł (8,2%). 

Łącznie na zadania realizowane w 2014 rok 546 podmiotów złożyło do wydziałów Urzędu Miasta Poznania 1551 ofert na realizację zadań publicznych (1255
w otwartych konkursach ofert
oraz 295 w trybie małych grantów), co daje średnio 2,84 oferty na jedną organizację. Po zakończeniu procedur podpisanych zostało 858 umów (659 - otwarte konkursy ofert, 199 - małe granty).

Należy również zwrócić uwagę, że w 2014 roku obowiązywało dodatkowo
21 umów wieloletnich na realizację zadań publicznych, które zawarte zostały w latach 2012-2013, co daje sumę 680 umów na realizację zadań publicznych obowiązujących w 2014 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej